Anasayfaya Dön

En

Ku

Hızlı Erişim
Web Mail
Kütüphane
Bilgi Edinme
İletişim Bilgileri
Telefon Rehberi

Doç. Dr.

Selman YAŞAR

Doçent

selman.yasar

0(488) 217-4030 Dahili: 4030

Kongre-Sempozyum

Yurt İçi

“Afyonkarahisar’a Adanan Bir Ömür:Dr.Mehmet Sadettin Aygen”, 1.Uluslararası Türk Tıp Tarihi Kongresi 10.Ulusal Türk Tıp Tarihi Kongresi, 20-24 Mayıs 2008, Konya, Türkiye, s.1911-1926.

“Afyonkarahisar Haber Gazetesindeki Bilgiler Işığında İzmir Enternasyonal Fuarı(1936-1946), Körfezde Zaman İzmir Araştırmaları Kongresi, 10-12 Aralık 2009, İzmir, Türkiye, s.387-395.

Hakemli Dergilerde Yayımlanan Makaleler

“Büyük Taarruz’da Türk Havacıları” Uşak Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, Cilt:1, Sayı:2, Aralık 2008, s.77-85.

“Neyzen Tevfik(Yaşamı, Kişiliği ve Eserleri)”, Turkish Studies, Volume:5, Issue:3, Summer 2010, s.1946-1969.

“Türkiye’nin İlk Kadın Milletvekillerinden Benal Nevzat(İştar) Arıman”, Tarihin Peşinde, Yıl:2, Sayı:4, Ekim 2010, s.203-212.

“Türkiye’nin İlk Köylü Kadın Milletvekili Satı Çırpanoğlu”, Türk-İslâm Medeniyeti Akademik Araştırmalar Dergisi, Yıl:6, Sayı:11, 2011, s.67-75.

“Cumhuriyet Dönemi Karabük Basın Hayatı(1923-1960)”, Türk-İslâm Medeniyeti Akademik Araştırmalar Dergisi, Yıl:6, Sayı:12, 2011, s.83-88.

“Menemen Kubilay Anıtı’nın Açılışı”, History Studies, Volume:3, Issue:2, July 2011, s.385-400.

“Karabük’ün İlk Yayını:Karabük Dergisi”, Turkish Studies, Volume:6, Issue:3, Summer 2011, s.1287-1298.

“Büyük Taarruz’da Türk Süvarisi”, Afyon Kocatepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, Cilt:X, Sayı:2, Ağustos 2008, s.240-253.

“Büyük Taarruz’da Türk Topçusu”, Afyon Kocatepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, Cilt:X, Sayı:2, Ağustos 2008.

“Afyonkarahisar Folklorunda Kız Kulesi”, The Journal of Academic Social Science Studies, Volume:4/2 2011, s.29-35.

“Türkiye-Romanya İlişkileri(1930-1938)”, Turkish Studies, Volume:7, Issue:4, Fall 2012, s.3199-3213.

“Atatürk ve Gençliğin Eğitimi”, Türk-İslâm Medeniyeti Akademik Araştırmalar Dergisi, Yıl:8, Sayı:16, 2013, s.107-122.

“Atatürk ve Çocuk Eğitimi”, Türk-İslâm Medeniyeti Akademik Araştırmalar Dergisi, Yıl:9, Sayı:17, 2014, s.53-68.

“Atatürk ve Milletin Efendisi:Köylü”, Türk-İslâm Medeniyeti Akademik Araştırmalar Dergisi, Yıl:9, Sayı:18, Nisan 2014, s.65-94, Tarandığı Endeksler:MLA(Modern Language Association), İSAM(İslam Araştırmaları Merkezi), EBSCO, ProQuest, TÜBİTAK-ULAKBİM

“Prof.Dr.Friedrich Falke’nin Türk Ziraat ve Bilim Hayatına Katkıları”, Türk-İslâm Medeniyeti Akademik Araştırmalar Dergisi, Yıl:10, Sayı:20, Nisan 2014, s.157-169, Tarandığı Endeksler:MLA(Modern Language Association), İSAM(İslam Araştırmaları Merkezi), EBSCO, ProQuest, TÜBİTAK-ULAKBİM

“Yüksek Ziraat Enstitüsü’nün Kuruluşu ve Alman Bilim Adamlarının Çalışmaları”, Türk-İslâm Medeniyeti Akademik Araştırmalar Dergisi, Yıl:10, Sayı:19, Şubat 2015, s.135-148, Tarandığı Endeksler:MLA(Modern Language Association), İSAM(İslam Araştırmaları Merkezi), EBSCO, ProQuest, TÜBİTAK-ULAKBİM

Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler

“Mehmet Akif ve Neyzen Tevfik”, 1.Uluslararası Mehmet Akif Ersoy Sempozyumu, 19-22 Kasım 2008, Burdur, Türkiye, s.721-730

“Türk Basınındaki Bilgiler Işığında Alman Başbakanı Conrad Adenauer ve Türk Başbakanı Adnan Menderes’in Karşılıklı Ziyaretleri”, I.Uluslararası Tarihi ve Kültürel Yönleriyle Türk-Alman İlişkileri Sempozyumu, 8-10 Ekim 2009, Konya, Türkiye, s.526-543

“Türkiye’nin İlk Kadın Pilotlarından Bedriye Tahir Gökmen”, Uluslararası Multidisiplinler Kadın Kongresi, 13-16 Ekim 2009, İzmir, Türkiye, s.205-207.

“Türkiye’nin İlk Kadın Heykeltraşlarından Sabiha Ziya Bengütaş”, Uluslararası Multidisiplinler Kadın Kongresi, 13-16 Ekim 2009, İzmir, Türkiye, s.208-212.

“Osmanlı Devleti Döneminde Urfa Sancağı’na Bağlı Birecik Kazasında Fırat Irmağı Üzerindeki Ulaşım”, CIEPO Uluslararası Osmanlı Öncesi ve Osmanlı Tarihi Araştırmaları 6.Ara Dönem Sempozyum Bildirileri, 14-17 Nisan 2011, Uşak, Türkiye, s.1295-1312.

“Basındaki Bilgiler Işığında İlk Kadın Milletvekilleri”, Uluslararası Kadın Konferansı, 9-11 Mayıs 2012, İzmir, Türkiye, s.57-83.

Doktora Tezi

"Siyasal, Sosyal, Ekonomik Yönleriyle Afyonkarahisar (1923-1960)", Danışman: Prof.Dr. Ahmet ÖZGİRAY

Yazılan Kitaplar veya Kitaplarda Bölümler

“Halk Adamı Atatürk”, Az Bilinen Yönleriyle Atatürk, Meta Basım Matbaacılık Hizmetleri, İzmir, 2007, s.207-222.

Yüksek Lisans Tezi

"Türk-Sovyet Siyasi İlişkileri (1950-1960)", Danışman: Prof.Dr. Ahmet ÖZGİRAY