Anasayfaya Dön

En

Ku

Hızlı Erişim
Web Mail
Kütüphane
Bilgi Edinme
İletişim Bilgileri
Telefon Rehberi

Dr. Öğr. Üyesi

Fahri ÖZTEKE

Doktor Öğretim Üyesi

fahri.ozteke

0(488) 217-3946 Dahili: 3946

Kongre-Sempozyum

Yurt İçi

GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESİNDE AÇILMIŞ HALKEVLERİNİN SOSYOKÜLTÜREL YAPIYA ETKİLERİ

Tam Metin

İsabel Fry'ın Türk Çağdaşlaşmasındaki Yeri

Tam Metin

DİN ADAMLARININ İBADET DİLİNİN YERLİLEŞTİRİLMESİNE KARŞI GÖSTERDİĞİ OLUMLU VE OLUMSUZTEPKİLER

Tam Metin

II. DÜNYA SAVAŞI YILLARINDA KAMUSAL ALANA YÖNELİK DİN HİZMETLERİ

Tam Metin

Kadınlar Dünyası Gazetesi'nin Milli Hakimiyet Konusuna Yaklaşımı (Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi-Hakimiyet-i Milliye Uluslararası Bilgi Şöleni, Tam Metin Bildiri).

Özet Tam Metin

Yakın Dönem Tarihimizde Türk Kadınının Kıyafetle Sınavı, 2. Uluslararası El-Ruha Sosyal Bilimler Kongresi, Şanlıurfa. Özet Metin, 9.02.2018.

Özet

Atatürk Dönemi’nde Amasya’da Vakıf Kurumlarıyla İlgili Yaptırımlar

Özet

Diyarbakır Müftüsü Hacı İbrahim Efendi’nin Milli Mücadele’ye Verdiği Destek

Özet

Asar-i İslamiye ve Milliye Tedkik Encümeni'nden Afet İnan'a Milli Tarih Bilincinin İnşası

Özet Tam Metin

Hakemli Dergilerde Yayımlanan Makaleler

II.Meşrutiyet ten Demokrat Parti İktidarına Atıl Halde Bırakılmış Hayrat Kurumları Meselesi

Özet Tam Metin

Tarihçiliğimizin Kurumsallaşması ve Bir Kültür Milliyetçisi Ahmed Zeki Velidi Togan

Özet Tam Metin

Türk Devrimi'nin Tasavvuf Kurumlarıyla Kesişen Yolları

Özet Tam Metin

Dil Devrimi İçinde Yer Almış Bir Diyanet İşleri Başkanı: Mehmet Şerafettin Yaltkaya

Özet Tam Metin

Doktora Tezi

"Meşrutiyet'ten Cumhuriyet'e Çağdaş İslamcı Bir Aydın Mehmet Şerafettin Yaltkaya", Anadolu Üniversitesi, SBE., Türkiye Cumhuriyeti Tarihi, Eskişehir, 2011- 2017.

Yüksek Lisans Tezi

"19.Yüzyılda Osmanlılarda Tarih Eğitimi", Selçuk Üniversitesi, SBE., Tarih Eğitimi, Konya, 2004-2006.

Bilimsel Toplantılarda Panelist/Çağrılı Konuşmacı Olarak Görev Alma

"Cumhuriyetimiz ve Dini Değerler", Batman Üniversitesi Rektörlük Konferans Salonu, saat:14.00, 10 Kasım 2014. "Arşiv Belgeleri Işığında Kutul Amare Savaşı ve Tarihi Misyonu", Batman Anadolu Kız İmam Hatip Lisesi Konferans Salonu, 15 Nisan 2016, saat: 13. 00. "Mehmet Akif Ersoy'un Milli ve Edebi Şahsiyeti" Batman Üniversitesi Batı Raman Kampüsü Konferans Salonu-Modaratör,10 Mart 2016, saat: 13.00. Atatürk Dönemi Eğitim Faaliyetleri ve Halkevleri", Batman Üniversitesi Rektörlük Konferans Salonu,10 Kasım 2016-saat:14.00.