Anasayfaya Dön

En

Ku

Hızlı Erişim
Web Mail
Kütüphane
Bilgi Edinme
İletişim Bilgileri
Telefon Rehberi

Arş. Gör.

Hasan DEMİRCİ

Araştırma Görevlisi

hasan.demirci

0(488) 217-4108 Dahili: 4108

Yurt içi uluslararası kongre ve sempozyumlarda sunulan bildiriler

Yurt İçi

Hasan Demirci, "Arşiv Belgelerine Göre Iğdır ve Civarındaki Müslüman Türklere Ermeniler Tarafından Yapılan Mezalim/Armenian Atrocities against Muslim Turks in Iğdır and the Vicinity Based on Archival Documents(1919-1920)", Atatürk Araştırma Merkezi ve Iğdır Üniversitesi Kültür ve Tarih Bağlamında Iğdır Uluslararası Sempozyumu,Iğdır 5-7 Kasım 2015.

Kongre-Sempozyum

Hasan Demirci, "Ermenistan'ın Bolşevikleşmesi Sürecinde Türk-Ermeni İlişkilerine Bir Bakış(1920-1921)/An Overlook to Turkish-Armenian Relations in the Process of Bolshevization of Armenia(1920-1921)", Sevk ve İskân Kanunu’nun 100. Yılında II. Uluslararası Türk-Ermeni İlişkileri ve Büyük Güçler Sempozyumu Bildiriler, II, 6-8 Mayıs 2015, Atatürk Üniversitesi, Erzurum 2016, s. 1209-1230.

Hakemli Dergilerde Yayımlanan Makaleler

Hasan Demirci, "Cenûb-i Garbi Kafkas Hükümeti(17/18 Ocak 1919-12 Nisan 1919)", Yeni Türkiye Dergisi, Kafkaslar Özel Sayısı,III, Ankara 2015, s. 386-403.

Hasan Demirci, "Ermenistan'ın Bolşevikleşmesi Sürecinde Türk-Ermeni İlişkilerine Bir Bakış(1920-1921)", Ermeni Araştırmaları, Sayı: 51, Ankara 2015, s. 301-327.

Hasan Demirci, "King-Crane Komisyonu'nun Raporu Işığında "Suriye Mandası"na Dair Bazı Fikirler", YTSAM Ortadoğu Özel Sayısı,III, Ankara 2016, s. 701-706.

Hasan DEMİRCİ, "Mondros'tan Samsun'a Mustafa Kemal Paşa ve Faaliyetleri Üzerine Bir Bakış", Atatürk Haftası Armağanı Dergisi( 10 Kasım 2016), Sayı: 43, Genelkurmay ATASE Daire Başkanlığı Yayını, Ankara 2016, s. 111-121.

Diğer Yayınlar

Hasan Demirci, "Anadolu'nun Doğusundaki Kurtuluş Mücadelesinin Kısa Bir Öyküsü: Şûra Hükümetlerinin Örgütlenmesi ve Faaliyetleri, Kars ve Oltu Örneği(1917-1920)", Düşünce ve Tarih , Yıl: 2, Sayı: 10, Ankara,(Temmuz 2015),s. 41-50.

Bilimsel Toplantılarda Panelist/Çağrılı Konuşmacı Olarak Görev Alma

Hasan Demirci, "24 Temmuz 1923 Tarihli Lozan Sulh Muahedenamesi'nin Türk ve Dünya Tarihi Açısından Yeri ve Önemi", İnönü Vakfı Lozan Antlaşması’nın 90. Yıl Dönümüne Doğru, Erzurum 2013.