Anasayfaya Dön

En

Ku

Hızlı Erişim
Web Mail
Kütüphane
Bilgi Edinme
İletişim Bilgileri
Telefon Rehberi

Prof. Dr.

Gülriz KOZBE

Dekan

gulriz.kozbe

0(488) 217-3924 Dahili: 3924

Projeler

Eylül-Ekim 1983 :Adıyaman-Tille Höyüğü Kazısı (Dr.D.French),

Mart 1984 : Gaziantep Müzesi’nde müze çalışması,

Haziran-Temmuz 1984: Malatya-İmikuşağı Höyüğü Kazısı (Prof.Dr.V.Sevin),

Temmuz-Ağustos 1984: Van-Dilkaya Höyüğü Kazısı (Prof.Dr.A.Çilingiroğlu),

Temmuz-Ağustos 1985: Van-Dilkaya Höyüğü Kazısı

Temmuz-Ağustos 1985: Van Bölgesi yüzey Araştırması (Prof.Dr.A.Çilingiroğlu),

Ağustos 1985 : Van Bölge Müzesi’nde müze çalışması,

Nisan 1986 : Ordu ili yüzey Araştırması (Prof.Dr.A.Çilingiroğlu),

Temmuz 1986 : Van Bölgesi yüzey araştırması (Prof.Dr.A.Çilingiroğlu),

Temmuz-Ağustos 1986: Van-Dilkaya Höyüğü Kazısı

Temmuz-Ağustos 1987: Van-Dilkaya Höyüğü Kazısı

Haziran-Ağustos 1989 : Van-Dilkaya Höyüğü ve Ayanis Kalesi kazıları (Prof.Dr.A.Çilingiroğlu)

Haziran 1991 : Malatya, Elazığ ve Mardin müzelerinde müze çalışması

Temmuz-Ağustos 1991: Van-Ayanis Kalesi Kazısı,

Temmuz-Ağustos 1992: Van-Ayanis Kalesi Kazısı,

Temmuz-Ağustos 1993: Van-Ayanis Kalesi Kazısı,

Ağustos 1993 : Van Bölge Müzesi’nde müze çalışması,

Temmuz-Ağustos 1994: Van-Ayanis Kalesi Kazısı

Ağustos 1994 : Elazığ Müzesi’nde müze çalışması.

Temmuz -Ağustos 1995: Malatya, Gaziantep ve Şanlıurfa illerinde yüzey Araştırması (Dr.M.Rothman), Titriş Höyük Kazısı (Dr.G.Algaze) ve Şanlıurfa Müzesi’nde müze çalışması

Haziran-Ağustos 1996: Nizip-Yarım Höyük Kazısı (A.B.D. Widener Üniversitesi ile Ege Üniversitesi ortak kazısı, başkan yardımcısı) Şanlıurfa Müzesi’nde müze çalışması

Temmuz-Ağustos 1997: Şanlıurfa Müzesi’nde müze çalışması

Ağustos-Eylül 2001 Diyarbakır/Bismil-Kavuşan Höyük Kurtarma Kazısı (Bilimsel danışmanlığım altında) http://www.kavusanhoyuk.org

Ekim 2001 : BOTAŞ Bakü - Ceyhan Ham Petrol Boru Hattı adına Erzurum/ Horasan - Erzincan/Çayırlı arasında yapılan 3.Bölge Arkeolojik Yüzey Araştırması (Proje başkanlığım altında)

Ekim 2001: BOTAŞ Bakü - Ceyhan Ham Petrol Boru Hattı adına Erzincan/Çayırlı – Sivas/Ulaş arasında yapılan 4.Bölge Arkeolojik Yüzey Araştırması (Ekip üyesi)

Temmuz-Ağustos 2002: Diyarbakır/Bismil-Kavuşan Höyük Kurtarma Kazısı

Eylül 2002 :Diyarbakır ili Bismil ilçesi Yüzey Araştırması (Başkanlığım altında)

Eylül-Ekim 2004 : Şırnak ili Yüzey Araştırması (Başkanlığım altında)

Temmuz-Ağustos 2005: Diyarbakır/Bismil-Kavuşan Höyük Kurtarma Kazısı

Ağustos-Eylül 2005 : Şırnak ili Yüzey Araştırması

Temmuz-Ağustos 2006: Diyarbakır/Bismil-Kavuşan Höyük Kurtarma Kazısı

Ağustos-Eylül 2006 : Şırnak ili Yüzey Araştırması

Temmuz-Ağustos 2007: Diyarbakır/Bismil-Kavuşan Höyük Kurtarma Kazısı

Temmuz-Ağustos 2008: Diyarbakır/Bismil-Kavuşan Höyük Kurtarma Kazısı

Ağustos 2008 : Diyarbakır Müzesi Kültür Varlıklarının Belgelenmesi ve Korunmasına Yönelik Tespit Çalışmaları/ Babahaki – Salat Çayı Arası (Bilimsel başkanlığım altında)

Mart-Nisan 2009 : Diyarbakır Müzesi Kültür Varlıklarının Belgelenmesi ve Korunmasına Yönelik Tespit Çalışmaları/ Diyarbakır İli Çerçevesinde Ilısu Barajı ve HES Projesi Alanı (Bilimsel başkanlığım altında)

Haziran-Ekim 2009 : Diyarbakır/Bismil-Kavuşan Höyük Kurtarma Kazısı

Haziran 2009 : Kavuşan Höyük ve Çevresinin Arkeolojik Arazi Görünümüne (Archaeological Landscape) İlişkin Yüzey Araştırmaları (Ilısu Barajı ve HES Projesi Koordinasyon Merkezi ve Harvard Üniversitesi /Antropoloji Bölümü (Prof.Dr.Jason Ur) ortak projesi olarak; proje yürütücüsü)

Ekim 2009 : Mardin Müzesi Kültür Varlıklarının Belgelenmesi ve Korunmasına Yönelik Tespit Çalışmaları/ Batman İli Çerçevesinde Ilısu Barajı ve HES Projesi Alanı (Bilimsel başkanlığım altında)

Temmuz-Ekim 2010 : Diyarbakır/Bismil-Kavuşan Höyük Kurtarma Kazısı Kazı evi, Deposu ve Diyarbakır Müzesi Çalışmaları

Mayıs-Aralık 2011 : Diyarbakır/Bismil-Kavuşan Höyük Kurtarma Kazısı Kazı evi, Deposu ve Diyarbakır Müzesi Çalışmaları

Haziran 2011 : Şanlıurfa/Sultantepe Höyüğü ve yakın çevresi İntensif Yüzey Araştırması (Bilimsel başkanlığım altında)

Ağustos 2011: Ilısu Barajı ve HES Projesinden Etkilenecek Alanda Diyarbakır-Batman İlleri Arasında Yer Alan Dicle Vadisi ve Yakın Çevresinin Jeomorfolojik Araştırması, Doç.Dr.S.Karadoğan ile eş proje yürütücüsü olarak)

Ağustos-Eylül;Kasım 2011: Ilısu Barajı ve HES Projesi Kültürel Miras Çalışmaları çerçevesinde Bismil/Çiftlik, Cirit ve Yapılar höyüklerinde yapılan Baraj Alanı Sondaj Çalışmaları (Bilimsel Danışmanlığım altında)

Temmuz 2012 : Diyarbakır/Bismil-Kavuşan Höyük Kurtarma Kazısı kapatma çalışmaları.

Haziran 2013- Eylül 2015 :Şırnak/Cizre Kalesi Arkeolojik Kazıları (Mardin Müze Müdürlüğü başkanlığı ve bilimsel danışmanlığım altında)

Ekim 2014-Aralık 2015 : Ilısu Barajı ve HES Projesi çerçevesinde Raman-Gerçüş ve Kıra Dağı-Garzan-Kendalan Antiklinalleri Arasındaki Dicle Nehri ve Garzan Vadisi Çevresinin Jeomorfolojisi, Doç.Dr.S.Karadoğan ile birlikte; Bilimsel Danışmanlığım ve proje yürütücülüğüm altında)

Haziran 2015-Şubat 2017 : Batman İli Kültür Envanteri (Bilimsel danışmanlığım ve koordinatörlüğüm altında) www.batmankulturenvanteri.org.tr

Şubat - Haziran 2016: Siirt İl Sınırları İçinde Kalan Ilısu Barajı Etkileşim Alanının Jeomorfolojisi Doç.Dr. S.Karadoğan ile birlikte; Bilimsel Danışmanlığım ve proje yürütücülüğüm altında)

Kasım 2016 –Eylül 2018 : Gaziantep/ Doğanpınar Barajı Dede Harabeleri Kurtarma Kazıları (Bilimsel Danışmanlığım altında)

• E.Ü.Edebiyat Fak.Fon Saymanlığı (Proje No: ED.1992.006) Doğu Karadeniz Arkeolojik Araştırma Projesi (1992-1995; ekip üyesi)

• Ege Üniversitesi Araştırma Projesi (Proje No: 1995 EDB 003) Gaziantep-Nizip Bölgesi’nde Uruk Dönemi ve Hemen Sonrasına ait Arkeolojik Araştırmalar (1995-2003; proje başkanı)

• Ege Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projesi (Proje No: 2004 EDB 08) Dicle ve Fırat Nehirleri Bağlamında Geçmişten Günümüze Sürdürülebilir Su Kullanımı (2004-2010; proje başkanı)

• TAY (Türkiye Arkeolojik Yerleşimleri) Projesi kapsamında Türkiye Demir Çağ Yerleşimleri Envanteri (2006-2007; koordinatör) (http://www.tayproject.org; www.tayproject.org/enghome.html)

• TÜBİTAK SOBAG (Sosyal Bilimler ve Beşeri Bilimler Araştırma Projeleri)’ne bağlı olarak Şırnak İli Arkeolojik Envanter Projesi/104K111 (2005- 2008; proje yürütücüsü)

• TÜBİTAK SOBAG (Sosyal Bilimler ve Beşeri Bilimler Araştırma Projeleri)’ne bağlı olarak Yukarı Dicle Vadisi MÖ 2. ve 1.binyıl Sosyo-ekonomik Yapısının Mikroarkeolojik Metotlar ve Kimyasal Analizlerle Değerlendirilmesi/108K122 (2008-2010; proje yürütücüsü)

• TÜBİTAK Doğa Eğitimi ve Bilim Okulları 110B086 No.lu Proje: Deneysel Arkeoloji Günleri: Eski Anadolu’da Ateş Sanatları I (2010; Proje Danışmanı)

• Diyarbakır Müze Müdürlüğü/Ilısu Barajı ve HES Projesi Koordinasyon Merkezi - Leiden Üniversitesi/Çanak Çömlek Araştırmaları Bölümü (Dr.B.van As) – Ege Üniversitesi (ÖYP Destekli) ortak projesi olarak

Özet

• Ege Üniversitesi BAP 2010/KAZI /002 nolu Proje Kavuşan Höyük Arkeobotani Verileri Işığında Yukarı Dicle Bölgesi MÖ II. ve I. binyıl Tarımsal Yapısının Değerlendirilmesi (2011; proje yürütücüsü)

• Diyarbakır Müze Müdürlüğü/Ilısu Barajı ve HES Projesi Koordinasyon Merkezi - Johann Wolfgang Goethe Üniversitesi/Frankfurt/Arkeolojik Bilimler Enstitüsü (Dr.M.Kibaroğlu) ortak projesi olarak

Özet

• Diyarbakır Müze Müdürlüğü/Ilısu Barajı ve HES Projesi Koordinasyon Merkezi - Toronto Üniversitesi/ Jeoloji Bölümü (Prof.Dr.M.Gorton) ortak projesi olarak

Özet

• Laboratoire de Biogéochimie Moléculaire, Institut de Chimie, Université Louis Pasteur ile ortak “Kavuşan Höyük’te Bitum (Zift) Kullanımı”, (2006-2012; Dr.J.Connan ile ortak eş proje yürütücüsü) (http://www.sciencedirect.com/science/journal/01466380)

• Türk Tarih Kurumu Projesi “Hasankeyf İlçesi Kültür Envanteri” (Proje yürütücüsü; Ocak-Mart 2016)

Workshop

• 16-18 Eylül 2002/ ODTÜ-TAÇDAM - Diyarbakır : Pottery Assemblages Between Neolithic and Post-Assyrian Period at the Excavations of Salvage Project of the Archaeological Heritage in the Ilısu and Carchemish Dam Reservoirs adlı toplantıda: “The Ceramics from Kavuşan Höyük” adlı konuşma.

• 19-21 Eylül 2003/ ODTÜ-TAÇDAM - Diyarbakır : Mezopotamya Arkeolojisinde Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nin Önemi adlı toplantıda: “Kentleşme Olgusu Açısından Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nin Önemi” adlı konuşma.

• 28 Kasım – 6 Aralık 2003/ Columbia Üniversitesi - New York : Ancient Transition Ceramics from the Southern Caucasus and Adjacent Areas adlı toplantıda: “The Transition from Late Bronze Age to Early Iron Age and from Early Iron Age to Late Bronze Age in the Upper Tigris Region” adlı konuşma.

• 14-18 Nisan 2008/ 6 ICAANE-Roma: Looking North: The socioeconomic dynamics of the northern Mesopotamian and Anatolian regions during the late third and early second millennium BC adlı toplantıda:

Özet

• 13 Ağustos 2010/ Diyarbakır: Ilısu Barajı ve HES Projesi Kurtarma Kazıları Değerlendirme Toplantısı I; “Çanak Çömlek Gelenekleri Işığında Kavuşan Höyük Tabakalanması” adlı konuşma.

• 17 Mart 2011/Şırnak Valiliği/Şırnak: Şırnak İli Tarihi Değerler ve Turizm Çalıştayı”; “Şırnak İli Arkeolojik Envanter Çalışmaları 2004-2006” adlı konuşma.

• 10-14 Eylül 2014 İstanbul : Avrupa Arkeologlar Birliği 20.Yıllık Toplantısı/ European Association of Archaeologists 20th Annual Meeting. Along the Northern Mesopotamian Frontier: The Upper Tigris Region and Its Surrounding Regions during the Early Bronze Age

Özet