Anasayfaya Dön

En

Ku

Hızlı Erişim
Web Mail
Kütüphane
Bilgi Edinme
İletişim Bilgileri
Telefon Rehberi

Prof. Dr.

Mustafa Nuri TÜRKMEN

Bölüm Başkanı

mnuri.turkmen

0(488) 217-4058 Dahili: 4058

Hakemli Dergilerde Yayımlanan Makaleler

Yurt İçi

“ II. Mahmut Dönemine Kadar Osmanlı Ordusunda Sağlık Hizmetleri”, Askerî Tarih Araştırmaları Dergisi, S. 6, Ankara 2005, s. 127-136.

“Halep Para Vakıfları Muhasebelerinin Kısa Bir Değerlendirilmesi”, Kafkas Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, Kars 2012, S. 9, s. 121-131.

“II. Lehistan Seferinin Lojistik Üsleri”, Askerî Tarih Araştırmaları Dergisi, S. 1, Ankara 2003, s. 71-79.

“Osmanlı Devletinde Saray İhtiyaçlarının Karşılanması: Kar ve Buz Temini”, Gazi Akademik Bakış, Ankara 2011, S. 8, s. 203-215.

“XVII. Yüzyıl Sefer Menzillerinde Meydana Gelen Ekonomik Faaliyetler ve Esnafın Katkısı”, Tarih Araştırmaları Dergisi, S.34, Ankara 2003, s. 135-140.

“XVII. Yüzyılın İkinci Yarısında Avârız Ocaklığı Çerçevesinde Has Ambar, Mîrî Ahır ve Kışlaklara Lojistik Destek ”, Askerî Tarih Araştırmaları Dergisi, S. 5, Ankara 2005, s. 103-118.

“XVII. Yüzyılın İkinci Yarısında Sürsat Vergisinin Seferde ve Hazarda Kullanım Şekilleri”, Askerî Tarih Araştırmaları Dergisi, S. 3, Ankara 2004, s. 85-100.

Bilimsel Projelerde Teknik Görevli/Danışman Olarak Görev Alma

Osmanlı Devleti ile Kafkasya, Türkistan ve Kırım Hanlıkları Arasındaki Münâsebetlere Dair Arşiv Belgeleri (tamamlandı)

Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler

“Ahilik Anlayışının XVIII. Yüzyılda Gedik Sistemindeki Yansımaları” II. Uluslar arası Ahilik Sempozyumu, Kırşehir 2012, C.I, s. 315-325.

“Çorum’un 1672 Yılı Olağanüstü Vergilerinin Kısa Bir Değerlendirilmesi”, Uluslararası Osmanlıdan Cumhuriyet’e Çorum Sempozyumu, Çorum 2007, C.III, s. 1403-1411.

“Osmanlı’da Av Seferleri” Marmara Üniversitesi, Türkiyat Araştırma ve Uygulama Merkezinin düzenlediği, Türk Kültüründe Av sempozyumu, İstanbul 2006. (ActaTurcica tematik dergisinde çıktı)

“XVII. Yüzyıl Sefer Organizasyonunda Sağlık Hizmetlerinin Sunumuna İlişkin Bir Araştırma”, Uluslararası Tıp Tarihi Kongresi (İstanbul 2002), TTK yayını, C.II, s. 879-883.

Doktora Tezi

"Kamaniçe Seferinin Lojistik Hazırlıkları", Ankara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara, 1997-2002. Danışman:Prof.Dr. Yaşar Yücel

Yazılan Kitaplar veya Kitaplarda Bölümler

"Hacı Ali" Harvard Üniversitesi, "Historians of the Ottoman Empire" ansiklopedi maddesi, 2005.

Osmanlı Paleoğrafya ve Diplomatik Bilimi Belge Örnekleri, Sembol Ofset Matbaacılık, Şanlıurfa, 2013.

Osmanlı’da Askerî Müzik Mehter, Kitaplık Yayınları, İstanbul, 2009. ISBN No: 9944779050

Osmanlı'da Av Kültürü, Bilge Kültür Sanat Yayınevi, İstanbul, 2013. ISBN No: 9786055261368.

Yüksek Lisans Tezi

"43 Nolu İstanbul Mahkemesi Şer’iyye Sicili", Marmara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul, 1993-1995. Danışman: Prof.Dr. Necdet Öztürk