Anasayfaya Dön

En

Ku

Hızlı Erişim
Web Mail
Kütüphane
Bilgi Edinme
İletişim Bilgileri
Telefon Rehberi

Prof. Dr.

Engin TİLKAT

Profesör

engin.tilkat

0(488) 217-3625 Dahili: 3625

S. C. I. , S. S. C. I. , A. H. C. I. İndeksli Yayınlar

Yurt Dışı

Akdemir H, Suzerer V., Tilkat E., Yildirim H., Onay A., Ozden Tokatlı Y. 2013. In vitro conservation and cryopreservation of mature pistachio (Pistacia vera L.) germplasm. Journal of Plant Biochemistry and Biotechnology (21):43-51.

H. Yıldırım, A. Onay, V. Süzerer, E. Tilkat, Y. Ozden-Tokatli and H. Akdemir, (2010) Micrografting of almond (Prunus dulcis Mill.) cultivars “Ferragnes” and “Ferraduel”. Scientia Horticulturae 125 (3) : 361-367 01/2010, DOI:10.1016/j.scienta.2010.04.022.

Yıldırım, H. , Onay, A. , Tilkat, E., Aktürk, Z. 2011. Micropropagation of apricot (Prunus armeniaca L.) cv. Hacıhaliloğlu by means of single node culture. Turkish Journal of Agriculture and Forestry. 34 (1): 55-64.

Ozden-Tokatli, H. Akdemir, E. Tilkat ve A. Onay, (2010) Current status and conservation of Pistacia germplasm, Biotechnology Advances, 28(2010): 130–141.

E. Tilkat, A. Onay (2009). Direct shoot organogenesis from in vitro derived mature leaf explants of pistachio, In Vitro Cell.Dev.Biol.-PLANT (2009) 45:92-98. DOI 10.1007/S11627-008-9168-4.

Engin Tilkat, Ahmet Onay, Hakan Yıldırım, Emine Ayaz (2009). Direct plant regeneration from mature leaf explants of pistachio, Pistacia vera L., Scientia Horticulturae, 121(3): 361-365. DOI: 10.1016/j.scienta.2009.02.007

E. Tilkat, A. Onay, H. Yıldırım, H. Cetin Ozen, (2008). Micropropagation of mature male pistachio Pistacia vera L., The Journal of Horticultural Science & Biotechnology, 83(3):328-333.

Onay A, Pirinç V, Tilkat E, Aktürk Z, Yıldırım H. (2004) Somatic embryogenesis of pistachio from female flowers. Journal of Horticultural ScienceBiotechnology 79 (6): 960-964

Ahmet Onay, Engin Tilkat,Hakan Yildirim (2007). Effect of genotype on somatic embryogenesis in pistachio (Pistacia vera L.), Propagation of Ornamental Plants, 7(4): 204-209.

A. Onay, E. Tilkat, H. Yıldırım,V. Suzerer (2007). Indirect Somatic Embryogenesis From Mature Embryo Cultures of Pistachio, Pistacia vera L. Propagation of Ornamental Plants, Vol. 7, No: 2, 2007: 68-74.

Engin Tilkat, Çiğdem Işıkalan, Ahmet Onay (2005), In vitro Propagation of Khinjuk Pistachio (Pistacia Khinjuk Stocks) Through Seedling Apical Shoot Tip Culture, Volume 5, Issue 3, pp. 124-128.

Çiğdem Işıkalan, Filiz Adıyaman Akbaş, Süreyya Namlı, Engin Tilkat, Davut Başaran (2008). In Vitro Propagation of almond (Amygdalus communis L. cv. Nonpareil), African Journal of Biotechnology, Vol. 7(12), pp. 1875-1880.

Karakas, O., Toker, Z., Tilkat, E., Ozen, H.Ç., Onay A. (2009). Effects of concentrations of benzlyaminopurin on plant regenerationhypericin content in Hypericum triquetrifolium L. Natural Product Research, 23 (16), pp. 1459-1465, DOI: 10.1080/14786410701664528.

Hülya Akdemir, Veysel Suzerer, Engin Tilkat, Ahmet Onay, Yelda Ozden Çiftçi (2016) Detection of Variation in Long-Term Micropropagated Mature Pistachio via DNA-Based Molecular Markers, Applied Biochemistry and Biotechnology, p:1-12

Özet Tam Metin

Ahmet Onay, Engin Tilkat, Veysel Süzerer, Özge Karakaş Metin, Yelda Özden Çiftçi, Fatih Mehmet Kılınç, İbrahim Koç, Muhammet Şakiroğlu, Hakan Yıldırım, Ahu Altınkut Uncuoğlu, Nazan Çalar, Ömer Faruk Akdemir (2016). Rejuvenation of mature lentisk by micrografting and evaluation of genetic stability, Turkish Journal of Biology, 40.

Özet Tam Metin

OF Akdemir, E Tilkat, A Onay, C Keskin, M Bashan, FM Kilinç, V Kizmaz, V Süzerer (2015). Determination of the Fatty Acid Composition of the Fruits and Different Organs of Lentisk (Pistacia lentiscus L.), Journal of Essential Oil-Bearing Plants, 18(5).

Özet Tam Metin

V Suzerer, S Onay, MA Yilmaz, A Ertas, A Onay, Y Ersali, E Tilkat, (2015). In Vitro Production of Anticancer Phenolic Compounds from Lentisk, Pistacia lentiscus L., In Vitro Cellular & Developmental Biology-Plant, 51(4):496-497.

Y Ersali, V Suzerer, E Tilkat, A Onay, AA Uncuoglu, YO Ciftci, FM Kilinc, HC Ozen, (2015). Micropropagation of Mature Khinjuk Pistachio, Pistacia khinjuk Stocks, In Vitro Cellular & Developmental Biology-Plant 51(4), 497-498.

Hakemli Dergilerde Yayımlanan Makaleler

Engin Tilkat, Veysel Süzerer, Hülya Akdemir, Emine Ayaz Tilkat, Yelda Özden Çiftçi and Ahmet Onay (2013). A rapid and effective protocol for surface sterilization and in vitro culture initiation of adult male pistachio (Pistacia vera L. cv. "Atlı") Acad. J. Sci. Res. 1(8): 134-141.

Yildirim, H., E. Tilkat, A. Onay, H.Ç. Ozen “In vitro Embryo Culture of Apricot, Prunus armeniaca L. cv. Hacıhaliloğlu”. International Journal of ScienceTechnology, 2(2): 99–104 (2007).

Tilkat, E., Onay, A.Ozden Tokatlı, Y. (2009). In vitro rooting improvement of adult pistachio, Pistacia vera L. cv. Atlı. ACTA HORT. (ISHS) 839:215-221.

Yurt İçi

Ahmet Onay, Hakan Yıldırım, Vedat Pirinç, Engin Tilkat, … Bitkilerin Biyoteknolojik Yöntemlerle Ticari Çoğaltımı; Mevcut ve Gelecekteki Durum, Batman Üniversitesi, Yaşam Bilimleri Dergisi, Cilt 1, Sayı 2 Ocak-Haziran 2012 (ISSN: 2147-4877, E-ISSN: ) (20.12.2012)

Yelda Özden Çiftçi, Hülya Akdemir, Veysel Süzerer, Engin Tilkat, Ahmet Onay, Olgun Antepfıstığı Mikrosürgünlerinin Orta Süreli In Vitro Saklanması, Batman Üniversitesi, Yaşam Bilimleri Dergisi, Cilt 1, Sayı 2 Ocak-Haziran 2012 (ISSN: 2147-4877, E-ISSN: ) (20.12.2012)

Tilkat E., A. Onay ve H.Ç. Ozen “Erkek Antepfıstığı Ağaçlarının (Pistacia vera L.) in vitro Mikroçoğaltılması”, Fırat Üniversitesi Fen ve Mühendislik Bilimleri Dergisi (FFMU) 20 (1): 15-22 (2008).

A. Onay, N. Çalar, E. İlikçioğlu, H. Yıldırım, E. Ayaz Tilkat, E. Tilkat, Y. Ersalı, 2016. Importance of Rootstock in Pistacho Industry, Journal of Ataturk Central Horticultural Research Institute 45: 248 -254.

Ahmet Onay, Engin Tilkat, Yusuf Ersalı, Emine Ayaz Tilkat, Veysel Süzerer. Antepfıstığının (Pistacia vera L.) Morfolojik ve Biyolojik Özellikleri ile Verimini Etkileyen Faktörler, Batman Üniversitesi Yaşam Bilimleri Dergisi, Cilt 2, Sayı 1, sf. 116-131, 2012.

Hakan Yıldırım, Ahmet Onay, Engin Tilkat,.. Batman İli Meyveciliğine Genel Bir Bakış, Batman Üniversitesi, Yaşam Bilimleri Dergisi, Cilt 1, Sayı 2 Ocak-Haziran 2012 (ISSN: 2147-4877, E-ISSN: ) (20.12.2012)

Onay A., V. Pirinç, C. Işıkalan, F. Adıyaman, E. Tilkat ve D. Başaran “In vivo and in vitro micrografting of pistachio, Pistacia vera L. Cv. ‘Siirt’ ”. Turkish Journal of Biology, 27: 95–100 (2003).

Bilimsel Projelerde Teknik Görevli/Danışman Olarak Görev Alma

Antep fıstığının in vitro mikro aşılanması, TÜBİTAK – TOGTAG-2815, Araştırıcı, 2003.

Erkek Antepfıstığı (Pistacia vera L.) Ağaçlarının Mikroçoğaltımı, Dicle Üniversitesi Araştırma Fonu, DUAPK 05-FF–23, Araştırıcı, 2007.

Kiraz (Prunus avium L.) ve Erkek Antepfıstığı (Pistacia vera L.) Ağaçlarının Mikroçoğaltımı, TÜBİTAK – TOGTAG–3355, Araştırıcı, 2007.

Kiraz (Prunus avium L.) ve Erkek Antepfıstığı (Pistacia vera L.) Ağaçlarının Mikroçoğaltımı, TÜBİTAK – TOGTAG–3355, Araştırıcı, 2007.

Olgun Buttum (Pistacia khinjuk Stocks) Ağaçlarının Mikroçoğaltılması. BATÜBAP-2012-FED-1, Araştırıcı (Proje Devam Ediyor)

Pistacia vera L.’de Erkek ve Dişi Bireylerin Detaylı Karyotip Analizi, Dicle Üniversitesi Araştırma Fonu, DUAPK 05-FF–62, Araştırıcı, 2008.

Kayısı'da (Prunus Armeniaca L.) görülen şarka hastalığının biyoteknolojik yöntemlerle in vitro koşullarda eradikasyonu, Ankara Üniv. BAP-2011, Araştırıcı, 2011.

Olgun antepfıstığı (Pistacia vera L.) bitkisinin kriyoprezervasyonu ve uzun süreli in vitro proliferasyonu ve saklanması sonucunda elde edilecek klonların genetik kararlılıklarının RAPD/RAF moleküler belirteçleri ile belirlenmesi, GYTE BAP-2009-A9, Araştırıcı, 2009.

Sakız Ağacının (Pistacia Lentiscus L.) Juvenil ve Olgun Eksplantlarının Mikroçoğaltımı, Kriyoprezervasyonu ve Genetik Kararlılığının Belirlenmesi, TUBITAK TBAG - 110T941, Araştırıcı, 2011. (Proje Devam Ediyor).

Yapay Mutasyon ve Biyoteknolojik Yöntemlerle Antepfıstığı’nın (Pistacia vera L.) Islahı, Dicle Üniversitesi Araştırma Fonu, DUAPK 05-FF–61, Araştırıcı, 2008.

Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler

Yurt Dışı

E. Tilkat, Y. Ersali, V. Süzerer, A. Onay, A. Hoșer, E. A. Tilkat, A. Kaplan, F. M. Kilinç, H. Akdemir, Y. Özden Çiftçi, (2013). Mass Shoot Proliferation of Pistacia khinjuk Stocks Using Temporary Immersion Bioreactor System (TIS), Acta Hort (ISHS), Article in press.

Özden-Tokatli, Y., Akdemir, H., Kaya, E., Tilkat, E., Yildirim, H. and Onay, A. 2011. In vitro Conservation and Cryopreservation of Turkish Pistachio Germplasm. Acta Hort. (ISHS) 912:545-552. http://www.actahort.org/books/912/912_82.htm

F. M. Kilinç, V. Süzerer, Y. Özden Çiftçi, I. Koç, H. Akdemir, H. Yildirim, E. Tilkat and A. Onay, (2013). Improved Shoot Multiplication of Lentisk (Pistacia lentiscus L.) Using Different Carbohydrates and Media, Acta Hort. (ISHS), Article in press.

Akdemir , H., Özden-Tokatlı, Y., Tilkat, E., Yıldırım, H. and Onay, A. 2011. Development of Synthetic Seed Technology for the Conservation of Pistachio Germplasm. Acta Hort. (ISHS) 912:581-586. http://www.actahort.org/books/912/912_87.htm

Onay , A., Süzerer , V., Yıldırıim, H., Tilkat, E., Akdemir , H. and Özden-Tokatlı , Y. 2011. Somatic Embryogenesis in Pistachio. Acta Hort. (ISHS) 912:587-592. http://www.actahort.org/books/912/912_88.htm

Onay, A., Süzerer, V., Yildirim, H., Tilkat, E., Akdemir , H. and Özden-Tokatli , Y. 2011. Micropropagation of Pistachio: "The Wave of the Future?". Acta Hort. (ISHS) 912:553-559. http://www.actahort.org/books/912/912_83.htm

Tilkat, E., Akdemir, H., Özden-Tokatli , Y., Yildirim, H., Süzerer, V. and Onay, A. 2011. Plant Production Through Adventive Organogenesis of Mature Pistachio, Pistacia vera L. Cultivars 'Atlı' and 'Siirt'. Acta Hort. (ISHS) 912:567-673. http://www.actahort.org/books/912/912_85.htm

Yurt İçi

Tilkat E. ve Onay A. “In vitro Micrografting of Pistachio (Pistacia vera L. cv. Siirt)”, Turkiye Bilim ve Teknik Araştırma Kurumu, TÜBİTAK Bilim, Teknoloji ve Yenilik Projeleri Paylaşım Konferansı, 23 Haziran 2006, Tubitak Başkanlık Binası-Ankara.

Tilkat E. ve Onay A. “In vitro Micrografting of Pistachio (Pistacia vera L. cv. Siirt)”, Turkiye Bilim ve Teknik Araştırma Kurumu, TÜBİTAK Bilim, Teknoloji ve Yenilik Projeleri Paylaşım Konferansı, 23 Haziran 2006, Tubitak Başkanlık Binası-Ankara.

Doktora Tezi

Erkek Antepfıstığı (Pistacia vera L. cv. Atlı) ağaçlarının in vitro mikroçoğaltılması

Bilimsel Toplantı Düzenleme/Bilim Kurulunda Görev Alma

Düzenleme Kurulu Üyesi, Bilim ve Kültür Sempozyumu, 18-20 Nisan, Batman.

Dergi Hakemlikleri

Yurt Dışı

African Journal of Biotechnology.

Natural Product Research.

Turkish Journal of Biology, BIY-1204-64.

Turkish Journal of Agriculture and Forestry, TAR-1203-24.

Turkish Journal of Agriculture and Forestry, TAR-1204-31.

Yurt İçi

Journal of Olive Research Institute. Vol: 1 Number: 1-2.

Lisansüstü Öğrenci Danışmanlıkları(Doktora)

Yusuf ERSALI, Dişi Buttum (Pistacia khinjuk Stocks) Ağaçlarının Mikroçoğaltılması, Dicle Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Doktora Tezi (Danışman).

Hakemli Dergilerde Yayımlanan Makalelere Yapılan Atıflar

Yurt Dışı

Title: Direct plant regeneration from mature leaf explants of pistachio, Pistacia vera L. Author(s): Tilkat E., A. Onay, H. Yildirim ve E. Ayaz. Source: Scientia Horticulturae, 121(3): 361-365, DOI: 10.1016/j.scienta.2009.02.007. Times cited: 18

Title: Direct shoot organogenesis from in vitro derived mature leaf explants of pistachio, Author(s): Tilkat E. ve A. Onay. Source: In Vitro Cellular and Developmental Biology-Plant 45:92–98. DOI 10.1007/s11627–008–9168–4. Times cited: 13

Title: Effect of genotype on somatic embryogenesis in pistachio (Pistacia vera L.), Author(s): Onay A., E. Tilkat ve H. Yildirim Source: Propagation of Ornamental Plants, 7(4): 204-209 (2007). Times cited: 3

Title: Indirect somatic embryogenesis From Mature Embryo Cultures of Pistachio, Pistacia vera L. Author(s): Onay A., E. Tilkat, H. Yıldırım ve Suzerer V. Source: Propagation of Ornamental Plants, 7(2): 68-74 Times cited: 5.

Title: Micropropagation of mature male pistachio Pistacia vera L.. Author(s): Tilkat E., A. Onay, H. Yıldırım ve H.C. Ozen. Source: The Journal of Horticultural Science & Biotechnology, 83(3):328–333 Times cited:11

Title: Somatic embryogenesis of pistachio from female flowers. Author(s): Onay A., V. Pirinç, E. Tilkat, Z. Aktürk, H. Yıldırım. Sources: Journal of Horticultural Science and Biotechnology, 79 (6): 960–964, Times Cited: 8.

Title: In Vitro Propagation of almond (Amygdalus communis L. cv. Nonpareil). Authors: Işıkalan Ç., F. Adıyaman Akbaş, S. Namlı, E. Tilkat ve D. Başaran. Source: African Journal of Biotechnology, 7(12):1875–1880. Times cited: 1

Title: In vitro Propagation of Khinjuk Pistachio (Pistacia khinjuk Stocks) Through Seedling Apical Shoot Tip Culture. Propagation of Ornamental Plants, Vol. 5 (3):1–5. Times Cited: 6

Title: In vivo and in vitro micrografting of pistachio, Pistacia vera L. Cv. ‘Siirt’ ”. Author(s): Onay A., V. Pirinç, C. Işıkalan, F. Adıyaman, E. Tilkat ve D. Başaran Source: Turkish Journal of Biology, 27: 95–100 Published: 2003 Times Cited: 7

Yazılan Kitaplar veya Kitaplarda Bölümler

Tilkat E., Y. Özden-Tokatlı, H. Akdemir, A. Onay ve E. Ayaz Tilkat (2012). Novel Methods in Micropropagation of Pistachio, Crop Production for Agricultural Improvement (CPAI), Ashraf, M.; Öztürk, M.; Ahmad, M.S.A.; Aksoy, A. (Eds.), Part 2, pp. 379-393, Print ISBN 978-94-007-4115-7, 2012 © Springer-Netherlands. DOI:10.1007/978-94-007-4116-4_14.

Onay A., E. Tilkat, C. Isikalan ve S. Namli (2007). Micrografting of Pistachio (Pistacia vera L. cv. Siirt), In: Protocols for Micropropagation of Woody TreesFruits, S.M. Jain and H. Häggman (eds.), 289–298. September 18, 2007 © Springer- Netherlands.

Yüksek Lisans Tezi

Yurt İçi

Buttum’un (Pistacia khinjuk Stocks) in vitro mikroçoğaltılması

Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Özetleri Kitabında Basılan Bildiriler

Yurt Dışı

Yildirim, H., Ozden-Tokatli, Y., Tilkat, E., Akdemir, H., Suzerer, V., Onay, A., 2009. Micrografting of Almond (Prunus Dulcis Mill) Cultivars ‘Ferragnes’ and ‘Ferraduel’. 5th International Syposium on Pistachio & Almonds. 06-10 October 2009 Sanlıurfa, Turkey. ISHS Fruit Section (Nuts and Mediterranean Climate Fruit Section). Abstract Book. P: 87.

Veysel Süzerer, Ahmet Onay, Özge Karakaş Metin, Hakan Yıldırım, Yelda Özden Çiftçi, Engin Tilkat, Fatih Mehmet Kılınç, Ahu Altınkut Uncuoğlu, Nazan Çalar, İbrahim Koç, 2013. Micropropagation of mature male and female lentisk (Pistacia lentiscus L.) and evaluation of their genetic stability using fluorescent based AFLP markers, III International Symposium on Molecular Markers in Horticulture, Abstract book pp. 47 25th- 27th September, Riva del Garda, ITALY.

Onay A., E. Tilkat ve H. Yıldırım “Effect of genotype on somatic embryogenesis in pistachio (Pistacia vera L.)”, In: Fifth International Conference “Propagation of Ornamental Plants”, Eylül 5-8, 2007, Sofia-Bulgaria

H. Yıldırım, V. Süzerer, A. Onay, Y. Ciftci Ozden, E. Tilkat, İ.Koç, Ö.F. Akdemir, F. M. Kılınç, N. Çalar, A. Altinkut Uncuoglu, 2013. An Improved Micropropagation Protocol for Pistacia lentiscus L. In Vitro Biology Meeting, Providence, In Vitro Cellular & Developmental Biology, Volume 49, P3015, 15-19 June, Rhode Island, USA.

Tilkat E., Onay A. ve Yıldırım H. “Direct plant regeneration from mature leaf explants of pistachio, Pistacia vera L.”, In: Fifth International Conference “Propagation of Ornamental Plants”, Eylül 5-8, 2007, Sofia-Bulgaria

Tilkat E., Y. Ozden-Tokatli ve A. Onay “In vitro rooting improvement of adult pistachio (Pistacia vera L. cv. “Atlı”)”, In: First International Symposium on Biotechnology of Fruit Species, September 1-5, 2008, Dresden-Germany

Yıldırım H., E. Tilkat ve A. Onay “Micropropagation of apricot cultivar ‘Hacihaliloğlu’”, In: Fifth International Conference “Propagation of Ornamental Plants”, Eylül 5-8, 2007, Sofia-Bulgaria

Engin Tilkat, Ahmet Onay, Yelda Özden, Hakan Yıldırım, Emine Ayaz Tilkat 2011. Developments in pistachio biotechnology, In: European Biotechnology Congress 2011, Istanbul, Turkey.

Hakan Yıldırım, Ahmet Onay, Yelda Özden, Engin Tilkat. 2011. Agricultural Biotechnology In Turkey, In: European Biotechnology Congress 2011, Istanbul, Turkey.

Onay, A., Suzerer, V., Akdemir, H., Yildirim, H., Ozden-Tokatli, Y., Tilkat, E., 2009. Micropropagation of Pistachio: The Wave of The Future?. 5th International Syposium On Pistachio & Almonds. 06-10 October 2009, Sanlıurfa, Turkey. ISHS Fruit Section (Nuts And Mediterranean Climate Fruit Section). Abstract Book. P: 79.

Onay, A., Suzerer, V., Akdemir, H., Yildirim, H., Ozden-Tokatli, Y., Tilkat, E., 2009. Somatic Embryogenesis İn Pistachio. 5th International Syposium on Pistachio & Almonds. 06-10 October 2009, Sanlıurfa, Turkey. ISHS Fruit Section (Nuts and Mediterranean Climate Fruit Section). Abstract Book. P: 209.

Akdemir, H., Tilkat, E., Yildirim, H., Onay, A., Ozden-Tokatli, Y., 2009. Development of Synthetic Seed Technology for the Conservation of Pistachio Germplasm. 5th International Syposium on Pistachio & Almonds. 06-10 October 2009, Sanlıurfa, Turkey. ISHS Fruit Section (Nuts and Mediterranean Climate Fruit Section). Abstract Book. p: 208.

F. M. Kilinc, V. Suzerer, Y.Ozden Ciftci, I. Koc, H. Akdemir, H.Yildirim, E.Tilkat and A.Onay, 2013. Improved shoot multiplication of lentisk (Pistacia lentiscus L.) in vitro using different carbohydrates and medium strengths, VI. International Symposium on Almonds and Pistachios, Abstract Book pp.115, 27-31 May, Murcia SPAIN.

Ozden-Tokatli, Y., Akdemir, H., Kaya, E., Tilkat, E., Yildirim, H., Onay, A., 2009. In vitro Conservation and Crypopreservation of Turkish Pistachio Germplasm. 5th International Syposium on Pistachio & Almonds. 06-10 October 2009 Sanlıurfa, Turkey. ISHS Fruit Section (Nuts and Mediterranean Climate Fruit Section). Abstract Book. p: 78.

Veysel Süzerer, Fatih M. Kılınç, Ahmet Onay, Ahu Altinkut Uncuoglu, Hakan Yıldırım, Yelda Ozden Ciftci, Engin Tilkat, Özge Karakaş Metin, İbrahim Koç, Nazan Çalar, 2013. In vitro Clonal Micropropagation of Lentisk, Pistacia lentiscus L. and Evaluation of Genetic Stability via Inter Retrotransposon Amplified Polymorphism (IRAP) III. International Symposium on Molecular Markers in Horticulture, Abstract Book p:96, 25- 27 September, Riva del Garda, ITALY.

E. Tilkat, V. Süzerer, Y. Ersali, A. Hoşer, C. Gül, M. F. Kilinç, E. Ayaz Tilkat, H. Akdemir, Y.Özden Çiftçi, A. Onay, 2013. Micropropagation of Pistacia khinjuk juvenile shoots using Temporary Immersion Bioreaktör System (TIS).VI. International Symposium on Almonds and Pistachios, Abstract Book pp.112,27-31 May, Murcia SPAIN.

Hülya Akdemir, Hakan Yıldırım, Engin Tilkat, Ahmet Onay, Yelda Özden Çiftçi, 2012. “Prevention of shoot tip necrosis responses in in vitro-proliferated mature pistachio plantlets”. 2012 In vitro Biology Meeting of the SIVB, Seattle, Washington-USA.

Tilkat, E., Akdemir, H., Yildirim, H., Ozden-Tokatli, Y., Suzerer, V., Onay, A., 2009. Plant Production Through Adventive Organogenesis of Mature Pistachio, Pistacia vera L. Cultivars ‘Atlı’ and ‘Siirt’. 5th International Syposium on Pistachio & Almonds. 06-10 October 2009, Sanlıurfa, Turkey. ISHS Fruit Section (Nuts And Mediterranean Climate Fruit Section). Abstract Book. P: 88

Tokul Ölmez.,Ö., Ertaş.,A., Yılmaz.,A., Öztürk.,M., Aydın.,I., Tilkat.,E., Onay.,A., 2016. "The Phenolic Content Analysis Male and Female Pistacia lentiscus L by LC-MS/MS and Chemometric Approach", 3rd İnternational Conference on New Trends in Chemometrics and Applications, 25-28 May 2016, Side-Antalya, Turkey.

Yurt İçi

Tilkat E. ve A. Onay “Micropropagation of Male Pistachio (Pistacia vera L.)”, 18. Ulusal Biyoloji Kongresi, 26-30 Haziran 2006, Aydın Adnan Menderes Universitesi, (Kuşadası) - Aydın

Tilkat E., V. Okumuş, V. Süzerer ve A. Onay, “Olgun Antepfıstığı Regenerantlarının in vitro köklenmesinin iyileştirilmesi” 19. Ulusal Biyoloji Kongresi, 23-27 Haziran 2008, Karadeniz Teknik Universitesi, Trabzon.

Yıldırım H., A. Onay, V. Pirinç, Z. Aktürk ve E. Tilkat “Sürgün ucu Kültürleriyle”Hacıhaliloğlu” Kayısı (Prunus armeniaca L.) Çeşidinin Mikroçoğaltılması”. 17. Ulusal Biyoloji Kongresi, 21-24 Haziran 2004, Çukurova Universitesi, Adana.

Ahmet Onay, Vedat Pirinç, Engin Tilkat, Nazan Çalar, Mahir Binici, Fatih M. Kılınç, Ömer Faruk Akdemir, Bitkilerin Biyoteknolojik Yöntemlerle Ticari Yoğun Çoğaltımı: Mevcut Durum ve Gelecekteki Envestisman, Uluslararası katılımlı Bilim ve Kültür Sempozyumu Bildiri Özetleri Kitabı, 36 pp. Batman Üniversitesi-Batman, Nisan 2012.

Engin Tilkat, Ahmet Onay, Emine Ayaz Tilkat, Hakan Yıldırım, Yelda Özden Çiftçi, Antepfıstığı Anaçları’nın Klonal Çoğaltımı, 21.Ulusal Biyoloji Kongresi, 3-7 Eylül 2012, İzmir. (Poster)

Engin Tilkat, Yusuf Ersalı, Ayşe Hoşer, Veysel Süzerer, Emine Ayaz Tilkat, Hülya Akdemir, Yelda Özden Çiftçi, Hakan Yıldırım, Ahmet Onay, Antepfıstığı anaçlarının (Pistacia terebinthus, Pistacia vera, Pistacia khinjuk ve Pistacia paleastina) in vitro mikroçoğaltılması, 21.Ulusal Biyoloji Kongresi, 3-7 Eylül 2012 (Poster).

Ahmet Onay, Hakan Yıldırım, Barış Eren, Veysel Süzerer, Doğa Gümüşel, İbrahim Koç, Veysi Okumuş, Zafer Aktürk, Engin Tilkat, Yelda Özden (2010). Sakız Ağacının (Pistacia lentiscus L.) In Vitro Mikroçoğaltımı. 20. Ulusal Biyoloji Kongresi, 21–25 Haziran 2010, Denizli, Türkiye.

Emine Ayaz Tilkat, Hülya Hoşgören, Engin Tilkat, Hakan Yıldırım, Zafer Aktürk, Ahmet Onay (2010) In vitro Mikroçoğaltım Sırasında Olgun Antepfıstığı (Pistacia vera L.) Yapraklarında Görülen Morfolojik ve Stomatal Özellikler, 20. Ulusal Biyoloji Kongresi,21–25 Haziran 2010, Denizli, Türkiye.

Onay A., V. Pirinç, Ç. Işikalan, F. Adiyaman, E. Tilkat ve D. Başaran “Antep Fıstığının (Pistacia vera L. var Siirt) in vitro ve in vivo mikro aşılanması”. 16. Ulusal Biyoloji Kongresi, 4-7 Eylül 2002, İnönü Universitesi, Malatya.

Adiyaman Akbaş F., Ç. Işikalan, E. Tilkat ve D.Başaran “Kivi Bitkisinin (Actinidia deliciosa) Biyoteknolojik Yöntemlerle Mikropropagasyon Yollarının Araştırılması”. 17. Ulusal Biyoloji Kongresi, 21-24 Haziran 2004, Adana

Yelda Özden Çiftçi, Hülya Akdemir, Veysel Süzerer, Engin Tilkat, Ahmet Onay, Olgun Antepfıstığı Mikrosürgünlerinin Orta Süreli in vitro Saklanması, Uluslararası katılımlı Bilim ve Kültür Sempozyumu Bildiri Özetleri Kitabı, 230 pp. Batman Üniversitesi-Batman, Nisan 2012.

Onay A., E. Tilkat, V. Okumuş ve V. Süzerer “Antepfıstığının Mikroçoğaltılmasındaki Yeni Metodlar” 19. Ulusal Biyoloji Kongresi, 23-27 Haziran 2008, Karadeniz Teknik Universitesi, Trabzon.

Tilkat E., A. Onay, Ç. Işikalan, F. Adiyaman ve V. Pirinç “Buttum’un (Pistacia khinjuk Stocks) İn vitro Mikroçoğaltılması”. 17. Ulusal Biyoloji Kongresi, 21-24 Haziran 2004, Çukurova Universitesi, Adana.

Bilimsel Toplantılarda Panelist/Çağrılı Konuşmacı Olarak Görev Alma

Bilimde Etik Paneli, 25.05.2011, (Panelist)

Özet