Anasayfaya Dön

En

Ku

Hızlı Erişim
Web Mail
Kütüphane
Bilgi Edinme
İletişim Bilgileri
Telefon Rehberi

Dr. Öğr. Üyesi

Esra KAÇMAZ LEVENT

Doktor Öğretim Üyesi

esra.kacmazlevent

0(488) 217-3962 Dahili: 3962

Yurt içi uluslararası kongre ve sempozyumlarda sunulan bildiriler

Yurt İçi

Esra Kaçmaz Levent, Yeni Assur Dönemi Ordusunda Süvariler, Fırat Üniversitesi, I. Uluslarası Sosyal Bilimler Sempozyumu, Elazığ, 15 Ekim 2016

Hakemli Dergilerde Yayımlanan Makaleler

Esra Kaçmaz Levent, Diyarbakır Müzesine Satın Alma Yoluyla Gelen Yarı Küre Formlu Bir Urartu Damga Mühüründen Yola Çıkarak Urartu Mühürleri Üzerine Bir Değerlendirme, Batman Üniveristesi Yaşam Bilimleri Dergisi, 2016, s. 368-378.

Esra Kaçmaz Levent, Diyarbakır Müzesinden “Kanatlı At” Betimli Bir Urartu Damga Mührü. Batman Üniversitesi Yaşam Bilimleri Dergisi, 2012 (1):443-446

Esra Kaçmaz LEVENT, Diyarbakır Müzesi’nden “Kutsal Ağaç ve Kanatlı Keçi Betimli” Dört Yüzlü bir Urartu Damga Mühürü, Türkiye Sosyal Araştırmalar Dergisi, 2015 Ss: 207-214

Esra Kaçmaz Levent, Diyarbakır Arkeoloji Müzesi’nden “Antitetik Duran Kartal” Betimli bir Urartu Damga Mühürü, Akademik Sosyal Araştırmalar Dergisi, Yıl: 3, Sayı: 10, Mart 2015, s. 394-399.

Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler

Esra Kaçmaz Levent, Diyarbakır Müzesinden “Kanatlı At” Betimli Bir Urartu Damga Mührü. Batman Üniversitesi Uluslararası Katılımlı Bilim ve Kültür Sempozyumu. 2012 (Sözlü Sunum)

Esra Kaçmaz Levent, Mezopotamya ve Hititlerde Müzik ve Eğlence Batman Üniversitesi Uluslararası Katılımlı Bilim ve Kültür Sempozyumu. 2012 (Poster)

Yazılan Kitaplar veya Kitaplarda Bölümler

Esra Kaçmaz Levent, DİYARBAKIR ARKEOLOJİ MÜZESİ’NDEN ROZET BETİMLİ BİR URARTU DAMGA MÜHÜRÜ. Rıfat Ergeç Armağanı İsimli Kitap. 2016

Yüksek Lisans Tezi

"Diyarbakır Arkeoloji Müzesi'nde Yer Alan Bir Grup Urartu Damga Mühürü"