Anasayfaya Dön

Agahiyên Giştî

5662 sayılı yasayla kurulan üniversitelerden biri olan Batman Üniversitesi'nin temel birimlerinden biri olan Fen-Edebiyat Fakültesi, üniversitemizin kuruluş yılı olan 2007 yılında açılmıştır. Batman Üniversitesi Rektörlüğü'nün önerisi üzerine Yükseköğretim Kurulu'nun 07.12.2007 tarihli toplantısında 2547 sayılı Kanun'un 2880 sayılı Kanun'la değişik 7/d-2 maddesi uyarınca, Fakültede aşağıdaki Bölüm ve Anabilim Dallarının bulunması kabul edilmiştir.

Bölümler

1- Biyoloji Bölümü (Genel Biyoloji Anabilim Dalı, Botanik Anabilim Dalı, Hidrobiyoloji Anabilim Dalı, Moleküler Biyoloji Anabilim Dalı, Zooloji Anabilim Dalı, Bioteknoloji Anabilim Dalı)

2- Fizik Bölümü (Matematiksel Fizik Anabilim Dalı, Genel Fizik Anabilim Dalı, Katı Hal Fiziği Anabilim Dalı, Yüksek Enerji ve Plazma Fiziği Anabilim Dalı)

3- Kimya Bölümü (Anorganik Kimya Anabilim Dalı, Analitik Kimya Anabilim Dalı, Fizikokimya Anabilim Dalı, Organik Kimya Anabilim Dalı, Biyokimya Anabilim Dalı)

4- Matematik Bölümü (Geometri Anabilim Dalı, Analiz ve Fonksiyonlar Teorisi Anabilim Dalı, Cebir ve Sayılar Teorisi Anabilim Dalı, Topoloji Anabilim Dalı, Matematiğin Temelleri ve Matematik Lojik Anabilim Dalı, Uygulamalı Matematik Anabilim Dalı)

5- İstatistik Bölümü (İstatistik Teorisi Anabilim Dalı, Uygulamalı İstatistik Anabilim Dalı, Yöneylem Araştırması Anabilim Dalı)

6- Türk Dili ve Edebiyat Bölümü (Yeni Türk Dili Anabilim Dalı, Eski Türk Dili Anabilim Dalı, Eski Türk Edebiyatı Anabilim Dalı, Yeni Türk Edebiyatı Anabilim Dalı, Halk Bilimi (Folklor) Anabilim Dalı)

7- Psikoloji Bölümü (Sosyal Psikoloji Anabilim Dalı, Gelişim Psikolojisi Anabilim Dalı, Deneysel Psikoloji Anabilim Dalı, Uygulamalı Psikoloji Anabilim Dalı, Sosyometri Anabilim Dalı)

8- Tarih Bölümü (Yeniçağ Tarihi Anabilim Dalı, Yakınçağ Tarihi Anabilim Dalı, Türkiye Cumhuriyeti Tarihi Anabilim Dalı, Ortaçağ Tarihi Anabilim Dalı)

9- Coğrafya Bölümü ( Fiziki Coğrafya Anabilim Dalı, Beşeri ve İktisadi Coğrafya Anabilim Dalı, Bölgesel Coğrafya Anabilim Dalı, Türkiye Coğrafyası Anabilim Dalı)

10- Batı Dilleri ve Edebiyatları Bölümü ( Amerikan Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı, İngiliz Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı, Alman Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı, Fransız Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı)

11- Doğu Dilleri ve Edebiyatları Bölümü ( Arap Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı, Fars Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı)

12-Kültür Varlıklarını Koruma ve Onarım Bölümü

13-Sosyoloji Bölümü (Genel Sosyoloji ve Metodoloji Anabilim Dalı,Uygulamalı Sosyoloji Anabilim Dalı,Kurumlar Sosyolojisi Anabilim Dalı,Sosyometri Anabilim Dalı)

 

Yöremiz, bölgemiz, ülkemiz ve dünyamız için bilime ve eğitime katkıda bulunacak, insanlığın refahı ve mutluluğu için bilgi üretecek, çağdaş eğitim ortamları oluşturacak; üretilen bilgi ve teknolojiyi toplumun menfaatine sunan, araştıran, sorgulayan ve kendisiyle barışık, genç, dinamik, çalışkan, ve ülkesini her şeyin üzerinde tutan gençler yetiştirmek hedefimizdir.

MİSYONUMUZ
 

Fen-Edebiyat Fakültemizin misyonu, Temel Fen Bilimleri ve Sosyal Bilimler alanında, uluslar arası standartlarda lisans ve lisans üstü düzeyde çağdaş bir eğitim-öğretim gerçekleştirerek; evrensel boyutta bilgi üretebilecek, bilimsel, teknolojik ve kültürel birikimin egemen olmasını sağlayacak ülke kalkınmasına ve toplumun gelişmesine katkıda bulunacak, aydın ve yaratıcı düşünebilen, kendisiyle barışık, genç, dinamik, çalışkan, kültürel olarak donanımlı bilim adamı, araştırmacı, öğretmen ve meslek adamları yetiştirmektir. 

VİZYONUMUZ
 

Fakültemizin vizyonu, uluslararası düzeyde nitelikli özgün bilimsel çalışmalarda adı olan, nitelikli, yetkin ve yeniliklere açık bireyler yetiştiren; Ülkemizin ve bölgemizin geleceğine yön verebilecek, eğitim-öğretim ve araştırma olanakları ile tercih edilen ve tüm değerleri ile öncü ve örnek bir kurum olmaktır.

 
Temel Değerler
 

Evrensel hukuk ilkelerine bağlılık
Adil olmak
Katılımcı olmak
Ekip çalışması
Disiplinler arası çalışma
Şeffaflık
Etik olmak
Kalite ve deneyimi ilke edinmek
Yenilikçi ve yaratıcı olmak
Çevreci olmak
Bilimsel süreci takip etmek
Toplum yararını gözetmek