Anasayfaya Dön

En

Ku

Hızlı Erişim
Web Mail
Kütüphane
Bilgi Edinme
İletişim Bilgileri
Telefon Rehberi

Dr. Öğr. Üyesi

Meral SÜER

Bölüm Başkan Vekili

meral.suer

0(488) 217-3659 Dahili: 3659

S. C. I. , S. S. C. I. , A. H. C. I. İndeksli Yayınlar

Yurt Dışı

Sedat İLHAN and Meral SÜER,"On the saturated numerical semigroups", Open Mathematics, 14,827-831, (2016).

Tam Metin

Yurt İçi

Meral SÜER and Sedat İLHAN, "On a family of saturated numerical semigroups with multiplicity four" Turkısh Journal of Mathematics, 41 (1), 132-137, (2017)

Tam Metin

Yurt içi uluslararası kongre ve sempozyumlarda sunulan bildiriler

Ahmet ÇELİK, Meral SÜER, Sedat ILHAN, “Bazı Saturated Sayısal Yarıgruplar Üzerıne” International Engineering, Science and Education Conference (INESEC-2016), Dicle University, Diyarbakır, 1-3 Aralık 2016

Ahmet ÇELİK, Meral SÜER, Sedat İLHAN, “On the Numerical Semigroups with Generated by Two Elements with Multiplicity 3” International Conference on Mathematics and Mathematics Education (ICMME-2017), Harran University, Şanlıurfa, 11-13 Mayıs 2017.

Meral SÜER and Sedat İLHAN,” On a class of Arf numerical semigroups” International Conference on Mathematics and Mathematics Education (ICMME-2016), Fırat University, Elazığ, 12-14 Mayıs 2016

Meral SÜER, “All Arf Or Saturated Numerical Semigroups With Multiplicity 7” International Engineering, Science and Education Conference (INESEC-2016), Dicle University, Diyarbakır, 1-3 Aralık 2016.

Meral SÜER, Ahmet ÇELİK, Sedat İLHAN, “On Arf Closures of Some Numerical Semigroups Generated by Three Elements” International Conference on Mathematics and Mathematics Education (ICMME-2017), Harran University, Şanlıurfa, 11-13 Mayıs 2017.

Meral SÜER, Halil İbrahim KARAKAŞ, Sedat İLHAN, “Arf Numerical Semigroups with Multiplicity Eight” Internatıonal Conference On Mathematics And Engıneering (ICOME),Yıldız Teknik University, İstanbul, 10-12 Mayıs 2017.

Meral SÜER, Sedat İLHAN, “Some Results on Arf Numerical Semigroups with Multiplicity 8” International Conference on Mathematics and Mathematics Education (ICMME-2017), Harran University, Şanlıurfa, 11-13 Mayıs 2017.

Meral SÜER, Sedat İLHAN, “Some Results on Telescopic Numerical Semigroups” Internatıonal Conference On Mathematics And Engıneering (ICOME),Yıldız Teknik University, İstanbul, 10-12 Mayıs 2017.

Sedat İLHAN ve Meral SÜER, “ Saturated numerıcal semıgroups wıth multıplıcıty four” International Conference on Mathematics and Mathematics Education (ICMME-2016), Fırat University, Elazığ, 12-14 Mayıs 2016

Sedat İLHAN ve Meral SÜER, “Some extension of a class of pseudo-symmetric numerical semigroups” The 24th International Conference of Jangjeon Mathematical Society. Selçuk Unıversity, Konya 20-23 Temmuz 2011.

Sedat İLHAN, Meral SÜER, “Some Results in Triply–Generated Telescopic Numerical Semigroups” International Conference on Mathematics and Mathematics Education (ICMME-2017), Harran University, Şanlıurfa, 11-13 Mayıs 2017.

Ulusal bilimsel kongre ve sempozyumlarda sunulan bildiriler

Meral SÜER ve Sedat İLHAN, “Pseudo-simetrik sayısal yarıgruplar üzerine”, XXVI. Ulusal Matematik Sempozyumu, Dicle Üniversitesi, Diyarbakır 04-07 Eylül 2013.

Meral SÜER, “Bazı Teleskopik Sayısal Yarı Grupların Parametrizasyonu”, 30. Ulusal Matematik Sempozyumu, Atılım Üniversitesi, Ankara, 6-9 Eylül 2017.

Sedat İLHAN ve Meral SÜER “Pseudo-simetrik sayısal yarıgruplar”, XXIV. Ulusal Matematik Sempozyumu, Uludağ Üniversitesi, Bursa 7-10 Eylül 2011.

Sedat İLHAN ve Meral SÜER, “ Arf sayısal yarıgrupları”, 8. Ankara Matematik Günleri, Çankaya Üniversitesi, Ankara 13-14 Haziran 2013.

Sedat İLHAN ve Meral SÜER, “Fibonacci simetrik sayısal yarıgrupların bir sınıfı”, 10. Ankara Matematik Günleri, Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Ankara 11-12 Haziran 2015.

Sedat İLHAN ve Meral SÜER, “Pseudo-simetrik sayısal yarıgrupların bir sınıfının boşllukları”, 6. Ankara Matematik Günleri, Hacettepe Üniversitesi, Ankara 2-3 Haziran 2011

Hakemli Dergilerde Yayımlanan Makaleler

Yurt Dışı

Meral SÜER and Sedat İLHAN, “ On the one half of an Arf numerical semigroup”, J. Semigroup Theory Appl., 2015(8), 1-6

Tam Metin

Meral SÜER and Sedat İLHAN, “On Arf numerical semigroups”, J. Semigroup Theory Appl., 2016(4), 1-9, (2016).

Tam Metin

Sedat İLHAN and Meral SÜER, “ On a class of pseudo-symmetric numerical semigroups”, JP Journal of Algebra , Number Theory and Applications, 20( 2), 225-230 (2011).

Tam Metin

Sedat İLHAN and Meral SÜER, “A note on pseudo-symmetric numerical semigroups”, Acta Universtatis Apulensis, 20, 139-142, (2009).

Tam Metin

Sedat İLHAN and Meral SÜER, “Gaps of a class of pseudo-symmetric numerical semigroups”, Acta Universtatis Apulensis, 34, 99-104, (2013).

Tam Metin

Sedat İLHAN and Meral SÜER, “Conditions of numerical semigroups having maximal or almost maximal length”, International Journal of Physical Sciences, 7(17), 2549 - 2553, (2012).

Tam Metin

Sedat İLHAN, Meral SÜER, Ahmet ÇELİK, "On the Fundamental Gaps of Some Saturated Numerical Semigroups with Multiplicity 4",International Journal of Algebra,10:8,373-380,(2016)

Tam Metin

Yurt İçi

Meral SÜER and Sedat İLHAN, “İndirgenme boyutu üç olan Fibonaaci simetrik sayısal yarıgrupların bir sınıfi”, Batman Üniversitesi Yaşam Bilimleri Dergisi, 5:1,78-84, (2015).

Tam Metin

Sedat İLHAN and Meral SÜER, “ Some Extensions of A Class of Pseudo Symmetric Numerical Semigroups”, Selçuk J. Appl. Math., 13( 1), 69-74, (2012).

Tam Metin

Doktora Tezi

Arf sayısal yarıgruplarının bir sınıfı

Dergi Hakemlikleri

International Journal of Human Sciences

Turkısh Journal of Mathematics

Lisansüstü Öğrenci Danışmanlıkları(Master)

Ahmet KAYA 2015-...

Burak Yasin YALÇIN, 2017-...

Mehmet Şirin SEZGİN, 2014-...

Özkan ÇELİK, 2016-...

Yüksek Lisans Tezi

Bir sayısal yarıgrubun pseudo-simetrik olabilmesi için gerekli ve yeterli koşullar