Anasayfaya Dön

En

Ku

Hızlı Erişim
Web Mail
Kütüphane
Bilgi Edinme
İletişim Bilgileri
Telefon Rehberi

Dr. Öğr. Üyesi

Derya UZUN AYDIN

Doktor Öğretim Üyesi

derya.uzunaydin

0(488) Dahili: yok

Kongre-Sempozyum

Yurt İçi

Osmanlıda Gayrimüslim Heykeltraşlar, Çukurova Üni-I.Uluslararası Sanat Arş. Sempozyumu, 8-11 nisan 2015, s.127

Özet Tam Metin

Kamusal Alanlarda Heykel Sanatının Yaşadığı Sorunların, “Basında Çıkan Haberlerle” Değerlendirilmesi ve Heykelin Toplumdaki Yeri Üzerine Bir Çalışma, Yıldız Tek. Ünv. Sanatı Yönetmek Sempozyumu, 4-7-kasım 2014, s.165

Özet Tam Metin

Sanatta İnsanların Temel İhtiyaçlarından Olan Uyku, Dinlenme Ve Uzanma Gibi Olgularin Yansıtıldığı Eser Örneklerinin ve Sanatçılarının Değerlendirilmesi, Akşemsettin 3 Uluslararası insan ve toplum bilimleri sempozyumu, Hitit Üniversitesi, ÇOrum (12-16 Eylül 2018)

Özet Tam Metin

Hakemli Dergilerde Yayımlanan Makaleler

Batman Üniversitesi Uluslarası Kültür-Sanat sempozyumu

Özet

“SANAYİ-İ NEFİSE MEKTEBİ” VE PARİS GÜZEL SANATLAR OKULU “L’ECOLE DES BEAUX-ARTS” ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME, Akademik Sosyal Araştırmalar Dergisi, Yıl: 2, Sayı: 6, Eylül 2014, s. 74-81

Özet Tam Metin

“NÜ HEYKELİN” TÜRK SANATINDAKİ YERİNE BİR BAKIŞ,Akademik Sosyal Araştırmalar Dergisi, Yıl: 3, Sayı: 15, Eylül 2015, s. 118-131

Özet Tam Metin

Çağdaş Veya Modern Sanat Literatüründe- Tanımı Da Düşünüldüğünde -Heykel Sanatının Örnekler Ve Düşünceler Üzerinden Değerlendirilmesi; Modern Üsluplarda Kabul Gören Heykel Örnekleri Heykel Midir, Değil Midir Sorunsalına Bir Bakış, Researcher: Social Science Studies (2018) Cilt 6, Sayı 1, s. 127-147

Özet Tam Metin

MINIMALIZM ART MOVEMENT AND SCULPTOR SADİ CALİK MİNİMALİZM SANAT AKIMI VE HEYKELTRAŞ ŞADİ ÇALIK, Route Educational and Social Science Journal, Volume 5(1), January 2018

Özet Tam Metin

“KRAL ATTALOS” HEYKELİNE ‘SAYGISIZLIK’, SOBİDER, Yıl: 2, Sayı: 5, Aralık 2015, s. 227-235

Özet Tam Metin

İstanbul At Meydanı Anıtları Üzerine Bir Deneme (Dikilitaşlar, Heykeller Ve Lisippos'un Atları), Batman University Journal of Life Sciences, Volume 3, Number 1 (2013)

Özet Tam Metin

BENZER VE FARKLI YÖNLERİYLE RESİM VE SİNEMA İLİŞKİSİ, The Journal of Academic Social Science Studies,JASSS7037 Number: 56 , p. 393-408, Spring III 2017

Özet Tam Metin