Anasayfaya Dön

En

Ku

Hızlı Erişim
Web Mail
Kütüphane
Bilgi Edinme
İletişim Bilgileri
Telefon Rehberi

Dr. Öğr. Üyesi

Deniz BARIŞ CEBE

Doktor Öğretim Üyesi

deniz.baris

0(488) 217-3935 Dahili: 3935

S. C. I. , S. S. C. I. , A. H. C. I. İndeksli Yayınlar

Yurt Dışı

Barıs D., Seker S., Hosgören H., Togrul M., Synthesis of Rigid and C2-Symmetric 18-crown-6 Type Macrocycles Bearing Diamide-Diester Groups: Enantiomeric Recognition for Alpha-(1-Naphthyl) Ethylammonium Perchlorate Salts, Tetrahedron-Asymmetry, 2010, 21(15), 1893-1899.

Baris D., Kizil M., Aytekin C., Kizil G., Yavuz M., Ceken B. and Ertekin S., The In Vitro Antimicrobial and Antioxidant Activity of Ethanol Extract of Three Hypericum and Three Achillea Species from Turkey, International Journal of Food Properties, 2011, 14(2), 339-355.

Boga M., Koseoglu Yilmaz P., Baris Cebe D., Fatima M., Siddiqui B., and Kolak U., Chemical Constituents and Biological Activities of Cirsium leucopsis, C. sipyleum, and C. eriophorum, Zeitschrift für Naturforschung C., 2014, 69c, 381-390.

Seker, S., Baris, D., Arslan, N., Turgut, Y., Pirinccioglu, N., Togrul, M., Synthesis of Rigidand C-2-Symmetric Pyridino-15-Crown-5 Type Macrocycles Bearing Diamide-Diester Functions: Enantiomeric Recognition for Chiral Primary Organoammonium Perchlorate Salts,Tetrahedron: Asymmetry, 2014, 25(5), 411-417.

Sunkur M., Baris D., Hosgören H., Togrul M., Novel C2-Symmetric Macrocycles Bearing Diamide-Diester Groups: Synthesis and Enantiomeric Recognition for Primary Alkyl Ammonium Salts, The Journal of Organic Chemistry, 2008, 73(7), 2570-2575.

Uzan S., Baris D., Colak M., Aydın H., Hosgören H., Organogels as novel carriers for dermal and topical drug delivery vehicles, Tetrahedron, 2016, 72, 7517-7525.

Yurt içi uluslararası kongre ve sempozyumlarda sunulan bildiriler

Yurt İçi

M. Colak, M. Evcil, D. Baris Cebe, H. Hoşgören, New Drug Delivery Systems: Using Two-Component Gelling System As a Highly Tunable Soft Material, 4. İnternational BAU Drug Design Congress, PP-83, İstanbul, Turkey, 2016.

M. Colak, M. Evcil, D. Baris Cebe, H. Hoşgören, New Drug Loading Systems: Using Two Component Gelling Strategy, ISOPS 11th International Symposium Pharmaceutical Sciences, PP-88, Ankara, Turkey, 2015.

M. Çolak, Ş. Kaplan, G. Kaya, D. Barış, H. Aydın, H. Hoşgören, "Homochiral Bis(Aminoalcohol) Oxalamide Organogels in Fatty Acid Esters as Transdermal Penetration Enhancers as Matrix for Transdermal Transport of Drugs" ISOPS 10th International Symposium on Pharmaceutical Sciences, P-244, Ankara, Turkey, 2012.

M. Sünkür, D. Barış, M. Toğrul, H. Hoşgören, "Synthesis of highly modular, rigit and C2-symmetric ligands and macrocycles for asymmetric catalysis: Enantioselective Addition of Diethlzinc to Aldehydes", International Conference on Organic Chemistry, PP-127, Erzurum, Turkey, 2007.

Ulusal bilimsel kongre ve sempozyumlarda sunulan bildiriler

A. Çetin, M. Çolak, D. Barış, H. Hoşgören, M. Toğrul, "C2-Simetrik Yeni Bis(aminoalkol)Glikolamitlerin Bakır Komplekslerinin Sentezi: Enantiyoselektif Nitroaldol Reaksiyonundaki Katalitik Etkileri" XXII. Ulusal Kimya Kongresi, OKP42, Kıbrıs, 2008.

D. Barış Cebe, M. Çolak, M. Evcil, H. Hoşgören, “İlaç Taşıyıcı Sistemlerde Yeni Bir Yaklaşım: İki Bileşenli Organojelatör Stratejisi” 3. İlaç Kimyası Kongresi, S6, Antalya, 2015.

D. Barış Cebe, M. Çolak, M. Evcil, H. Hoşgören, “Lizin Bazlı Yeni Biyouyumlu Malzeme Sentezi ve Uygulamaları” 2. Ulusal Organik Kimya Kongresi, P-26, Ankara, 2014.

D. Barış, A. Çetin, H. Hoşgören, M. Toğrul, "Yeni C2-Simetrik ve Rijit Makrosikliklerin Sentezi ve Amonyum Tuzlarının Enantiyomerik Tanınmasında Kullanılabilirlikleri", XXII. Ulusal Kimya Kongresi, OKP43, Kıbrıs, 2008.

D. Barış, A. Çetin, M. Toğrul, M. Kızıl, H. Hoşgören, "Ester ve Amit Fonksiyonel Grupları İçeren Kiral Ligand ve Makrosikliklerin Sentezi ve Antimikrobiyal Aktivitelerinin Araştırılması", XX. Ulusal Kimya Kongresi, OKP-79, Kayseri, 2006.

D. Barış, B. Çeken, M. Yavuz, M. Kızıl, Ç. Aytekin, "Bazı Hypericum Türlerinin in vitro Antimikrobiyal ve Antioksidant Aktivitelerinin Araştırılması", XIX. Ulusal Kimya Kongresi, BKP-103, 530, Kuşadası, 2005.

D. Barış, B. Çeken, M. Yavuz, M. Kızıl, Ç. Aytekin, "Pistacia lentiscus Ağacından Elde Edilen Mastic Sakızının in vitro Antimikrobiyal ve Antioksidant Özelliklerinin Araştırılması", XVIII. Ulusal Kimya Kongresi, BK-487, 487, Kars, 2004.

D. Barış, G. Kaya, Ş. Kaplan, M. Çolak, H. Aydın, H. Hoşgören, "Düşük Mol Kütleli Homo Kiral Bis (Amino Alkol) Okzal Amit Jelatörler" XXVI. Ulusal Kimya Kongresi, OP-TR-026, Muğla, 2012.

D. Barış, M. Çolak, Ş. Kaplan, H. Aydın, H. Hoşgören, “Potansiyel İlaç Taşıyıcı Sistem Olarak Homo Kiral Bis(Amino Alkol) Okzalamit Jelatörler” 1. İlaç Kimyası Kongresi, P-102, Antalya, 2013.

D. Barış, S. Şeker, H. Aydın, M. Toğrul, M. Çolak, H. Hoşgören, "Kiral Amitdiol Jelatörler" XXV. Ulusal Kimya Kongresi, OP-341, Erzurum, 2011.

D. Barış, S. Şeker, M. Toğrul, H. Hoşgören, "C2-Simetrik 15-Crown-5 ve 18-Crown-6 Tipi Kiral Makrosiklik Amitlerle Naftil Etil Amonyum Tuzunun Enantiyomerik Tanınmasının 1H-NMR Titrasyonuyla İncelenmesi" XXIV. Ulusal Kimya Kongresi, OP-067, Zonguldak, 2010.

M. Çolak, D. Barış Cebe, S. Uzan, H. Aydın, H. Hogören, “Ibuprofen’in Supramoleküler Jel yapısı içine Sokulması ve Kontrollü Salımı” 2. İlaç Kimyası Kongresi, P-751, Antalya, 2014.

M. Çolak, D. Barış, S. Şeker, H. Hoşgören, M. Toğrul, "C2-Simetrik, Rijit ve Tetradentat Yeni Okzalamit ve Glikolamitlerin Sentezi: Enantiyoselektif Nitroaldol Reaksiyonundaki Katalitik Etkileri" XXIII. Ulusal Kimya Kongresi, OP-020, Sivas,2009.

M. Çolak, S. Uzan, D. Barış, H. Aydın, H. Hogören, “Ibuprofen İçin Yeni Organojel Formülasyonlar” I. Ulusal Organik Kimya Kongresi, S 08, Sakarya, 2013.

M. Kızıl, D. Barış, B. Çeken, M. Yavuz ve Ç. Aytekin, “Bazı Achillea Türlerinin in vitro Antimikrobiyal ve Antioksidant Aktivitelerinin Araştırılması” XIX. Ulusal Kimya Kongresi, BKP-87, 514, Kuşadası, 2005.

M. Sünkür, D. Barış, M. Toğrul, H. Hoşgören, "Rijit ve C2-Simetrik Makrosikliklerin Sentezi ve Enantiyomer Tanıma Özelliklerinin 1H NMR Titrasyon Yöntemiyle Araştırılması", XXI. Ulusal Kimya Kongresi, ORG097P, Malatya, 2007.

M. Sünkür, D. Barış, M. Toğrul, H. Hoşgören, “Oldukça Modüler Yeni Rijit ve C2-Simetrik Ester ve Amit Fonksiyonel Grupları İçeren Makrosikliklerin Sentezi Moleküler Tanıma Özelliklerinin Araştırılması” XX. Ulusal Kimya Kongresi, OKS-13, Kayseri, 2006.

S. Şeker, D. Barış, H. Hoşgören, M. Toğrul, "Piridil C2-Simetrik Makrosikliklerin Sentezi ve Moleküler Tanıma Özelliklerinin İncelenmesi" XXIII. Ulusal Kimya Kongresi, OP-021, Sivas,2009.

Bilimsel Projelerde Teknik Görevli/Danışman Olarak Görev Alma

C2-simetrik kiral amitdiollerin jelleşme özelliklerinin incelenmesi, Batman Üniversitesi Araştırma Fonu Projesi, 2015-2017, Projede Yürütücü, Devam ediyor.

Cirsium eriophorum (L.) Scop. Bitkisinin Sekonder Metabolitlerinin Saflaştırılması, Antioksidan, Antimikrobiyal ve Antikolinesteraz Aktivitelerinin Belirlenmesi, Batman Üniversitesi Araştırma Fonu Projesi, 2012-2014, Projede Yürütücü, Tamamlandı.

Diyarbakır Çevresinde Yetişen Bazı Bitkilerin Antimikrobiyal, Antioksidant ve DNA’yı Serbest Radikallerden Koruma Etkilerinin Araştırılması, Dicle Üniversitesi Araştırma Fonu Projesi, DÜAP-03-FF-63, 2003-2005, Projede Araştırmacı, Tamamlandı.

Oldukça Moleküler, Yeni, Rijit ve C2-Simetrik, Ligand ve Makrosikliklerin Sentezi: Katalitik Etkileri ve Moleküler Tanıma Özelliklerinin Araştırılması, Tübitak Projesi, 106T395, 2006-2008, Projede Araştırmacı, Tamamlandı.

Yeni İki Bileşenli Jel Sistemi Kullanarak NSAİD (Non Steroidal Anti Inflamatory Drug) İlaçlar İçin Dermal ve Transdermal İlaç Formülasyonları, Tübitak Projesi, 113Z142, 2014-2016, Projede Araştırmacı, Tamamlandı.

Yeni, Rijit ve C2-Simetrik Makrosikliklerin Sentezi ve Moleküler Tanıma Özelliklerinin Araştırılması, Dicle Üniversitesi Araştırma Fonu Projesi, DÜAP-06-FF-40, 2006-2008, Projede Araştırmacı, Tamamlandı.

Doktora Tezi

Yeni, Rijit ve C2-Simetrik Kiral Makrosikliklerin Sentezi ve Enantiyomerik Tanıma Özelliklerinin 1H NMR Titrasyon Yöntemiyle İncelenmesi, Dicle Üniversitesi, F.B.E.

Bilimsel Toplantı Düzenleme/Bilim Kurulunda Görev Alma

Batman Üniversitesi “Uluslararası Katılımlı Bilim ve Kültür Sempozyumu”, 18-20 Nisan 2012 (Oturum Başkanlığı).

Batman Üniversitesi “Uluslararası Katılımlı Bilim ve Kültür Sempozyumu”, 18-20 Nisan 2012 (Sempozyum Sekreteri ve Düzenleme Kurulu Üyesi).

Dergi Hakemlikleri

Yurt Dışı

International Journal of Food Properties

Journal of the Turkish Chemical Society, Section A: Chemistry

Natural Product Research

Yurt İçi

Yüzüncü Yıl Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi

Lisansüstü Öğrenci Danışmanlıkları(Master)

MEHMET SALİH İMUK

MERVE EKMEN

NESLİHAN KARAKOYUN DEMİR

Hakemli Dergilerde Yayımlanan Makalelere Yapılan Atıflar

SCI-Exp. Kapsamındaki Yayınlara Toplam 70'den Fazla Atıf Yapılmıştır.

Yüksek Lisans Tezi

Bazı Hypericum ve Achillea Türlerinin Antimikrobiyal ve Antioksidant Aktivitelerinin Araştırılması, Dicle Üniversitesi, F.B.E.