Anasayfaya Dön

En

Ku

Hızlı Erişim
Web Mail
Kütüphane
Bilgi Edinme
İletişim Bilgileri
Telefon Rehberi

Doç. Dr.

Emine AYAZ TİLKAT

Doçent

emine.ayaz

0(488) 217-3624 Dahili: 3624

S. C. I. , S. S. C. I. , A. H. C. I. İndeksli Yayınlar

Yurt Dışı

Ayaz Tilkat E, Namlı S and Işıkalan Ç. (2011) Determination and assesment of the sex chromosomes of male trees of pistachio (Pistacia vera L.) using in vitro culture,AJCS 5(3):291-295

Namlı S, Akbaş F, Işıkalan Ç, Ayaz Tilkat E and Başaran D. (2010). The effect of different plant hormones (PGRs) on multiple shoots of Hypericum retusum Aucher, POJ 3(1):12–17.

Tilkat E., Onay A, Yildirim H and Ayaz E(2009). Direct plant regeneration from mature leaf explants of pistachio, Pistacia vera L., Scientia Horticulturae, 121(3): 361–365.

Ayaz E. and Namli S (2009). Cytogenetic Effects of Magnesium Sulphate on The Root Tip Cells of Pea (Pisum sativum L. cv. Araka). Asian Journal of Chemistry 21(4): 2984 – 2988

Ayaz E. and Namli S (2009). The Karyotype Analysis of Pistacia vera L. From Turkey. Natural Product Research. 23(9): 866 – 870.

Namli S. and Ayaz E (2007). Influence of different cytokinins used in in vitro culture on the stoma morphology of pistachio (Pistacia vera L. cv. Siirt). African Journal of Biotechnology, 6(5): 561–563.

Ayaz E. and Ertekin A.S (2008). Karyotype Analysis of Lathyrus chrysanthus Boiss. and L. trachycarpus Boiss. (Fabaceae) species of Southeastern Anatolia, Turkey, International Journal of Agriculture and Biology, 10(5): 569 – 572.

Süreyya Namlı, Çiğdem Işıkalan, Filiz Akbaş, Zuhal Toker & Emine Ayaz Tilkat (2014).Effects of UV-B radiation on total phenolic, flavonoid and hypericin contents in Hypericum retusum Aucher grown under in vitro conditions. Natural Product Research, 28(24), pp:2286–2292

Yurt İçi

Namli S. Adiyaman F and Ayaz E (2007). Comperative Studies on the Proliferation of Lateral Buds of Vitis vinifera L.cv. Cardinal During Different Periods of Six Months of the Year at in vitro Condition. International Journal of Agriculture & Biology, 1(9): 38–40.

Bilimsel Projelerde Teknik Görevli/Danışman Olarak Görev Alma

Olgun Buttum (Pistacia khinjuk Stocks) Ağaçlarının Mikroçoğaltılması. BATÜBAP-2011-FED-1, Proje Yürütücüsü, (Devam ediyor).

Antep fıstığı (Pistacia vera L.)’nın Kromozom Sayımı ve Karyotip Analizinin Belirlenmesi, Dicle Üniversitesi Araştırma Fonu, DÜBAP-05-FF–62, Araştırıcı.

Farklı UV-B uygulamalarının İn vitro koşullarda yetiştirilen Hypericum retusum’un total hiperisin, fenolik ve flavonoid bileşiklerinin miktarı üzerine etkisi. DÜAPK–08-FF–53, Araştırıcı, 2009.

Yapay Mutasyon ve Biyoteknolojik Yöntemlerle Antepfıstığı’nın (Pistacia vera L.) Islahı, Dicle Üniversitesi Araştırma Fonu, DUAPK 05-FF–61, Araştırıcı.

Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler

Alevcan Kaplan, Emine Ayaz Tilkat, Hakan Yıldırım, Engin Tilkat. Fuatbey-2000 Makarnalık Buğday (Triticum durum L.) Çeşidinin Sitogenetik ve Bazı Fizyolojik Özellikleri Üzerine Farklı Tuz Konsantrasyonlarının Etkisi, Dicle Üniversitesi,5.Uluslararası Katılımlı Tohumculuk Kongresi& Sektörel İş Forumu, 19-23 Ekim 2014.

Doktora Tezi

Mikroçoğaltılmış Olgun Erkek ve Dişi Antepfıstığı (Pistacia vera L.) Ağaçlarının Karyotip Analizi.

Yazılan Kitaplar veya Kitaplarda Bölümler

Yurt Dışı

Tilkat E., Y. Özden-Tokatlı, H. Akdemir, A. Onay ve E. Ayaz Tilkat (2012), Novel Methods in Micropropagation of Pistachio, Crop Production for Agricultural Improvement, Ashraf, M.; Öztürk, M.; Ahmad, M.S.A.; Aksoy, A. (Eds.), 2012, VIII, 814 p. ISBN 978-94-007-4115-7.

Yüksek Lisans Tezi

Yurt İçi

Güneydoğu Anadolu Bölgesinde Bulunan Bazı Lathyrus Türlerinin Karyotip Analizi.

Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Özetleri Kitabında Basılan Bildiriler

Yurt Dışı

Engin Tilkat, Ahmet Onay, Yelda Özden, Hakan Yıldırım, Emine Ayaz Tilkat 2011. Developments in pistachio biotechnology, In: European Biotechnology Congress 2011, Istanbul, Turkey.

Yurt İçi

Engin Tilkat, Yusuf Ersalı, Ayşe Hoşer, Veysel Süzerer, Emine Ayaz Tilkat, Hülya Akdemir, Yelda Özden Çiftçi, Hakan Yıldırım, Ahmet Onay, Antepfıstığı anaçlarının (Pistacia terebinthus, Pistacia vera, Pistacia khinjuk ve Pistacia paleastina) in vitro mikroçoğaltılması, 21.Ulusal Biyoloji Kongresi, Ege Üniversitesi- İzmir, Eylül 2012.

Emine Ayaz Tilkat, Çiğdem Işıkalan, Süreyya Namlı, Nurullah Akcan, İn vitro Ortamda Yetiştirilen Hyperıcum Scabroıdes’in Antioksidan Akivitesi Üzerine Uv-C Işınının Etkisi, Uluslararası katılımlı Bilim ve Kültür Sempozyumu Bildiri Özetleri Kitabı, 231pp. Batman Üniversitesi-Batman, Nisan 2012.

Emine Ayaz Tilkat, Süreyya Namlı, Çiğdem Işıkalan (2010) Microçoğaltılmış Erkek Antepfıstığı (Pistacia vera L. ) Ağaçlarının Karyotip Analizleri, 20. Ulusal Biyoloji Kongresi, Pamukkale Üniversitesi-Denizli.

Emine Ayaz Tilkat, Hülya Hoşgören, Engin Tilkat, Hakan Yıldırm, Zafer Aktürk, Ahmet Onay(2010). In vitro Mikroçoğaltım Sırasında Olgun Antepfıstığı (Pistacia vera L. ) Yapraklarında Görülen Morfolojik ve Stomatal Özellikler, 20. Ulusal Biyoloji Kongresi, Pamukkale Üniversitesi-Denizli.

Süreyya Namlı, Çiğdem Işıkalan, Zuhal Toker, Filiz Adıyaman, Emine Ayaz Tilkat. UV-B ışınının farklı sürelerinin in vitro ortamda yetiştirilen Hypericum retusum Aucher’in total hiperisin, fenolik ve flavonoid miktarı üzerine etkisi. 21. Ulusal Biyoloji Kongresi, Ege Üniversitesi, İzmir.

Engin Tilkat, Ahmet Onay, Emine Ayaz Tilkat, Hakan Yıldırım, Yelda Özden Çiftçi, Antepfıstığı Anaçları’nın Klonal Çoğaltımı, 21.Ulusal Biyoloji Kongresi, Ege Üniversitesi- İzmir, Eylül 2012.

Emine Ayaz Tilkat, Alevcan, Kaplan,Ayşe Hoşer ve Engin Tilkat.Tuz Stresi Altında in vitro Olarak Yetiştirilen Pistacia Khinjuk Stocks’ta Morfolojik ve Fizyolojik Değişiklikler. Eskişehir Üniversitesi, 22.Ulusal Biyoloji Kongresi,23- 27 Haziran 2014.