Anasayfaya Dön

En

Ku

Hızlı Erişim
Web Mail
Kütüphane
Bilgi Edinme
İletişim Bilgileri
Telefon Rehberi

Doç. Dr.

Mahmut AYDIN

Doktor Öğretim Üyesi

mahmut.aydin

0(488) 217-3923 Dahili: 3923

S. C. I. , S. S. C. I. , A. H. C. I. İndeksli Yayınlar

Yurt Dışı

Aydın M. 2014, "Using Technology Against Theft of Cultural Heritage Goods" Mediterranean Journal of Social Sciences Vol.5 No 22, pp 32-42.

Özet Tam Metin

Aydın M. 2016, Fighting Aganist Illicit Traffic and Forgeries of Metal Objects: The Situation in Turkey Mediterranean Journal of Social Sciences, Vol 7 No 2 /ss. 340-345.

Tam Metin

Yurt dışındaki uluslararası kongre ve sempozyumlarda sunulan tebliğler

Aydın M., 2012 "Sikke Sahteciliğinin Tespitinde Tahribatsız Arkeometrik Yöntemler" International Conference on counterfeit art INTERPOL /Lyon-Fransa. Davetli konuşmacı.

Tam Metin

Aydın M 2014 "New Perspective in Determination Authenticity of Cultural Haritage by Using new Archaeometric Techniques" 19th International Conference on Cultural Heritage and New Technology 3-4 November 2014, Vienna/Austria.

Tam Metin

Kongre-Sempozyum

Öz,A.,K., Aydın M., Güner S., Uluslararası Mevzuatlar Işığında Mimari ve Arkeolojik Mirasın Korunması,VII. Uluslararası Türk Kültürü, Sanatı ve Kültürel Miras Koruma Sempozyumu. 2013 Azerbaycan.

Yurt İçi

Aydın M. 2014,"Spektroskopik Yöntemlerin Kültür Varlıkları Kaçakçılığı vakalarının Çözümündeki yeri" 7. Ulusal Analitik Kimya Kongresi, 1-5 Eylül 2014 Kahramanmaraş.

Özet

Aydın M, Güner S 2015, "Müzelerde Risk Yönetimi ve Bilim (STERM MUSEE) Projesi" Türkiye'de Müzecilik: Yeni Kavram ve Uygulamalar Ulusal Müzecilik Sempozyumu 20-22 Mayıs 2015 İstanbul Denizcilik Müzesi

ICSS 2014 Bucharest Romania,

Özet

Hakemli Dergilerde Yayımlanan Makaleler

A.,A., Akyol, Aydın M.,2016, Olba Kazısı Seramik Buluntuları Arkeometrik Analizleri, Seleukia No:6 ss 413-431.

Tam Metin

Aydın M., A.,A., Akyol, A., E.Erten., Torgan E., 2015, Olba Kazısı Camları Arkeometrik Çalışmaları, Seleukia No:5 ss 207-220.

Aydın M 2015, Animals at Burgaz in the Clasical and Hellenistic Period from the Evidence of Faunal Remains, Yaşambilimleri Dergisi sayı 5 ss. 102-124

Aydın M, Zoroğlu C., 2016 , "Ankara’da Erken Bizans Dönemi Mezar Alanı Kazısı" Selçuk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dergisi Sayı 35 ss 295-328 (ISSN 1300-4921, E-ISSN 2458-908X)

Aydın M., Zoroğlu L. 2016, "Altın Sikke Orijinalliğinin P-XRF ile Tespit Çalışmaları" Edt. Zeynep Çizmeli Öğün Kaunos/Kbid Toplantıları 3 Anadolu Nümismatik Araştırmaları Çalıştayı, Anatolia/Anadolu Ek Dizi I.3 Supplement Series I.3 ss 75-88.

Aydın M., 2013, "Suça Konu Olan Eserlerin Orijinalliğinin Belirlenmesinde Arkeometrinin Katkısı" Anatolia Sayı 39 ss 129-136.

Özet Tam Metin

Aydın M., Güner S., 2013, "Kültürel Mirasta Risk Yönetimi" Batman Üniversitesi Yaşam Bilimleri Dergisi, Cilt 3 Sayı 1 s. 70-81

Özet Tam Metin

Güner S., Öz A., K., Aydın M., 2010 "Uluslararası Mevzuatlar Işığında Türkiye’deki Yüksek Eğitim Sisteminde Koruma Eğitimi: Genel Değerlendirmeler ve Öneriler" Restorasyon Dergisi Sayı 6 S. 61-70 İstanbul. ISSN 1309-7016

Özet

Bilimsel Projelerde Teknik Görevli/Danışman Olarak Görev Alma

"AB Kültürel Miras Mevzuatı ve Türkiye Projesi" MFİB tarafından desteklenen Projenin Koordinatörü olarak 2006-2007 yılında görev yapmıştır. AB ve Uluslararası Kültür Mevzuatının Tamamı Türkçeye Çevrilip 2 cilt, 850 sayfa, 1000 adet basılmıştır.

Müzelerde Risk Yönetimi ve Bilim Projesi (Koordinatör Mahmut AYDIN-Candemir ZOROĞLU,Proje Yürütücü kurum Anadolu medeniyetleri Müzesi, Ortak Kurumlar Kültürel Mirasın Dostları Derneği (KUMİD/İstanbul) ve Uluslararası Müzeler Konseyi (ICOM-Fransa). İştirakçi Kuruluş Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu (UAEK) Viyana/Avusturya. Proje yazımını Mahmut Aydın yapıp, hibe desteğini MFİB'den almıştır. Proje sonunda Müzelerde Risk Yönetimi ve Bilim adlı kitap Mahmut Aydın ve Candemir Zoroğlu tarafından hazırlanarak, Türkçe- İngilizce 150 sayfa, 1000 adet basılmıştır.

Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler

Zararsız A., Özen L., Aydın M., 2013 "Uşak Müzesi Lidya Eserleri (Karun hazineleri) Metal Analizleri" TÜrkiye Arkeolojisinde Metal Arkeolojik ve Arkeometrik çalışmalar “Prof. Dr. Halet Çambel Onuruna” 3-5 EKİM 2013, ODTÜ

Özet

Aydın M. 2013, "Müze Koleksiyonlarında Bulunan Antik Çağ Metal Eserlerin Orijinalliğinin Korunmasında Tahribatsız Arkeometrik Yöntemler" TÜrkiye Arkeolojisinde Metal Arkeolojik ve Arkeometrik çalışmalar “Prof. Dr. Halet Çambel Onuruna” 3-5 EKİM 2013, ODTÜ.

Özet

Hakemli Dergilerde Yayımlanan Makalelere Yapılan Atıflar

Yurt Dışı

A Review of Energy Dispersive X-Ray Fluorescence (EDXRF) as an Analytical Tool in Numismatic Studies 2016, Applied Spectroscopy Vol. 70,pp 207-221. January 2016.

Yazılan Kitaplar veya Kitaplarda Bölümler

Yurt İçi

Aydın M., Zoroğlu C.2012, Müzelerde Bilimsel Teknikler ve Risk Yönetimi (Scientific Techniques and Risk Management) Umut Yayınevi/Ankara

Aydın M., Özdemir B. 2016, Müzelerde Güvenlik (Orj, UNESCO Security at Museum) Kitap çeviri. Mega Basım Yayın/İstanbul

Aydın M., Bozkurttan R. 2016, El Yazmalarının Bakımı ve Kullanımı (Orj, UNESCO Care and Handling of Manuscript) Kitap çeviri, Mega Basım Yayın/İstanbul

Aydın M. 2016 Koleksiyon Eserlerinin Belgelenmesi ( Orj, UNESCO Documentation of Artefacts' Collection) Kitap çeviri, Mega Basım Yayın/İstanbul

Aydın M. 2016, Müzeler için Afet Risk Yönetimi (Orj, UNESCO Disaster Risk Management) Kitap çeviri, Mega Basım yayın/İstanbul

Uğuryol M., Aydın M. 2016, Depodaki Eserlerin Yönetimi (Orj, UNESCO Handling of Collection in Storage) Kitap çeviri, Mega Basım yayın/İstanbul

Aydın M. 2016, Dini Miras Varlıklarının Güvenliğinin Sağlanması (Orj, UNESCO Securing Heritage of Religious Interest) Kitap çeviri, Mega Basım Yayın/İstanbul

Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Özetleri Kitabında Basılan Bildiriler

M.Aydın "Spektroskopik Yöntemlerin Kültür Varlıkları Kaçakçılığı Vakalarının Çözümündeki Yeri" 7. Ulusal Analitik Kimya Kongresi s 39, Kahramanmaraş

Özet Tam Metin