Anasayfaya Dön

En

Ku

Hızlı Erişim
Web Mail
Kütüphane
Bilgi Edinme
İletişim Bilgileri
Telefon Rehberi

Dr. Öğr. Üyesi

Nuray ALPASLAN

nuray.alpaslan

0(488) 217-4104 Dahili: 4104

Yurt dışındaki uluslararası kongre ve sempozyumlarda sunulan tebliğler

Yurt Dışı

KARABULUT,S., ÖZÇEP,F., İMRE, N., TEZEL, O.,YEZİZ, H., ÇAĞLAK, F., ALPASLAN, N., ÖZÇEP, T*.,BOYRAZ, G.,* Vs30 map of Bursa City Center,SAGEEP 2013, March 20, 2013,

ÖZÇEP,F., KARABULUT,S., YEZİZ, H., ÇAĞLAK, F., TEZEL, O., ÖZÇEP, T., İMRE, N., ALPASLAN, N., Geophysical and Geotechnical Analysis of Soils: Some Case Histories from Turkey,SAGEEP 2013, March 20, 2013

ÖZÇEP,F., KARABULUT,S., İMRE, N., TEZEL, O., YEZİZ, H., ÇAĞLAK, F., ÖZÇEP, T., ALPASLAN, N., TUN,M., ÖZEL,O, Comparisons on Site Transfer Functions Obtained by Velocity and Accelometer Seismometers: Büyükçekmece (Istanbul) Case, Geophysical Research Abstracts,Vol. 15, EGU2013-3443, 2013,EGU General Assembly 2013 © Author(s) 2013. CC Attribution 3.0 License.

DRAHOR,M,BERGE,M,ÖZTÜRK,C.,ALPASLAN,N.,ERGENE,G “Integrated usage of geophysical prospection techniques in höyük (tepe, tell) type archaeological settlements”, 8th Internatıonal Conference on Archaeological Prospection, Sayfa:291-293,2009,France

BİLGİLİ,F.,ISMAEL,A.,RABBEL.,W.,GÖTZE,H,J.,IWANOWSKI,K.,ALPASLAN,N.,Geophysical investigation of the 8th century Danewerk fortification wall (N Germany),Almanya Jeofizikçiler Birliği Toplantısı, Sayfa:134-135,2007, Almanya

ULUTAŞ,E.,IRMAK,T.S.,GÜVEN,İ.T.,TUNÇ,B.,ÇETĠNOL,T.,ÇAKA,D.,ALPASLAN, N., TUNC, S., AŞCI, M., BARIŞ, Ş., ÖZER, M.F., Empirical Attenuation Relationship of PGA Based on 17 August 1999 Kocaeli and 12 November 1999 Düzce Earthquakes Data, 4th CONGRESS of the Balkan Geophsical Society, Sayfa:389-392,9-12 October 2005, Bucharest, ROMANIA

AŞCI, M., ÖZÇEP, F., ALPASLAN, N., YAS, T., IRMAK, T.S., ULUTAŞ, E., GÜVEN, İ.T., TUNÇ, B., ÇETİNOL, T., ÇAKA, D., TUNC, S., BARIŞ, Ş., ÖZER, M.F., Local Site Effects on Structural Damages in a Residence of Gölcük Town During the Agust 17 1999 Kocaeli Earthquake,", 4th CONGRESS of the Balkan Geophsical Society,9-12 October 2005,Bucharest, ROMANIA,(2005)

ÖZÇEP,F.,AŞÇI,M.,TEZEL,O.,YAS,T.,ALPASLAN,N.,GÜNDOĞDU,D.,‟Relationships Between Electrical Properties (in Situ) and Water Content (in The Laboratory) of Some SoilsinTurkey‟GeophysicalResearchAbstracts",EuropeanGeosciencesUnion2005Austria,8(2005) Geophysical Research Abstracts, Vol.7, 08470, 2005,SRef-ID: 1607-7962/gra/EGU05-A-08470 © European Geosciences Union 2005

Yurt içi uluslararası kongre ve sempozyumlarda sunulan bildiriler

Yurt İçi

ORUÇ,B.,ALPASLAN, N.,PEHLİVANLI,B.,“Boundary Analysis of Geologic Contacts by Using Horizontal Derivative Amplitudes of Magnetic Tilt Angel”, Türkiye 19. Jeofizik Kongre ve Sergisi, Ankara, 2010.

ORUÇ,B., ALPASLAN, N.,“Subsurface Imaging Of The Local Area In The Western Of Gökçeada Island Using Normalized Full Gradient Self- Potential Data”, International Symposium on Engineering and Architectural Sciences of Balkan, Caucaus and Turkic Republics, October, 22-24, 2009,Isparta

ERKUL,E.,KLEIN C.,ALPASLAN N.,STUMPEL H.,“Combined Geophysical Survey in HattuĢa, Turkey”, Symposıum on Geophysics and Remote Sensıng ın Determination of Near-Surface Structures GARS-2008, İzmir.

ALPASLAN, N., ÖZÇEP, F 'Arkeolojik Aramalarda ve Geoteknik Araştırmalarda Zemin/Toprak Özelliklerinin Önemi', Symposıum on Geophysics and Remote Sensing ın Determination of Near-Surface Structures GARS-2008, İzmir.

CANBAY,M.,GİDER,D.,ALPASLAN,N„Arazi Manyetik Duyarlık Değerlerinin Laboratuar Değerleri ile Karşılaştırılması”, Türkiye 18.Uluslararası Jeofizik Kongre ve Sergisi Program ve Bildiri Özleri Kitabı, Türkiye 18.Uluslararası Jeofizik Kongre ve Sergisi, 2008

BARIŞ.Ş.,ÖZER,FIRAT,M.,ALPASLAN,N.,STÜMPEL,H.,ERKUL,E„Arkeolojide Kullanılan Jeofizik Metodları ve Nikomedia Antik Kenti I.Uluslararası Kocaeli ve Çevresi Kültür Sempozyumu 20-22 Nisan 2006

AŞÇI, M.,ÖZÇEP,F.,ERHAN,A.,YAS,T.,ALPASLAN,N., „İzmit-Saraybahçe Zeminlerin Sıvılaşma Potansiyeli”, Türkiye 16. Uluslararası Jeofizik Kongre Sergisi, Bildiri Özetleri Kitabı,278-282, 2004

AşÇI, M., ÖZÇEP, F., TEZEL,O, YAS,T, ALPASLAN,N Zeminlerin Su içeriğinin Bir Göstergesi Olarak Ortak Jeofizik-Geoteknik Parametre:Elektriksel Özdirenç; 16. Uluslararası Jeofizik Kongresi; Sayfa: 292-294 Ankara, 2004

AşÇI,M.,ÖZÇEP,F.,ALPASLAN,N.,KARABULUT,S.,YAS,T,‟Evaluation of Liquefaction Potantial by different approaches in some points of Northern part of Gölcük, The 3rd International Conference on Earth Sciences and Electronics, Proceedings, ed. By O.N.Uçan and A.M.Albora, pp.335-343,23-24 October

Kitaplarda Atıflar

Özçep F., Aşçı M., Alpaslan N., Yas T, Gündoğdu D. (2005). Statik ve dinamik (deprem) etkiler altında zemin davranışları, Kocaeli Deprem Sempozyumu

Ulusal bilimsel kongre ve sempozyumlarda sunulan bildiriler

ALPASLAN,N.,ORBAY,N.,Doğu Karadeniz(GiresunTrabzon)bölgesinin Paleomanyetizması ve Jeodinamik Evrimi Deprem Sempozyumu Kocaeli 2005

TUNC,S.,TUNÇ,B.,IRMAK,T.S.,GÜVEN,İ.T.,ÇAKA,D.,ULUTAġ,E.,ÇETİNOL,T.,ALPASLAN, N., AġCI,M.,BARIŞ,Ş.,ÖZER,M.F, Gerçek Zamanlı veri İletişiminde Yeni Bir Yöntem:GPRS,Deprem Sempozyumu Kocaeli 23-25 Mart 2005

AŞCI,M.,ÖZÇEP,F.,ÇETİNOL,T.,ALPASLAN,N.,IRMAK,T.S.,GÜVEN, İ.T.,ULUTAŞ, E. , TUNÇ, B., ÇAKA, D., YAS, T.,EFEOĞLU, E.,TUNC, S., BARIŞ,Ş., ÖZER,M.F, Zemin Sıvılaşması ile Mikrotremor Çözümleme Sonuçlarının Karşılaştırılması Deprem Sempozyumu,23-25 Mart,Kocaeli,2005

ÖZÇEP, F.,AŞÇI, M.,TEZEL,O.,YAS, T., ALPASLAN, N., GÜNDOĞDU, D, Statik Ve Dinamik (Deprem) Etkiler Altında Zemin Davranışı, Kocaeli 2005 Deprem Sempozyumu,Sy:1123-1129,23-25Mart,Kocaeli,2005

AŞÇI, M., ÖZÇEP, F., TEZEL,O.,YAS, T, ALPASLAN, N, Zeminlerin Elektriksel Özelliklerinin Su İçeriğine Bağlı Değişimi: İstanbul, İzmit Ve Gölcük Örnekleri" Zemin Mekaniği ve Temel Mühendisliği Onuncu Ulusal Kongresi,101-111,2004

ÖZÇEP,F.,KARABULUT,S.,ALPASLAN,N.,CEYHAN,U.,GÜNDOĞDU,O,Deprem Zararlarının Azaltılması için Kent / Bölge Planlama Sürecinde Mikrobölgeleme Çalışmaları,"Kocaeli 2003 Deprem Sempozyumu, Sunular, Sayfa: 477-486, Kocaeli Üniversitesi,Kasım 2003,Kocaeli,2003

KARABULUT,S.,ÇETĠNOL, T ALPASLAN, N.,GÜNDOĞDU D.,ÖZÇEP, F., OSMANġAHĠN, Ġ, Bir Jeofizik Yöntem Olarak Mikrotremorlar: Genel bir TartıĢma, SDU Jeofizik Sempozyumu, Düzenleyen: SDU, Müh.Mim. Fak. Jeofizik Müh. Böl.,13-15 Mayıs, Bildiri Özetleri, Sayfa 34, Isparta , (2003)

ÇAĞLAK,F.,KARABULUT,S.,ÖZÇEP,F.,ALPASLAN, N., MAKAROĞLU Ö.,ÖZÇEP, T, Türkiye'de Sismoloji (Deprembilim) Çalışmaları Mühendislik Bilimleri Genç AraĢtırmacılar I. Kongresi, Bildiriler Kitabı, Sayfa: 667-673, 17-20 Şubat 2003, İstanbul

ÖZÇEP,F.,KARABULUT,S.,ALPASLAN,N.,MAKAROĞLU,Ö.,ÖZÇEP,T.,ÇAĞLAK,F, Mühendislik Felsefesi ve Tarihsel Gelişimi Mühendislik Bilimleri Genç AraştırmacılarI.Kongresi,Bildiriler Kitabı,Sayfa:649-657,1720 Şubat2003,İstanbul,(2003)

KARABULUT,S.,ÖZÇEP,F.,ALPASLAN,N.,MAKAROĞLU Ö.,ÇAĞLAK, F., ÖZÇEP, T., Mitolojiden Modern Bilime Depremler Mühendislik Bilimleri Genç Araştırmacılar I. Kongresi, Bildiriler Kitabı, Sayfa: 659-666, 17-20 Şubat 2003, İstanbul., (2003)

Yurt içi uluslararası kongre ve sempozyumlarda sunulan bildiriler

ÖNCÜL NURAY,ALPASLAN NURAY, Assessment and Determination of Engineerıng Parameters with Geophysical and Geotechnical Methods of Çamlıtepe District Batman of Ground,International Engineering, Science and Education Conference, 1056-1073, December 2016,

ÖNCÜL NURAY,YAVUZ VEYSEL SÜLEYMAN,ALPASLAN NURAY,Asssessment of The Soil Sections Viewed By Seismic Method with The Obtained Models Using Plaxis Software on Soil Settlement Batman City Çamlıtepe Neighborhood Field Application,International Engineering, Science and Education Conference,1043-1055 December 2016

ALPASLAN NURAY,ÖNCÜL NURAY,BİÇEN MURAT, Batman ili gültepe mahallesinde jeolojik jeofizik ve jeoteknik yöntemler ile zemin özelliklerinin belirlenmesi ve mini kazık uygulaması,1st International Mediterranean Science and Engineering Congress (IMSEC 2016)Çukurova University, Congress Center, 767-776October 26-28, 2016, Adana / TURKEY

ALPASLAN NURAY,BALCI MEHMET CAN,NALBANTÇILAR MAHMUT TAHİR N,Investigation of Formation Mechanisms of Karstic Areas in the Batman City; The Esentepe Neighborhood Example,International Conference onNatural Science and Engineerings (ICNASE'16, Kilis)ISBN 978-605-83631-1-3

Ulusal bilimsel kongre ve sempozyumlarda sunulan bildiriler

ALPASLAN N,BALCI,C,M, 2018 Siirt İli Eruh İlçesi Heyelan Alanının Jeoteknik İncelenmesi ve Şev Stabilite Analizi, 2.Ulusal Heyelan Sempozyumu, HEYSEMP,ANKARA

Hakemli Dergilerde Yayımlanan Makaleler

ALPASLAN NURAY,ÖZÇEP FERHAT,BALCI MEHMET CAN,ÖNCÜL NURAY,DETERMINATION OF GEOLOGICAL AND GEOPHYSICAL (ELECTRICAL-VESMETHOD) FEATURES OF THE KARST CAVITY IN THE ESENTEPE REGION OF BATMAN PROVINCE,European Journal of Technic,February, 2017,2536-5010,Cilt-,Sayı:1,ISSN:2536-5010

ALPASLAN NURAY,BALCI MEHMET CAN,ÖNCÜL NURAY,EVALUATION OF LIQUEFACTION POTENTIAL OF THE ALLUVIAL SOIL WITH INITIAL ACCELERATION METHOD, PROVINCE OF BATMAN CASE,Materials, MethodsTechnologies,Cilt:111314-7269,July,2017,ISSN:1314-7269

ÖNCÜL,N., ALPASLAN,N Batman İli Gültepe Mahallesi Yeraltı Yapısının Sismik Ve Elektrik Özdirenç Yöntemleri ile İncelenmesi, Cilt 4, Sayı 1 Ocak-Haziran 2014 (ISSN: 2147-4877)

Tam Metin

SOYDAN,E.,ALPASLAN,N, Medyanın Doğal Afetlerdeki İşlevi, Marmara Sosyal Araştırmalar Dergisi, ISSN,2146-6017,2014

ALPASLAN,N, Zemin Sıvılaşması ve Mekanizması, Batman Üniversitesi Yaşam Bilimleri Dergisi, Cilt 3, Sayı 2 Temmuz-Aralık 2013 (ISSN: 2147-4877, E-ISSN)

ALPASLAN,N.,KOCA,D, Petrol Arama Çalışmalarında Kullanılan Jeofizik Yöntemlere Genel Bir Bakış, Batman Üniversitesi Yaşam Bilimleri Dergisi Volume 2, Number 1 (2012) Cilt 2, Sayı 1, 2012

ALPASLAN,N.,Mühendislik Tarihi ve Felsefesi Üzerine Bir Araştırma, Marmara Üniversitesi Sosyal Araştırmalar Dergisi, Aralık (2011)

IRMAK,T.S.,GÜVEN,G.T.,TUNÇ,B.,ULUTAŞ,E.,ÇETİNOL,T.,ÇAKA,D.,N.ALPASLAN, M.F.ÖZER, Ş.BARIŞ, M.AŞÇI, S.TUNÇ, Kocaeli ve Çevresinin Deprem Aktivitesi, Mimarizm Dergisi (Hakemli Dergi) Nisan Mayıs Haziran 2005 Kocaeli Mimarlar Odası Yayını Özel Sayısı, Sayfa:100-103, (2005)

AŞÇI, M., ÖZÇEP, F., YAS, T., ALPASLAN, N., Görünür Özdirenç (Schlumberger ) Verilerinin Sönümlü En Küçük Kareler Tekniği ile Modellenmesi İ.Ü. Müh. Fak. Yerbilimleri Dergisi, Cilt 17. Sayı: 2, Sayfa: 11-118, 2004

Aşçı M., Özçep F., Alpaslan N., Yas T., Irmak S., Ulutaş E., Güven T., Tunç B., Çetinol T., Çaka D., Tunç S., Barış Ş., Özer M.F., "Local Site Effects On Structural Damages In A Residence Of Gölcük Town During The August 17", Journal of the Balkan Geophysical Society, vol.8, no.1, pp.109-112, 2005

BALCI CAN M., ALPASLAN,N Siirt- Pervari-Çobanören Köyü Kuzeydoğusunda Meydana Gelen Kaya Düşmesinin Mühendislik Jeolojisi Kapsamında Değerlendirilmesi,BATMAN ÜNİVERSİTESİ YAŞAM BİLİMLERİ DERGİSİ,OCAK,2016,ISSN 2147-4877

Yüksek Lisans Tezi

SUUD AGİTOĞLU-Silopi Harbul Asfaltit Açık İşletmesi delme-patlatma çalışmalarının değerlendirilmesi ve iyileştirilmesi-2018

NURAY ÖNCÜL-JEOFİZİK VE GEOTEKNİK METOTLARLA ÇAMLITEPE MAHALLESİ (BATMAN) ZEMİNİNİN MÜHENDİSLİK PARAMETRELERİNİN BELİRLENMESİ VE DEĞERLENDİRİLMESİ-2016