Anasayfaya Dön

En

Ku

Hızlı Erişim
Web Mail
Kütüphane
Bilgi Edinme
İletişim Bilgileri
Telefon Rehberi

Prof. Dr.

Gülriz KOZBE

Dekan

gulriz.kozbe

0(488) 217-3924 Dahili: 3924

Yurt dışındaki uluslararası kongre ve sempozyumlarda sunulan tebliğler

Yurt Dışı

Kozbe G., “Documenting, Sharing, Protecting: TAY (The Archaeological Settlements of Turkey)”, DIGICULT (Digital Heritage and Cultural Content) AB 6.Çerçeve Projeleri kapsamında “Bilgi Toplumu Teknolojileri” teması doğrultusunda düzenlenen “Access to and Preservation of Cultural and Scientific Resources başlıklı 8. Information Day Toplantısı, Lüksemburg, 2005.

Kozbe G., "The Neo-Assyrian Burials Recovered at Kavuşan Höyük in the Upper Tigris Region", 6 ICAANE (6th International Congress on the Archaeology of the Ancient Near East), Roma, 2008.

Kozbe G., “The Chronological Data from Kavuşan Höyük in the Upper Tigris Region in Turkey”, AB 6. Çerçeve European Science Foundation ARCANE (Associated Regional Chronologies for the Ancient Near East) Dicle Bölgesi Grup Toplantısı, Venedik, 2009.

Kozbe G., “Missing Piece of the Late Neolithic: The Şırnak Area”, Interpreting the Late Neolithic of Upper Mesopotamia, Leiden, 2009.

Kozbe G., “The Excavations in the Citadel of Cizre Castle (Birca Belek)”, 9 ICAANE (9th International Congress on the Archaeology of the Ancient Near East), 9-13 Haziran 2014, Basel/İsviçre, 2014.

Kozbe G., "New Archaeological Survey Project in the Southeastern Anatolia: Report of the Cizre-Silopi Region", 5 ICAANE (5th International Congress on the Archaeology of the Ancient Near East), Madrid, 2008.

Üniversite Senatosu tarafından kabul edilmiş listelerde yer alan yayımlanmış yurt içi yayınlar

Yurt İçi

Kozbe G., “Kavuşan Höyük”, (ed.) A.Çilingiroğlu, Z. Mercangöz, G.Polat, Ege Üniversitesi Arkeoloji Kazıları, Ege Üniversitesi Kültür Yayınları, İzmir, 2012, 293-314.

S. C. I. , S. S. C. I. , A. H. C. I. İndeksli Yayınlar

Kozbe G.– Rothman M., “Chronology and Function at Yarım Höyük, Part II”, Anatolica XXXI, 2005, 111-144.

Berthon R. - Erdal Y.S. - Mashkour M. - Kozbe G. (senior yazar), “Buried with turtles: the symbolic role of Euphrates soft-shelled turtle (Rafetus euphraticus) in Mesopotamia”, Antiquity 90/349, 2016, 111–125; DOI: https://doi.org/10.15184/aqy.2015.196

Connan J. - Kozbe G.- Kavak O. - Zumberge J. – Imbus K., “The bituminous mixtures of Kavuşan Höyük (SE Turkey) from the end of the 3rd millennium (2000 BC) to the Medieval period (AD 14th century): Composition and origin”, Organic Geochemistry 54 (2013) 2–18. http://www.sciencedirect.com/science/journal/01466380

Rothman M.S.-Kozbe G., “Muş in the Early Bronze Age”, Anatolian Studies XLVII, 1997, 105-126.

Rothman M.- Ergeç R.- Miller N.- Weber J. Kozbe G.,“Yarım Höyük and the Uruk Expansion (Part I) ”, Anatolica XXIV, 1998, 65-99.

Kongre-Sempozyum

Kozbe G., “Kavuşan Höyük: Assur İmparatorluk Taşrası Yukarı Dicle Bölgesinde Bir Yerleşim”, I.Uluslararası Ilısu Barajı Arkeoloji Sempozyumu (19-22 Ekim 2011), Ankara, (Baskıda).

Kozbe G., Kavuşan Höyük 2007 Yılı Kazıları”, 30. Kazı Sonuçları Toplantısı, Ankara, 2008

Kozbe G., “Sanatta Güncellenmenin Arkeolojisi”, 1. Uluslararası Batman Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Sanat Sempozyumu (22-24 Eylül 2014), Batman, 2014.

Kozbe G., “Batman İl Sınırları İçinde Kalan Ilısu Baraji Etkileşim Alanının Jeomorfolojisi”, 37. Uluslararası Kazı, Araştırma ve Arkeometri Sempozyumu (11-15 Mayıs 2015), Erzurum, 2015.

Kozbe G. - Gök S., “Cizre Kalesi Ortaçağ Kabartma Bezemeli Sırsız Seramikleri”, XI. AIECM3 Uluslararası Ortaçağ ve Modern Akdeniz Dünyası Seramik Kongresi (19-23 Ekim 2015), Antalya, 2015.

Kozbe G. – Güngör A, “Cezire Bölgesinin Muhkem Kalesi : Cizre”, Selçuklu Kaleleri ve Savunma Yapıları Sempozyumu (27-29 Kasım 2015), Sinop, 2015.

Kozbe G., “Batman İl Sınırları İçinde Kalan Ilısu Barajı Etkileşim Alanına Dair Jeomorfolojik ve Arkeolojik Tespitler”, 38. Uluslararası Kazı, Araştırma ve Arkeometri Sempozyumu (26-30 Mayıs 2016), Edirne, 2016

Kozbe, G., “Doğanpınar Barajı/ Dede Harabeleri Kurtarma Kazıları, 2017”, 40. Uluslararası Kazı, Araştırma ve Arkeometri Sempozyumu (7-11 Mayıs 2018), Çanakkale, 2018.

Kozbe G. – Erdal Y.S., “Diyarbakır-Kavuşan Höyük’ten Sıradışı Bir Gömünün Etnoarkeolojik Açıdan Analizi - Kaplumbağanın Binlerce Yıldır Süregelen Sembolik Rolü –“, Uluslararası Diyarbakır Sempozyumu (2-5 Kasım 2016), Diyarbakır.

Kozbe G., Kavuşan Höyük 2008 Yılı Kazıları”, 31. Kazı Sonuçları Toplantısı, Denizli, 2009.

Kozbe G., Kavuşan Höyük 2009 Yılı Kazıları”, 32. Kazı Sonuçları Toplantısı, İstanbul, 2010.

Kozbe G. - Erdal Y.S., “Diyarbakır-Kavuşan Höyük’ten Bir Gömünün Etnoarkeolojik Açıdan Analizi”, IV.Ulusal Biyolojik Antropoloji Sempozyumu (4-6 Kasım 2010), Ankara, 2010.

Kozbe G. – Soyukaya N., “Ilısu Barajı ve HES Projesi Etki Alanı ve Diyarbakır-Batman İlleri Arasında Yer Alan Dicle Vadisi ve Yakın Çevresinde Gerçekleştirilen Araştırma Projeleri”, I.Uluslararası Ilısu Barajı Arkeoloji Sempozyumu (19-22 Ekim 2011), Mardin, 2011.

Kozbe G., “Kavuşan Höyük: Assur İmparatorluk Taşrası Yukarı Dicle Bölgesinde Bir Yerleşim”, I.Uluslararası Ilısu Barajı Arkeoloji Sempozyumu (19-22 Ekim 2011), Mardin, 2011.

Kozbe G., “Kavuşan Höyük 2005 Yılı Kazısı”, 28. Kazı Sonuçları Toplantısı, Ankara, 2006.

Kozbe G., “Şırnak İli Cizre-Silopi İlçeleri Arkeolojik Envanter Çalışmalrı, 2005”, Türkiye Bilimler Akademisi-Türkiye Kültür Sektörü (Tüba- Tüksek) Türkiye Kültür Envanteri Projesi 2005 Yılı Çalışma Sonuçları Toplantısı, Ankara, 2006.

Kozbe G., “Şırnak İli, Cizre-Silopi Ovası 2005 Yılı Yüzey Araştırması”, 24. Araştırma Sonuçları Toplantısı, Ankara, 2006.

Kozbe G., “Şırnak İli Arkeolojik Kültür Varlıkları Envanteri, 2006”, Türkiye Bilimler Akademisi-Türkiye Kültür Sektörü (Tüba- Tüksek) Türkiye Kültür Envanteri Projesi 2006 Yılı Çalişma Sonuçları Toplantısı, Ankara, 2007.

Kozbe G., “Kavuşan Höyük 2006 Yılı Kazıları”, 29. Kazı Sonuçları Toplantısı, Ankara, 2007.

Kozbe, G., "Van-Dilkaya Höyüğü Erken Transkafkasya Keramiği ", VII. Araştırma Sonuçları Toplantısı, 1989.

Kozbe, G., "Mardin Müzesinde Bulunan Habur Çanak Çömleği" , X. Araştırma Sonuçları Toplantısı, 1992.

Kozbe G. “Kavuşan Höyük 2001 Yılı Kazısı”, XXIV. Kazı Sonuçları Toplantısı, Ankara, 2002.

Kozbe G. “Kavuşan Höyük 2002 Yılı Kazısı”, XXV. Kazı Sonuçları Toplantısı, Ankara, 2003.

Kozbe G., “Şirnak İli, Cizre-Silopi Ovası 2004 Yılı Yüzey Araştırması”, 23. Araştırma Sonuçları Toplantısı, Ankara, 2005.

Hakemli Dergilerde Yayımlanan Makaleler

Kozbe, G., “Muş Ovası Yüzey Araştırmalarında Ele Geçen Erken Transkafkasya Çanak Çömleği Işığında Bölgenin Erken Tunç Çağı’nın Yeniden Değerlendirilmesi”, (ed.) H.Malay, Arkeoloji Dergisi III, 1995, 35-50.

Kozbe, G., “Geç Hitit Sanatı ve Mimarlığı”, Eczacıbaşı Sanat Sözlüğü, Dr.N.F.Eczacıbaşı Vakfı Yayınları, İstanbul, 1997, 656-662.

Kozbe, G., “Mezopotamya’da Aile ve Evlilik”, Arkeoloji ve Sanat 103/104, 2001, 27-33.

Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler

Yurt Dışı

Kozbe G., “A New Archaeological Survey Project in the Southeastern Anatolia: Report of the Cizre-Silopi Region”, (ed.) J.M.Cordoba - M.Molist vd., Proceedings of the ICAANE 5 (5th International Congress on the Archaeology of the Ancient Near East), Madrid, 2009, 324-339.

Kozbe G., "The Neo-Assyrian Burials Recovered at Kavuşan Höyük in the Upper Tigris Region", (ed.) P.Matthiae-F.Pinnock-L. Nigro-N.Marchetti, Proceedings of the ICAANE 6 (6th International Congress on the Archaeology of the Ancient Near East) Vol.2, Weisbaden, 2010, 349-356.

Yurt İçi

Kozbe G., ”Kavuşan Höyük Kazısı, 2008”, 31. Kazı Sonuçları Toplantısı 4, Ankara, 2010, 173-196.

Kozbe, G. – Caner E., “Doğanpınar Barajı/ Dede Harabeleri Kurtarma Kazıları, 2016-2017”, 40. Kazı Sonuçları Toplantısı, Ankara (baskıda)

Kozbe G. - Karadoğan S., “Batman İl Sınırları İçinde Kalan Ilısu Barajı Etkileşim Alanına Dair Jeomorfolojik ve Arkeolojik Tespitler”, 38. Kazı Sonuçları Toplantısı, 2017, 389-406.

Kozbe, G., "Van-Dilkaya Höyüğü Erken Transkafkasya Keramiği ", VII. Araştırma Sonuçları Toplantısı, 1990, 533-554.

Kozbe, G., "Mardin Müzesi'nde Bulunan Habur Çanak Çömleği" , X. Araştırma SonuçlarıToplantısı, 1993, 103-119.

Kozbe G., “Şırnak İli, Cizre-Silopi Ovası 2004 Yılı Yüzey Araştırması”, 23. Araştırma Sonuçları Toplantısı, Ankara, 2006, 293-308.

Kozbe G.,“Kavuşan Höyük 2005 Yılı Kazısı”, 28. Kazı Sonuçları Toplantısı 1, Ankara, 2007, 573-588.

Kozbe G.,“ Şırnak İli, Cizre-Silopi Ovası Yüzey Araştırması, 2005”, 24. Araştırma Sonuçları Toplantısı, Ankara, 2007, 307-326.

Kozbe G.,“Kavuşan Höyük 2006 Yılı Kazı Raporu”, 29. Kazı Sonuçları Toplantısı 1, Ankara, 2008, 385-404.

Kozbe G.,“ Şırnak İli Yüzey Araştırmaları, 2006”, 25. Araştırma Sonuçları Toplantısı 1, Ankara, 2008, 175-186.

Kozbe G.- Öğütle İ.- İşler S.,“Kavuşan Höyük Kazısı, 2007”, 30. Kazı Sonuçları Toplantısı 2, Ankara, 2009, 199-216.

Karadoğan, S. - Kozbe, G., “Dicle Nehri Vadisi Çevresinde (Batman Güneyi) Jeomorfolojik Tespitler ve Kültürel Yerbilimi Açısından Önemi”, (ed.) S.Tonbul, M. T.Şengün, M.Siler, F.A. Canpolat, Uluslararası Jeomorfoloji Sempozyumu (12-14 Ekim 2017) Bildiriler Kitabı, Elazığ, 2017, 339-347.

Çilingiroğlu A. - Kozbe G., “Ayanis Kalesi Kazısı, 1992”, XV. Kazı Sonuçları Toplantısı I, 1994, 445-456.

Kozbe G.- Erdalkıran M.–Ona S.,“Kavuşan Höyük 2006 Yılı Kazı Raporu”, 29. Kazı Sonuçları Toplantısı 1, Ankara, 2008, 385-404.

Kozbe, G. - Karadoğan, S. - Güngör, A., “Batman İl Sınırları İçinde Kalan Ilısu Barajı Etkileşim Alanına Dair Jeomorfolojik ve Arkeolojik Tespitler”, 38. Kazı Sonuçları Toplantısı Cilt 1, Ankara, 2017, 389-406.

Kozbe, G. - Karadoğan, S. - Al, A., “Ilısu Barajı Etkileşim Alanı İçinde Kalan Botan ve Kezer Çayı (Siirt) Vadilerindeki Jeomorfolojik Araştırmalar”, 39. Kazı Sonuçları Toplantısı, (baskıda).

Kozbe G.- Erdal Y.S., “Diyarbakır-Kavuşan Höyük’ten Bir Gömünün Etnoarkeolojik Açıdan Analizi”, IV.Ulusal Biyolojik Antropoloji Sempozyumu (4-6 Kasım 2010), Ankara, (Baskıda).

Kozbe G. – Soyukaya N., “Ilısu Barajı ve HES Projesi Etki Alanı ve Diyarbakır-Batman İlleri Arasında Yer Alan Dicle Vadisi ve Yakın Çevresinde Gerçekleştirilen Araştırma Projeleri”, I.Uluslararası Ilısu Barajı Arkeoloji Sempozyumu (19-22 Ekim 2011), Ankara, (Baskıda).

Kozbe G.- Köroğlu K., “Kavuşan Höyük 2001 Yılı Kazısı”, XXIV. Kazı Sonuçları Toplantısı I, Ankara, 2003, 139-150.

Kozbe G. - Köroğlu K., “Kavuşan Höyük 2002 Yılı Kazısı”, XXV. Kazı Sonuçları Toplantısı I, Ankara, 2004, 279-288.

Doktora Tezi

Doktora (1993) : Habur Çanak Çömleği ve Bu Çanak Çömleğin Yeni Buluntular Işığında Anadolu’daki Dağılımı

Diğer Yayınlar

Yurt Dışı

Poster Bildiriler: Kozbe G., “The Settlement and Exchange Patterns in the Cizre-Silopi Plain during the Halaf Period” in Transanatolia: Bridging the Gap between East and West in the Archaeology of Ancient Anatolia, British Museum, Londra, 2006.

Connan J., G. Kozbe, O. Kavak, J. Zumberge ve K. Imbus, “The bituminous mixtures of Kavusan Hoyuk (southeastern Turkey) from 2200–1600 BC to 1300 AD: comparison of materials and origin of bitumen”, 24th International Meeting on Organic Geochemistry, Bremen, 2009 (www.imog2009.org)

Lisansüstü Öğrenci Danışmanlıkları(Doktora)

Yurt İçi

MÜCELLA ERDALKIRAN (2010) Çanak çömlek verilerine dayanarak Dicle Havzası'ndaki Halaf Döneminin gelişimi The development of the Halaf period in the tigris valley based on the pottery evidence

Lisansüstü Öğrenci Danışmanlıkları(Master)

ZİYA MUSLUOĞLU (2010) MÖ I.Binyıl Kuzey Suriye Bölgesi saray mimarisi The palace architecture of North Syrian region during the first Millenium BC

SÜHEYLA İREM ÖĞÜTLE (2009) Assur devlet yapısı ve politik bir oluşum olarak imparatorluğa geçiş The structure of the Assyrian state and the transition to the imperial phase as a political formation

SERDAR ONA (2007) Yeni Assur Dönemi'nde Cizre-Silopi Ovası The Cizre-Cilopi Plain in the Neo-Assyrian Period

MÜCELLA ERDALKIRAN (2003) Amik Ovası erken ve orta Kalkolitik Dönem keramik kültürleri The Ceramic sultures during the early and middle Chalcolitic Periods in the Amuq plain

AYLİN ÜMİT ERDEM (2002) Geç Tunç Çağ'da Doğu Akdeniz ticaret yolları Trade routes of East Mediterranean in the Late Bronze Age

Akarcan GÜNGÖR 2018 “Eski ve Yeni Dönem Arkeolojik Araştırmalar ve Yazılı Kaynaklar Işığında Sultantepe Höyüğünün Olası Kültürel Tarihi”

Yazılan Kitaplar veya Kitaplarda Bölümler

Yurt Dışı

Kozbe, G., “Activity Areas and Social Organization Within Early Trans-Caucasian Houses at Karagündüz Höyük/Van”, (ed.) A.Sagona, A View from the Highlands. Archaeological Studies in Honour of Charles Burney (=Ancient Near Eastern Studies. Supplement 12), Peeters Press, Louvain, 2004, 35-53.

Kozbe G., " Evidence for the Societal Complexity of the Upper Tigris Region from the Late Third Millennium/First Half of the Second Millennium BC Occupation of Kavuşan Höyük", (ed.) N.Laneri- P.Pfälzner- S.Valentini, Looking North: The Socioeconomic Dynamics of Northern Mesopotamian and Anatolian Regions during the Late Third and Early Second Millennium BC, Studien zur Urbanisierung Nordmesopotamiens Band 1, Weisbaden, 2012, 149-153.

Kozbe G., ”The Late Neolithic in the Şırnak Area (Southeast Turkey)”, (ed.) O.P. Niewenhuyse- R.Bernbeck- P.M.M.G.Akkermans- J.Rogasch, Interpreting the Late Neolithic of Upper Mesopotamia. PALMA Papers on Archaeology from the Leiden Museum of Antiquities 9, Leiden, 2013, 479-491

Sağlamtimur H.-Kozbe G.- Çevik Ö., “Chapter VI: The Small Finds”, (ed.) A.Çilingiroğlu ve M.Salvini, AYANIS I : Ten Years’ Excavations at Rusahinili Eidurukai 1989-1998, Documenta Asiana VI, Roma, 2001, 219-250.

Yurt İçi

Kozbe G.- Sağlamtimur H.-Çevik Ö., “Chapter IV: The Pottery”, (ed.) A.Çilingiroğlu ve M.Salvini, AYANIS I : Ten Years’ Excavations at Rusahinili Eidurukai 1989-1998, Documenta Asiana VI, Roma, 2001, 85-153.

Kozbe G. - Köroğlu K., “Kavuşan Höyük 2002 Yılı Kazısı/ 2002 Excavations at Kavusan Hoyuk”, (ed.) N.Tuna ve O.Doonan, Ilısu ve Kargamış Baraj Gölleri Altında Kalacak Arkeolojik Kültür Varlıklarını Kurtarma Projesi / Salvage Project of the Archaeological Heritage of the Ilısu and Carchemish Dam Reservoirs. Activities in 2002, Cilt II. ODTÜ/TAÇDAM Yayınları, Ankara, 2011, 623-652.

Kozbe G.- Köroğlu K., “Susam Tepe ve Çayırlık Tepe İntensif Yüzey Araştırmaları, 2002/ Intensive Survey at Susam Tepe and Çayırlık Tepe in 2002”, (ed.) N.Tuna ve O.Doonan, Ilısu ve Kargamış Baraj Gölleri Altında Kalacak Arkeolojik Kültür Varlıklarını Kurtarma Projesi / Salvage Project of the Archaeological Heritage of the Ilısu and Carchemish Dam Reservoirs. Activities in 2002, Cilt II. ODTÜ/TAÇDAM Yayınları, Ankara, 2011, 687-702.

Kozbe G.- Ceylan A.- Polat Y. vd. (ed.), Türkiye Arkeolojik Yerleşmeleri/Demir Çağı (Cilt 6a-b),Ege Yayınları, İstanbul, 2008.

Kozbe G. - Köroğlu K. – Sağlamtimur H., “Kavuşan Höyük 2001 Yılı Kazısı/ Kavusan Hoyuk Excavations, 2001”, (ed.) N.Tuna ve J.Velibeyoğlu, Ilısu ve Kargamış Baraj Gölleri Altında Kalacak Arkeolojik Kültür Varlıklarını Kurtarma Projesi / Salvage Project of the Archaeological Heritage of the Ilısu and Carchemish Dam Reservoirs. Activities in 2001. ODTÜ/TAÇDAM Yayınları, Ankara, 2004, 463-503.

Karadoğan S. - Kozbe G., “Yukarı Dicle Havzasının (Batman-Bismil Arası) Jeomorfolojik Özellikleri ve Arkeolojik Yerleşme/Buluntu Yerlerinin Dönemler Boyunca Mekan Etkileşimleri”, ed. E.Öner, Profesör Doktor İlhan Kayan’a Armağan, Studies in Honor of İlhan Kayan, Bornova, 2013, 539-566.

Kozbe G., “Diyarbakır/Kavuşan Höyük 2005-2008 Kazıları/Excavations at Diyarbakır/Kavuşan Höyük, 2005-2008”, (ed.) Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü-Diyarbakır Müze Müdürlüğü, Ilısu Barajı ve HES Projesi Arkeolojik Kazıları 2004-2008 Çalışmaları; The Ilısu Dam and HEP Project Excavations Season 2004-2008, Diyarbakır, 2013, 331-376.

Kozbe G., “Kavuşan Höyük/Diyarbakır Yeni Assur Dönemi Gömüleri”, (ed. A.Özfırat) SCRIPTA: Arkeolojiyle Geçen Bir Yaşam İçin Yazılar Veli Sevin’e Armağan/ Essays in Honour of Veli Sevin A Life Immersed in Archaeology, İstanbul, 2014, 257-276.

Kozbe G., “Kavuşan Höyük: Assur İmparatorluğu’nun Taşrasında Küçük ve Özgün Bir Yerleşim/ Kavuşan Höyük: A Small and Distinctive Site in the Countryside of the Assyrian Empire”, (ed. K.Köroğlu-S.Adalı) Anadolu’daki Assurlular: Tabletlere Yazılan Tüccarlar, Kayalara Kazınan Krallar/Assyrians in Anatolia: Merchants Written On Tablets, Kings Carved On Rocks, İstanbul, 2018, 404-419.

Kozbe G., “Sultantepe Höyüğü: Tüm Gizemini Koruyan Assur Şehri /Sultantepe Mound: An Assyrian City Shrouded in Mystery”, (ed. K.Köroğlu- S.Adalı) Anadolu’daki Assurlular: Tabletlere Yazılan Tüccarlar, Kayalara Kazınan Krallar/Assyrians in Anatolia: Merchants Written On Tablets, Kings Carved On Rocks, Istanbul, 2018, 352-363.

Kozbe G.(ed.), Batman İli Kültür Envanteri Cilt I-II-III, T.C.Batman Valiliği İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü, Ankara, 2017.

Kozbe G. - Karadoğan S., “Batman İl Sınırları İçinde Kalan Ilısu Barajı Etkileşim Alanının Jeomorfolojisi”, ed. Ç.Turan, B.Hodakoğlu, Ö.Çiçek, Batman Müzesi Ilısu Barajı Kurtarma Kazıları, Batman, 2018, 349-375.

Kozbe G. - Karadoğan S., “The Geomorphology of the Ilısu Dam Impact Area That Lies Within The Province of Batman”, ed. Ç.Turan, B.Hodakoğlu, Ö.Çiçek, Batman Museum the Ilisu Dam Hep Project Excavations, Batman, 2018, 375-401.

Kozbe, G., “Erzurum/Horasan ve Erzincan/Çayırlı Arası 3. Alt-Bölge Sonuçları”, Bakü- Ceyhan Ham Petrol Boru Hattı Arkeolojik Kültür Varlıklarını Belgeleme ve Değerlendirme Projesi, ODTÜ/ TAÇDAM Yayınları, Ankara, (Baskıda).

Kozbe G., “Çanak Çömlek Gelenekleri Işığında Geç Tunç Çağ Sonundan Geç Demir Çağ Sonuna dek Yukarı Dicle Bölgesi’nde Assur Varlığı” , Hayat Erkanal’a Armağan. Kültürlerin Yansıması/ Studies in Honor of Hayat Erkanal. Cultural Reflections, Homer Yayınları, İstanbul, 2006, 496-509.

Kozbe G., “The Transition from the Late Bronze Age to the Early Iron Age In the Upper Tigris Region, Southeastern Anatolia - Identifying Changes in Pottery”, (eds.) K.S.Rubinson ve A.Sagona, Ceramics in Transitions: Chalcolithic Through Iron Age in the Highlands of the Southern Caucasus and Anatolia (=Ancient Near Eastern Studies Supplement 27), Peeters Press, Louvain, 2008, 291-322.

Kozbe G., “Bıçak Sırtındaki İki Gerçek: Çağdaşlaşma ve Koruma“ ODTÜ Güneydoğu Anadolu Araştırmaları Sempozyumu (30 Nisan-1 Mayıs 2009), ed. Burcu Erciyas, Yerleşim Arkeolojisi Serisi 3, Ege Yayınları, İstanbul, 2010.

Yüksek Lisans Tezi

Yüksek Lisans (1987): Van-Dilkaya Höyüğü 1984-1986 Kazı Dönemlerinde Ele Geçen Erken Transkafkasya Çanak Çömleği

Bilimsel Toplantılarda Panelist/Çağrılı Konuşmacı Olarak Görev Alma

Bıçak Sırtındaki İki Gerçek: Çağdaşlaşma ve Koruma“ ODTÜ Güneydoğu Anadolu Araştırmaları Sempozyumu (30 Nisan-1 Mayıs 2009) Açılış Konuşması, Ankara, 2009.

“ Sanatta Güncel Olma“ 1. Uluslararası Batman Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Sanat Sempozyumu (22-24 Eylül 2014) Açılış Konuşması, Batman, 2014.