Anasayfaya Dön

En

Ku

Hızlı Erişim
Web Mail
Kütüphane
Bilgi Edinme
İletişim Bilgileri
Telefon Rehberi

Prof. Dr.

Gülriz KOZBE

Dekan

gulriz.kozbe

0(488) 217-3924 Dahili: 3924

Eğitim :

Lisans : Ege Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Arkeoloji ve Sanat Tarihi   Bölümü, Klasik Arkeoloji Anabilim Dalı (1981-1985).

Yüksek lisans: Ege Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Arkeoloji ve Sanat Tarihi  Bölümü, Klasik Arkeoloji  Anabilim Dalı (1985-1987).

Doktora: Ege Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Arkeoloji Bölümü, Protohistorya ve Önasya Arkeolojisi Anabilim Dalı (1987-1993).

Tez Çalışmaları :     

Lisans (1985): Dilkaya Höyüğü 1984 Erken Transkafkasya Çanak Çömleği

Yüksek Lisans (1987): Van-Dilkaya Höyüğü 1984-1986 Kazı Dönemlerinde Ele Geçen Erken Transkafkasya Çanak Çömleği

Doktora (1993): Habur Çanak Çömleği ve Bu Çanak Çömleğin Yeni Buluntular Işığında Anadolu’daki Dağılımı

Çalışma Yaşamı:

Mayıs 1987-Kasım 1994:  Ege Üniversitesi Arkeoloji Bölümü Protohistorya ve Önasya Arkeolojisi Anabilim Dalı’nda Araştırma görevlisi,

Kasım 1994-Kasım 2000 :  Aynı Anabilim Dalı’nda Yardımcı Doçent Dr.

Kasım 2000-Aralık 2006: Aynı Anabilim Dalı’nda Doçent Dr.

Aralık 2006-Temmuz 2012: Aynı Anabilim Dalı’nda Prof.Dr.

Temmuz 2012- Mart 2014: Emekli Profesör

Mart 2014 itibarıyle : Batman Üniversitesi Sanat Tarihi Bölümü’nde Prof.Dr.

Aldığı Burslar :

Ekim-Aralık 1992 : Freie Universitesi, Department of History and Cultural Studies Institute for Ancient Near Eastern Archaeology, Berlin (DAAD Bursu)

Eğitimde Verdiği Dersler:

Lisans Dersleri

(Ege Üniversitesi 1994-2012 arası)

Paleolitik ve Kalkolitik Çağlarda Mezopotamya

Tunç Çağlar ve Sonrası Mezopotamya

Önasya Arkeolojisine Giriş

Eski Önasya’da Yazı ve Yazılı Kaynaklar

Yakındoğuda Kentleşme

Assur Ticaret Kolonileri Çağında Anadolu

Yakındoğu’da Köy Tipi Toplumların Ortaya Çıkışı ve Gelişimi

Kuzey Suriye Sanatı

Mezopotamya’da Sosyal Yaşam

(Batman Üniversitesi Ekim 2014 sonrası)

Mezopotamya Kültürleri I-II

Anadolu Uygarlıkları I-II

Arkeoloji I-II

Ege Uygarlıkları

Müzecilik ve Kültürel Miras Yönetimi

Anadolu Şehirciliği

Yazı ve Yazılı Kaynaklar

Lisansüstü

(Ege Üniversitesi 1994-2012 arası):

MÖ II. ve I.Binyıllar Boyunca Anadolu'da Assur Varlığı (Y.lisans)

Çanak Çömlek Teknolojisi ve Çalışma Yöntemleri (Y.lisans)

Eski Mezopotamya Kültürleri (Y.lisans)

Göçebe Yaşam ve Arkeolojide Göçebe Kimliği (Doktora)

(Batman Üniversitesi Ekim 2014 sonrası)

M.Ö.II. ve I.Binyıllar Boyunca Anadolu'da Assur Varlığı (Y.lisans)

Eski Mezopotamya Kültürleri (Y.lisans)

Yakındoğuda Kentleşme (Y.lisans)

Anadolu Arkeoloisi (Y. lisans)

Göçebe Yaşam Biçimleri ve Arkeolojik Tespitler (Doktora)