Anasayfaya Dön

En

Ku

Hızlı Erişim
Web Mail
Kütüphane
Bilgi Edinme
İletişim Bilgileri
Telefon Rehberi

Doç. Dr.

Abdullah Mesut AĞIR

Doçent

amesut.agir

0(488) 217-4248 Dahili: 4248

S. C. I. , S. S. C. I. , A. H. C. I. İndeksli Yayınlar

Yurt İçi

Kursat Solak, Abdullah Mesut Agir,, Mehmet Emin Sen, Ihsan Platin, "A general view to political and economic events causing the collapse of Mamluk State" Energy Education Science and Technology Part B: Social and Educational Studies, 2012 Volume (issue) 4(2): 785-798.

Hakemli Dergilerde Yayımlanan Makaleler

Memlûklarda Bir Kadın Sultan: Şecer ed-Durr İsmed ed-Dîn Umm-i Halîl 1250, Uluslararası Sosyal Araştırmalar, 3/13 (2010), 9-15.

15. Yüzyılda Memlûkların Doğu Akdeniz Siyaseti, Balıkesir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Temmuz (2010).

St. Louis’in Haçlı Seferi Esnasında Mısır ve Suriye’de Siyasi Durum 1248-1254, Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Sayı 4, Temmuz 2009, s. 88-121.

Memlûklarda Asabiyye, Muğla Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, s. 21, (2009), s. 1-15.

Escape of a Young Sultan: The Running Away of the Mamluk Sultan ‘Azîz Yusuf from the Citadel of Cairo 1439, Turkish Studies, 4/8 (2009), 412-426.

Sultan Kalavun Devri Memlûk-İlhanlı Münasebetleri II. Humus Savaşı H. 679/M. 1281, Akademik Bakış, Sayı 15, Ekim 2008, s. 52-61.

“Memlûk Sultanlarının Gölgesi Altında Hilâfet Kurumu”, Gaziantep Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 10/02, 2011, s. 637-651.

Memlük Devleti'nin Doğu Akdeniz'deki Önemli Siyasi Faaliyetleri , Çanakkale Araştırmaları Türk Yıllığı Dergisi 2013, 107-130.

"Memlûk Askeri Teşkilatı Üzerine Yapılmış Bazı Araştırmalara Dair", Gaziantep Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 14/2 (2015), s. 447-57.

Özet

Diğer Yayınlar

David Ayalon, Memlûk Ordusunun Yapısı Üzerine Araştırmalar I-II-III, Çeviren Abdullah Mesut Ağır, TTK Yay., Ankara 2015, 153 s.

Lisansüstü Öğrenci Danışmanlıkları(Master)

Veysi Fida, Cumhuriyet Döneminde Diyarbakırda Eğitim, Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Tarih Anabilimdalı, Elazığ 2016, 148 s. (Yüsek Lisans Tezi Fırat Ortak Program)

Hasan KAYA, Fransız Kolluk Teşkilatı ile Türk Kolluk Teşkilatı’nın Mukayesesi, 2012.

Nihat ÖZEN, Türk Kültür Tarihinde Spor ve Türklerin Spora Katkıları, Batman Üniversitesi, 2013.

Zeynep Mehlika EKİCİ, Memlûkların Güneydoğu Anadolu’da Bıraktığı Mimari İzler, 2014.

Yazılan Kitaplar veya Kitaplarda Bölümler

Memlûklarda Ticaret