Anasayfaya Dön

En

Ku

Hızlı Erişim
Web Mail
Kütüphane
Bilgi Edinme
İletişim Bilgileri
Telefon Rehberi

Dr. Öğr. Üyesi

Meral SÜER

Bölüm Başkanı

meral.suer

0(488) 217-3659 Dahili: 3659

S. C. I. , S. S. C. I. , A. H. C. I. İndeksli Yayınlar

Yurt Dışı

Sedat İLHAN and Meral SÜER,"On the saturated numerical semigroups", Open Mathematics, 14,827-831, (2016).

Tam Metin

Ulusal bilimsel kongre ve sempozyumlarda sunulan bildiriler

Yurt İçi

Meral SÜER, “Bazı Teleskopik Sayısal Yarı Grupların Parametrizasyonu”, 30. Ulusal Matematik Sempozyumu, Atılım Üniversitesi, Ankara, 6-9 Eylül 2017.

Yurt içi uluslararası kongre ve sempozyumlarda sunulan bildiriler

Meral SÜER, “All Arf Or Saturated Numerical Semigroups With Multiplicity 7” International Engineering, Science and Education Conference (INESEC-2016), Dicle University, Diyarbakır, 1-3 Aralık 2016.

Ahmet ÇELİK, Meral SÜER, Sedat ILHAN, “Bazı Saturated Sayısal Yarıgruplar Üzerıne” International Engineering, Science and Education Conference (INESEC-2016), Dicle University, Diyarbakır, 1-3 Aralık 2016

S. C. I. , S. S. C. I. , A. H. C. I. İndeksli Yayınlar

Meral SÜER and Sedat İLHAN, "On a family of saturated numerical semigroups with multiplicity four" Turkısh Journal of Mathematics, 41 (1), 132-137, (2017)

Tam Metin

Yurt içi uluslararası kongre ve sempozyumlarda sunulan bildiriler

Meral SÜER, Halil İbrahim KARAKAŞ, Sedat İLHAN, “Arf Numerical Semigroups with Multiplicity Eight” Internatıonal Conference On Mathematics And Engıneering (ICOME),Yıldız Teknik University, İstanbul, 10-12 Mayıs 2017.

Meral SÜER, Sedat İLHAN, “Some Results on Telescopic Numerical Semigroups” Internatıonal Conference On Mathematics And Engıneering (ICOME),Yıldız Teknik University, İstanbul, 10-12 Mayıs 2017.

Meral SÜER, Ahmet ÇELİK, Sedat İLHAN, “On Arf Closures of Some Numerical Semigroups Generated by Three Elements” International Conference on Mathematics and Mathematics Education (ICMME-2017), Harran University, Şanlıurfa, 11-13 Mayıs 2017.

Meral SÜER, Sedat İLHAN, “Some Results on Arf Numerical Semigroups with Multiplicity 8” International Conference on Mathematics and Mathematics Education (ICMME-2017), Harran University, Şanlıurfa, 11-13 Mayıs 2017.

Sedat İLHAN, Meral SÜER, “Some Results in Triply–Generated Telescopic Numerical Semigroups” International Conference on Mathematics and Mathematics Education (ICMME-2017), Harran University, Şanlıurfa, 11-13 Mayıs 2017.

Ahmet ÇELİK, Meral SÜER, Sedat İLHAN, “On the Numerical Semigroups with Generated by Two Elements with Multiplicity 3” International Conference on Mathematics and Mathematics Education (ICMME-2017), Harran University, Şanlıurfa, 11-13 Mayıs 2017.

Sedat İLHAN ve Meral SÜER, “Some extension of a class of pseudo-symmetric numerical semigroups” The 24th International Conference of Jangjeon Mathematical Society. Selçuk Unıversity, Konya 20-23 Temmuz 2011.

Meral SÜER and Sedat İLHAN,” On a class of Arf numerical semigroups” International Conference on Mathematics and Mathematics Education (ICMME-2016), Fırat University, Elazığ, 12-14 Mayıs 2016

Sedat İLHAN ve Meral SÜER, “ Saturated numerıcal semıgroups wıth multıplıcıty four” International Conference on Mathematics and Mathematics Education (ICMME-2016), Fırat University, Elazığ, 12-14 Mayıs 2016

Ulusal bilimsel kongre ve sempozyumlarda sunulan bildiriler

Sedat İLHAN ve Meral SÜER, “Fibonacci simetrik sayısal yarıgrupların bir sınıfı”, 10. Ankara Matematik Günleri, Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Ankara 11-12 Haziran 2015.

Meral SÜER ve Sedat İLHAN, “Pseudo-simetrik sayısal yarıgruplar üzerine”, XXVI. Ulusal Matematik Sempozyumu, Dicle Üniversitesi, Diyarbakır 04-07 Eylül 2013.

Sedat İLHAN ve Meral SÜER, “ Arf sayısal yarıgrupları”, 8. Ankara Matematik Günleri, Çankaya Üniversitesi, Ankara 13-14 Haziran 2013.

Sedat İLHAN ve Meral SÜER, “Pseudo-simetrik sayısal yarıgrupların bir sınıfının boşllukları”, 6. Ankara Matematik Günleri, Hacettepe Üniversitesi, Ankara 2-3 Haziran 2011

Sedat İLHAN ve Meral SÜER “Pseudo-simetrik sayısal yarıgruplar”, XXIV. Ulusal Matematik Sempozyumu, Uludağ Üniversitesi, Bursa 7-10 Eylül 2011.

Hakemli Dergilerde Yayımlanan Makaleler

Yurt Dışı

Meral SÜER and Sedat İLHAN, “On Arf numerical semigroups”, J. Semigroup Theory Appl., 2016(4), 1-9, (2016).

Tam Metin

Sedat İLHAN, Meral SÜER, Ahmet ÇELİK, "On the Fundamental Gaps of Some Saturated Numerical Semigroups with Multiplicity 4",International Journal of Algebra,10:8,373-380,(2016)

Tam Metin

Meral SÜER and Sedat İLHAN, “ On the one half of an Arf numerical semigroup”, J. Semigroup Theory Appl., 2015(8), 1-6

Tam Metin

Sedat İLHAN and Meral SÜER, “Gaps of a class of pseudo-symmetric numerical semigroups”, Acta Universtatis Apulensis, 34, 99-104, (2013).

Tam Metin

Sedat İLHAN and Meral SÜER, “Conditions of numerical semigroups having maximal or almost maximal length”, International Journal of Physical Sciences, 7(17), 2549 - 2553, (2012).

Tam Metin

Sedat İLHAN and Meral SÜER, “ On a class of pseudo-symmetric numerical semigroups”, JP Journal of Algebra , Number Theory and Applications, 20( 2), 225-230 (2011).

Tam Metin

Sedat İLHAN and Meral SÜER, “A note on pseudo-symmetric numerical semigroups”, Acta Universtatis Apulensis, 20, 139-142, (2009).

Tam Metin

Yurt İçi

Meral SÜER and Sedat İLHAN, “İndirgenme boyutu üç olan Fibonaaci simetrik sayısal yarıgrupların bir sınıfi”, Batman Üniversitesi Yaşam Bilimleri Dergisi, 5:1,78-84, (2015).

Tam Metin

Sedat İLHAN and Meral SÜER, “ Some Extensions of A Class of Pseudo Symmetric Numerical Semigroups”, Selçuk J. Appl. Math., 13( 1), 69-74, (2012).

Tam Metin

Doktora Tezi

Arf sayısal yarıgruplarının bir sınıfı

Dergi Hakemlikleri

International Journal of Human Sciences

Turkısh Journal of Mathematics

Turkısh Journal of Mathematics

Lisansüstü Öğrenci Danışmanlıkları(Master)

Ahmet KAYA 2015-...

Mehmet Şirin SEZGİN, 2014-...

Özkan ÇELİK, 2016-...

Burak Yasin YALÇIN, 2017-...

Yüksek Lisans Tezi

Bir sayısal yarıgrubun pseudo-simetrik olabilmesi için gerekli ve yeterli koşullar