Türkçe|English
 
Anasayfa » PersonelPersonel Bilgileri
Yayınlar
S. C. I. , S. S. C. I. , A. H. C. I. İndeksli Yayınlar
Yurt Dışı
 • Yıldırım, H. , Onay, A. , Tilkat, E.,, Aktürk, Z. 2011. Micropropagation of apricot (Prunus armeniaca L.) cv. Hacıhaliloğlu by means of single node culture. Turkish Journal of Agriculture and Forestry. 34 (1): 55-64.

 • Ozden-Tokatli, H. Akdemir, E. Tilkat ve A. Onay, (2010) Current statusconservation of Pistacia germplasm, Biotechnology Advances, 28(2010): 130–141.
 • H. Yıldırım, A. Onay, V. Süzerer, E. Tilkat, Y. Ozden-Tokatli and H. Akdemir, (2010) Micrografting of almond (Prunus dulcis Mill.) cultivars “Ferragnes” and “Ferraduel”. Scientia Horticulturae, Article in press, doi:10.1016/j.scienta.2010.04.022
 • E. Tilkat, A. Onay (2009). Direct shoot organogenesis from in vitro derived mature leaf explants of pistachio, In Vitro Cell.Dev.Biol.-PLANT (2009) 45:92-98. DOI 10.1007/S11627-008-9168-4.
 • Engin Tilkat, Ahmet Onay, Hakan Yıldırım, Emine Ayaz (2009). Direct plant regeneration from mature leaf explants of pistachio, Pistacia vera L., Scientia Horticulturae, 121(3): 361-365. DOI: 10.1016/j.scienta.2009.02.007
 • Karakas, O., Toker, Z., Tilkat, E., Ozen, H.Ç., Onay A. (2009). Effects of concentrations of benzlyaminopurin on plant regenerationhypericin content in Hypericum triquetrifolium L. Natural Product Research, 23 (16), pp. 1459-1465, DOI: 10.1080/14786410701664528.
 • E. Tilkat, A. Onay, H. Yıldırım, H. Cetin Ozen, (2008). Micropropagation of mature male pistachio Pistacia vera L., The Journal of Horticultural Science & Biotechnology, 83(3):328-333.
 • Çiğdem Işıkalan, Filiz Adıyaman Akbaş, Süreyya Namlı, Engin Tilkat, Davut Başaran (2008). In Vitro Propagation of almond (Amygdalus communis L. cv. Nonpareil), African Journal of Biotechnology, Vol. 7(12), pp. 1875-1880.
 • A. Onay, E. Tilkat, H. Yıldırım,V. Suzerer (2007). Indirect Somatic Embryogenesis From Mature Embryo Cultures of Pistachio, Pistacia vera L. Propagation of Ornamental Plants, Vol. 7, No: 2, 2007: 68-74.
 • Ahmet Onay, Engin Tilkat,Hakan Yildirim (2007). Effect of genotype on somatic embryogenesis in pistachio (Pistacia vera L.), Propagation of Ornamental Plants, 7(4): 204-209.
 • Engin Tilkat, Çiğdem Işıkalan, Ahmet Onay (2005), In vitro Propagation of Khinjuk Pistachio (Pistacia Khinjuk Stocks) Through Seedling Apical Shoot Tip Culture, Volume 5, Issue 3, pp. 124-128.
 • Onay A, Pirinç V, Tilkat E, Aktürk Z, Yıldırım H. (2004) Somatic embryogenesis of pistachio from female flowers. Journal of Horticultural ScienceBiotechnology 79 (6): 960-964
Hakemli Dergilerde Yayımlanan Makalelere Yapılan Atıflar
Yurt Dışı
 • Title: Direct plant regeneration from mature leaf explants of pistachio, Pistacia vera L. Author(s): Tilkat E., A. Onay, H. Yildirim ve E. Ayaz. Source: Scientia Horticulturae, 121(3): 361-365, DOI: 10.1016/j.scienta.2009.02.007. Times cited: 10

 • Title: Direct shoot organogenesis from in vitro derived mature leaf explants of pistachio, Author(s): Tilkat E. ve A. Onay. Source: In Vitro Cellular and Developmental Biology-Plant 45:92–98. DOI 10.1007/s11627–008–9168–4. Times cited: 6

 • Title: Micropropagation of mature male pistachio Pistacia vera L.. Author(s): Tilkat E., A. Onay, H. Yıldırım ve H.C. Ozen. Source: The Journal of Horticultural Science & Biotechnology, 83(3):328–333 Times cited:6

 • Title: In Vitro Propagation of almond (Amygdalus communis L. cv. Nonpareil). Authors: Işıkalan Ç., F. Adıyaman Akbaş, S. Namlı, E. Tilkat ve D. Başaran. Source: African Journal of Biotechnology, 7(12):1875–1880. Times cited: 1
 • Title: Indirect somatic embryogenesis From Mature Embryo Cultures of Pistachio, Pistacia vera L. Author(s): Onay A., E. Tilkat, H. Yıldırım ve Suzerer V. Source: Propagation of Ornamental Plants, 7(2): 68-74 Times cited: 1.
 • Title: Effect of genotype on somatic embryogenesis in pistachio (Pistacia vera L.), Author(s): Onay A., E. Tilkat ve H. Yildirim Source: Propagation of Ornamental Plants, 7(4): 204-209 (2007). Times cited: 3

 • Title: In vitro Propagation of Khinjuk Pistachio (Pistacia khinjuk Stocks) Through Seedling Apical Shoot Tip Culture. Propagation of Ornamental Plants, Vol. 5 (3):1–5. Times Cited: 6
 • Title: Somatic embryogenesis of pistachio from female flowers. Author(s): Onay A., V. Pirinç, E. Tilkat, Z. Aktürk, H. Yıldırım. Sources: Journal of Horticultural Science and Biotechnology, 79 (6): 960–964, Times Cited: 6.

 • Title: In vivo and in vitro micrografting of pistachio, Pistacia vera L. Cv. ‘Siirt’ ”. Author(s): Onay A., V. Pirinç, C. Işıkalan, F. Adıyaman, E. Tilkat ve D. Başaran Source: Turkish Journal of Biology, 27: 95–100 Published: 2003 Times Cited: 7
Bilimsel Toplantı Düzenleme/Bilim Kurulunda Görev Alma
Yurt İçi
 • Düzenleme Kurulu Üyesi, Bilim ve Kültür Sempozyumu, 18-20 Nisan, Batman.

Dergi Hakemlikleri
Yurt İçi
 • Journal of Olive Research Institute. Vol: 1 Number: 1-2.
Yurt Dışı
 • Turkish Journal of Agriculture and Forestry, TAR-1203-24.

 • Turkish Journal of Agriculture and Forestry, TAR-1204-31.

 • Turkish Journal of Biology, BIY-1204-64.

 • Natural Product Research.
 • African Journal of Biotechnology.
Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Özetleri Kitabında Basılan Bildiriler
Yurt İçi
 • Engin Tilkat, Ahmet Onay, Emine Ayaz Tilkat, Hakan Yıldırım, Yelda Özden Çiftçi, Antepfıstığı Anaçları’nın Klonal Çoğaltımı, 21.Ulusal Biyoloji Kongresi, 3-7 Eylül 2012, İzmir. (Poster)

 • Engin Tilkat, Yusuf Ersalı, Ayşe Hoşer, Veysel Süzerer, Emine Ayaz Tilkat, Hülya Akdemir, Yelda Özden Çiftçi, Hakan Yıldırım, Ahmet Onay, Antepfıstığı anaçlarının (Pistacia terebinthus, Pistacia vera, Pistacia khinjuk ve Pistacia paleastina) in vitro mikroçoğaltılması, 21.Ulusal Biyoloji Kongresi, 3-7 Eylül 2012 (Poster).

 • Ahmet Onay, Vedat Pirinç, Engin Tilkat, Nazan Çalar, Mahir Binici, Fatih M. Kılınç, Ömer Faruk Akdemir, Bitkilerin Biyoteknolojik Yöntemlerle Ticari Yoğun Çoğaltımı: Mevcut Durum ve Gelecekteki Envestisman, Uluslararası katılımlı Bilim ve Kültür Sempozyumu Bildiri Özetleri Kitabı, 36 pp. Batman Üniversitesi-Batman, Nisan 2012.

 • Yelda Özden Çiftçi, Hülya Akdemir, Veysel Süzerer, Engin Tilkat, Ahmet Onay, Olgun Antepfıstığı Mikrosürgünlerinin Orta Süreli in vitro Saklanması, Uluslararası katılımlı Bilim ve Kültür Sempozyumu Bildiri Özetleri Kitabı, 230 pp. Batman Üniversitesi-Batman, Nisan 2012.

 • Emine Ayaz Tilkat, Hülya Hoşgören, Engin Tilkat, Hakan Yıldırım, Zafer Aktürk, Ahmet Onay (2010) In vitro Mikroçoğaltım Sırasında Olgun Antepfıstığı (Pistacia vera L.) Yapraklarında Görülen Morfolojik ve Stomatal Özellikler, 20. Ulusal Biyoloji Kongresi,21–25 Haziran 2010, Denizli, Türkiye.
 • Ahmet Onay, Hakan Yıldırım, Barış Eren, Veysel Süzerer, Doğa Gümüşel, İbrahim Koç, Veysi Okumuş, Zafer Aktürk, Engin Tilkat, Yelda Özden (2010). Sakız Ağacının (Pistacia Lentiscus L.) In Vitro Mikroçoğaltımı. 20. Ulusal Biyoloji Kongresi, 21–25 Haziran 2010, Denizli, Türkiye.
 • Tilkat E., V. Okumuş, V. Süzerer ve A. Onay, “Olgun Antepfıstığı Regenerantlarının in vitro köklenmesinin iyileştirilmesi” 19. Ulusal Biyoloji Kongresi, 23-27 Haziran 2008, Karadeniz Teknik Universitesi, Trabzon.
 • Onay A., E. Tilkat, V. Okumuş ve V. Süzerer “Antepfıstığının Mikroçoğaltılmasındaki Yeni Metodlar” 19. Ulusal Biyoloji Kongresi, 23-27 Haziran 2008, Karadeniz Teknik Universitesi, Trabzon.
 • Tilkat E. ve A. Onay “Micropropagation of Male Pistachio (Pistacia vera L.)”, 18. Ulusal Biyoloji Kongresi, 26-30 Haziran 2006, Aydın Adnan Menderes Universitesi, (Kuşadası) - Aydın
 • Tilkat E., A. Onay, Ç. Işikalan, F. Adiyaman ve V. Pirinç “Buttum’un (Pistacia khinjuk Stocks) İn vitro Mikroçoğaltılması”. 17. Ulusal Biyoloji Kongresi, 21-24 Haziran 2004, Çukurova Universitesi, Adana.
 • Yıldırım H., A. Onay, V. Pirinç, Z. Aktürk ve E. Tilkat “Sürgün ucu Kültürleriyle”Hacıhaliloğlu” Kayısı (Prunus armeniaca L.) Çeşidinin Mikroçoğaltılması”. 17. Ulusal Biyoloji Kongresi, 21-24 Haziran 2004, Çukurova Universitesi, Adana.
 • Adiyaman Akbaş F., Ç. Işikalan, E. Tilkat ve D.Başaran “Kivi Bitkisinin (Actinidia deliciosa) Biyoteknolojik Yöntemlerle Mikropropagasyon Yollarının Araştırılması”. 17. Ulusal Biyoloji Kongresi, 21-24 Haziran 2004, Adana
 • Onay A., V. Pirinç, Ç. Işikalan, F. Adiyaman, E. Tilkat ve D. Başaran “Antep Fıstığının (Pistacia vera L. var Siirt) in vitro ve in vivo mikro aşılanması”. 16. Ulusal Biyoloji Kongresi, 4-7 Eylül 2002, İnönü Universitesi, Malatya.
Yurt Dışı
 •  

  Hülya Akdemir, Hakan Yıldırım, Engin Tilkat, Ahmet Onay, Yelda Özden Çiftçi, 2012. “Prevention of shoot tip necrosis responses in in vitro-proliferated mature pistachio plantlets”. 2012 In vitro Biology Meeting of the SIVB, Seattle, Washington-USA.

 • Engin Tilkat, Ahmet Onay, Yelda Özden, Hakan Yıldırım, Emine Ayaz Tilkat 2011. Developments in pistachio biotechnology, In: European Biotechnology Congress 2011, Istanbul, Turkey.
 • Hakan Yıldırım, Ahmet Onay, Yelda Özden, Engin Tilkat. 2011. Agricultural Biotechnology In Turkey, In: European Biotechnology Congress 2011, Istanbul, Turkey.
 • Akdemir, H., Tilkat, E., Yildirim, H., Onay, A., Ozden-Tokatli, Y., 2009. Development of Synthetic Seed Technology for the Conservation of Pistachio Germplasm. 5th International Syposium on Pistachio & Almonds. 06-10 October 2009, Sanlıurfa, Turkey. ISHS Fruit Section (Nuts and Mediterranean Climate Fruit Section). Abstract Book. p: 208.
 • Ozden-Tokatli, Y., Akdemir, H., Kaya, E., Tilkat, E., Yildirim, H., Onay, A., 2009. In vitro Conservation and Crypopreservation of Turkish Pistachio Germplasm. 5th International Syposium on Pistachio & Almonds. 06-10 October 2009 Sanlıurfa, Turkey. ISHS Fruit Section (Nuts and Mediterranean Climate Fruit Section). Abstract Book. p: 78.
 • Onay, A., Suzerer, V., Akdemir, H., Yildirim, H., Ozden-Tokatli, Y., Tilkat, E., 2009. Somatic Embryogenesis İn Pistachio. 5th International Syposium on Pistachio & Almonds. 06-10 October 2009, Sanlıurfa, Turkey. ISHS Fruit Section (Nuts and Mediterranean Climate Fruit Section). Abstract Book. P: 209.
 • Onay, A., Suzerer, V., Akdemir, H., Yildirim, H., Ozden-Tokatli, Y., Tilkat, E., 2009. Micropropagation of Pistachio: The Wave of The Future?. 5th International Syposium On Pistachio & Almonds. 06-10 October 2009, Sanlıurfa, Turkey. ISHS Fruit Section (Nuts And Mediterranean Climate Fruit Section). Abstract Book. P: 79.
 • Tilkat, E., Akdemir, H., Yildirim, H., Ozden-Tokatli, Y., Suzerer, V., Onay, A., 2009. Plant Production Through Adventive Organogenesis of Mature Pistachio, Pistacia vera L. Cultivars ‘Atlı’ and ‘Siirt’. 5th International Syposium on Pistachio & Almonds. 06-10 October 2009, Sanlıurfa, Turkey. ISHS Fruit Section (Nuts And Mediterranean Climate Fruit Section). Abstract Book. P: 88
 • Yildirim, H., Ozden-Tokatli, Y., Tilkat, E., Akdemir, H., Suzerer, V., Onay, A., 2009. Micrografting of Almond (Prunus Dulcis Mill) Cultivars ‘Ferragnes’ and ‘Ferraduel’. 5th International Syposium on Pistachio & Almonds. 06-10 October 2009 Sanlıurfa, Turkey. ISHS Fruit Section (Nuts and Mediterranean Climate Fruit Section). Abstract Book. P: 87.
 • Tilkat E., Y. Ozden-Tokatli ve A. Onay “In vitro rooting improvement of adult pistachio (Pistacia vera L. cv. “Atlı”)”, In: First International Symposium on Biotechnology of Fruit Species, September 1-5, 2008, Dresden-Germany
 • Onay A., E. Tilkat ve H. Yıldırım “Effect of genotype on somatic embryogenesis in pistachio (Pistacia vera L.)”, In: Fifth International Conference “Propagation of Ornamental Plants”, Eylül 5-8, 2007, Sofia-Bulgaria
 • Tilkat E., Onay A. ve Yıldırım H. “Direct plant regeneration from mature leaf explants of pistachio, Pistacia vera L.”, In: Fifth International Conference “Propagation of Ornamental Plants”, Eylül 5-8, 2007, Sofia-Bulgaria
 • Yıldırım H., E. Tilkat ve A. Onay “Micropropagation of apricot cultivar ‘Hacihaliloğlu’”, In: Fifth International Conference “Propagation of Ornamental Plants”, Eylül 5-8, 2007, Sofia-Bulgaria
Yazılan Kitaplar Veya Kitaplarda Bölümler
Yurt Dışı
 • Tilkat E., Y. Özden-Tokatlı, H. Akdemir, A. Onay ve E. Ayaz Tilkat (2012), Novel Methods in Micropropagation of Pistachio, Crop Production for Agricultural Improvement (CPAI), Ashraf, M.; Öztürk, M.; Ahmad, M.S.A.; Aksoy, A. (Eds.), Part 2, pp. 379-393, Print ISBN 978-94-007-4115-7, DOI: 10.1007/978-94-007-4116-4_14.

 • Onay A., E. Tilkat, C. Isikalan ve S. Namli “Micrografting of Pistachio (Pistacia vera L. cv. Siirt)” In: Protocols for Micropropagation of Woody TreesFruits, S.M. JainH. Häggman (eds.), 289–298. September 18, 2007 © Springer- The Netherland.
Doktora Tezi
Yurt İçi
 • Erkek Antepfıstığı (Pistacia vera L. cv. Atlı) ağaçlarının in vitro mikroçoğaltılması
Hakemli Dergilerde Yayımlanan Makaleler
Yurt İçi
 • Ahmet Onay, Engin Tilkat, Yusuf Ersalı, Emine Ayaz Tilkat, Veysel Süzerer. Antepfıstığının (Pistacia vera L.) Morfolojik ve Biyolojik Özellikleri ile Verimini Etkileyen Faktörler, Batman Üniversitesi Yaşam Bilimleri Dergisi, Cilt 2, Sayı 1, sf. 116-131, 2012.

 • Tilkat E., A. Onay ve H.Ç. Ozen “Erkek Antepfıstığı Ağaçlarının (Pistacia vera L.) in vitro Mikroçoğaltılması”, Fırat Üniversitesi Fen ve Mühendislik Bilimleri Dergisi (FFMU) 20 (1): 15-22 (2008).
 • Onay A., V. Pirinç, C. Işıkalan, F. Adıyaman, E. Tilkat ve D. Başaran “In vivoin vitro micrografting of pistachio, Pistacia vera L. Cv. ‘Siirt’ ”. Turkish Journal of Biology, 27: 95–100 (2003).
Yurt Dışı
 • Tilkat, E., Onay, A.Ozden Tokatlı, Y. (2009). In vitro rooting improvement of adult pistachio, Pistacia vera L. cv. Atlı. ACTA HORT. (ISHS) 839:215-221.
 • Yildirim, H., E. Tilkat, A. Onay, H.Ç. Ozen “In vitro Embryo Culture of Apricot, Prunus armeniaca L. cv. Hacıhaliloğlu”. International Journal of ScienceTechnology, 2(2): 99–104 (2007).
Bilimsel Toplantılarda Panelist/Çağrılı Konuşmacı Olarak Görev Alma
Yurt İçi
 • Bilimde Etik Paneli, 25.05.2011, (Panelist)

   

Bilimsel Projelerde Teknik Görevli/Danışman Olarak Görev Alma
Yurt İçi
 • Olgun Buttum (Pistacia khinjuk Stocks) Ağaçlarının Mikroçoğaltılması. BATÜBAP-2012-FED-1, Araştırıcı (Proje Devam Ediyor)

 • Sakız Ağacının (Pistacia Lentiscus L.) Juvenil ve Olgun Eksplantlarının Mikroçoğaltımı, Kriyoprezervasyonu ve Genetik Kararlılığının Belirlenmesi, TUBITAK TBAG - 110T941, Araştırıcı, 2011. (Proje Devam Ediyor).
 • Kayısı'da (Prunus Armeniaca L.) görülen şarka hastalığının biyoteknolojik yöntemlerle in vitro koşullarda eradikasyonu, Ankara Üniv. BAP-2011, Araştırıcı, 2011. (Proje devam ediyor).
 • Antepfıstığının (Pistacia vera L.) juvenil ve olgun “Siirt” ve olgun “Atlı” çeşitlerinin TIS biyoreaktör sistemleri kullanılarak mikroçoğaltımı, kriyoprezervasyonu ve çoğaltılan/kriyoprezerve edilen bitkilerin genetik kararlılıklarının belirlenmesi için biyoteknolojik yöntemlerin geliştirilmesi, TUBITAK TBAG-209T030, Araştırıcı, 2010. (Proje Devam Ediyor).
 • Olgun antepfıstığı (Pistacia vera L.) bitkisinin kriyoprezervasyonu ve uzun süreli in vitro proliferasyonu ve saklanması sonucunda elde edilecek klonların genetik kararlılıklarının RAPD/RAF moleküler belirteçleri ile belirlenmesi, GYTE BAP-2009-A9, Araştırıcı, 2009. (Proje devam ediyor).
 • Yapay Mutasyon ve Biyoteknolojik Yöntemlerle Antepfıstığı’nın (Pistacia vera L.) Islahı, Dicle Üniversitesi Araştırma Fonu, DUAPK 05-FF–61, Araştırıcı, 2008.
 • Pistacia vera L.’de Erkek ve Dişi Bireylerin Detaylı Karyotip Analizi, Dicle Üniversitesi Araştırma Fonu, DUAPK 05-FF–62, Araştırıcı, 2008.
 • Erkek Antepfıstığı (Pistacia vera L.) Ağaçlarının Mikroçoğaltımı, Dicle Üniversitesi Araştırma Fonu, DUAPK 05-FF–23, Araştırıcı, 2007.
 • Kiraz (Prunus avium L.) ve Erkek Antepfıstığı (Pistacia vera L.) Ağaçlarının Mikroçoğaltımı, TÜBİTAK – TOGTAG–3355, Araştırıcı, 2007.
 • Antep fıstığının in vitro mikro aşılanması, TÜBİTAK – TOGTAG-2815, Araştırıcı, 2003.
Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler
Yurt İçi
 • Tilkat E. ve Onay A. “In vitro Micrografting of Pistachio (Pistacia vera L. cv. Siirt)”, Turkiye Bilim ve Teknik Araştırma Kurumu, TÜBİTAK Bilim, Teknoloji ve Yenilik Projeleri Paylaşım Konferansı, 23 Haziran 2006, Tubitak Başkanlık Binası-Ankara
Yurt Dışı
 • Özden-Tokatli, Y., Akdemir, H., Kaya, E., Tilkat, E., Yildirim, H. and Onay, A. 2011. In vitro Conservation and Cryopreservation of Turkish Pistachio Germplasm. Acta Hort. (ISHS) 912:545-552. http://www.actahort.org/books/912/912_82.htm

   

 • Akdemir , H., Özden-Tokatlı, Y., Tilkat, E., Yıldırım, H. and Onay, A. 2011. Development of Synthetic Seed Technology for the Conservation of Pistachio Germplasm. Acta Hort. (ISHS) 912:581-586. http://www.actahort.org/books/912/912_87.htm

 • Onay , A., Süzerer , V., Yıldırıim, H., Tilkat, E., Akdemir , H. and Özden-Tokatlı , Y. 2011. Somatic Embryogenesis in Pistachio. Acta Hort. (ISHS) 912:587-592.
  http://www.actahort.org/books/912/912_88.htm

 • Tilkat, E., Akdemir, H., Özden-Tokatli , Y., Yildirim, H., Süzerer, V. and Onay, A. 2011. Plant Production Through Adventive Organogenesis of Mature Pistachio, Pistacia vera L. Cultivars 'Atlı' and 'Siirt'. Acta Hort. (ISHS) 912:567-673. http://www.actahort.org/books/912/912_85.htm

 • Onay, A., Süzerer, V., Yildirim, H., Tilkat, E., Akdemir , H. and Özden-Tokatli , Y. 2011. Micropropagation of Pistachio: "The Wave of the Future?". Acta Hort. (ISHS) 912:553-559. http://www.actahort.org/books/912/912_83.htm

e-Posta : fenedebiyatbatman.edu.tr · Telefon : 0 (488) 217 35 00 · Faks : 0 (488) 217 36 01
Batman Üniversitesi, Kültür Mahallesi, T.P.A.O. Bulvarı, 72100 Batman, Türkiye
 Copyright © 2011
Batman Üniversitesi