Anasayfaya Dön

En

Ku

Hızlı Erişim
Web Mail
Kütüphane
Bilgi Edinme
İletişim Bilgileri
Telefon Rehberi

Dr. Öğr. Üyesi

Mehtap NASIROĞLU

Doktor Öğretim Üyesi

mehtap.nasiroglu

0(488) 217-3972 Dahili: 3972

Hakemli Dergilerde Yayımlanan Makaleler

Yurt İçi

ÇAKAR, Enver- NASIROĞLU,Mehtap, "Halep Ulu Camii Vakfı" Fırat Üniversitesi Ortadoğu Araştırmaları Dergisi, VIII/1, Elazığ-2012, s.69-99.

NASIROĞLU, Mehtap, “XVI. Yüzyılda Hama Sancağında Kırsal Yerleşme” The Rural Settlements in the Sanjak of Hama in the XVIth Century, Ankara Üniversitesi Tarih Araştırmaları Dergisi, C.XXXIII, S.56, s.111-145, Ankara,2014

Tam Metin

Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler

Yurt Dışı

NASIROĞLU, Mehtap; “Bosnia and Herzegovina Refugees in the 19th and 20th Centuries in te Light of Ottoman Documents”, Conference Proceeding Book. Vol.2, s. 525-533, Tiran-Albania,2012.

Tam Metin

NASIROĞLU, Mehtap; “Religious Situation in Bosnia and Herzegovina in Nineteenth-Century According to Ottoman Documents”, 3. International Balkan Annual Conference Abstracts for Poster Session, s. 80-81, Sarajevo-Bosna and Herzegovina, 10-12 October 2013

Yurt İçi

NASIROĞLU, Mehtap; “Yeniçağ’da Batılı Seyyahların Gözüyle Mardin”, Batman Üniversitesi Yaşam Bilimleri Dergisi, Cilt 1, sayı 1, s. 827-836, Batman, 2012

Doktora Tezi

Osmanlı Yönetiminde Hama (1516-1600), Elazığ,2014

Yüksek Lisans Tezi

Batılı Seyyahlar’ın Gözüyle Mardin ve Çevresi (Mardin,Nusaybin ve Hasankeyf), Şanlıurfa, 2010