Anasayfaya Dön

Agahiyên Giştî

Biyoloji bölümü, Batman Üniversitesi Rektörlüğü'nün önerisi üzerine, Yükseköğretim Kurulunun 07.12.2007 tarihli toplantısında kurulmuştur. Bölümümüz, Botanik, Genel Biyoloji, Moleküler Biyoloji, Hidrobiyoloji, Zooloji ve Biyoteknoloji olmak üzere altı Anabilim Dalından oluşmaktadır.

Lisans öğrencilerinin programdan mezun olabilmek için toplam 126 kredilik meslek derslerini, 35 saat/kredi ortak zorunlu dersleri (Atatürk ilkeleri ve Inkılap Tarihi, Türk Dili ve Edebiyatı, Yabancı Dil ve Bilgisayar dersleri) almış ve bunları başarılı bir şekilde tamamlamış olması gerekmektedir. Bölümümüzde meslekî yabancı dile de (İngilizce)  büyük önem verilmektedir. Bu amaçla öğrencilere 6 yarıyıl boyunca, zorunlu yabancı dil eğitimi verilmektedir. Ayrıca öğrencilerimiz, bilgisayar kullanmasını ve programlamasını, temel elektronik bilgilerini de alacaklardır.

Biyoloji Bölümünden mezun olacak olan öğrenciler Biyolog unvan ve yetkisi alırlar. Biyolog: en az dört yıllık eğitim veren Fen ve Fen-Edebiyat fakültelerinin Biyoloji Bölümünden mezun olmuş, canlılarla doğrudan veya dolaylı olarak ilişkili her türlü konuda ve çalışma sahasında araştırma, inceleme, üretim, kontrol yapma ve rapor düzenlemeye yetkili kişidir.

Biyoloji bölümünün ders programının çok çeşitli ve her alana dönük olması, mezunların en büyük avantajıdır. Mezunlar, aldıkları bu dersler ile birçok alanda çalışabilmekte veya kendi işlerini kurabilmektedirler. Biyoloji lisans diploması alan mezunlar Milli Eğitim Bakanlığı'nın öngöreceği koşulları yerine getirdiklerinde Orta Öğretimde öğretmen, üniversitelerin ilgili bölümlerinde öğretim elamanı, hastanelerde (laboratuvarlar, tüp bebek üniteleri, genetik tanı merkezi) , araştırma kurumlarında ve sanayide biyolog, su ürünlerinde, bitki yetiştirme ve ticaretinde uzman eleman olarak görev yaparlar. Biyoloji Bölümü, lisans dersleri ile birlikte Ziraat, Veteriner ve Meslek Yüksek-okullarının ilgili bölümlerine temel biyoloji dersleri de vermektedir.

Bölümün Amacı

Amacımız, gelişen dünyanın ihtiyaçlarını karşılamada ve sorunlarına çözüm üretmede Biyoloji bilimine olan gereksinimin her geçen gün önem kazandığı günümüzde, bölümümüzde bu ihtiyacı karşılayacak şekilde eğitim, öğretim ve araştırma programları uygulamak, yalnızca ulusal düzeyde değil, uluslar arası düzeyde rekabet edebilen ve evrensel değerlere sahip Biyolog'lar yetiştirmektir. Ayrıca,

  • Biyoloji'de günümüz bilim ve teknoloji dünyasındaki gelişmeleri ve eğilimleri de dikkate alan, öğrencilerin ilgisini çekecek bir lisans müfredatı sunmak.

  • Ülke ve bölge gerçeklerine uyumlu, uygulamaya dönük ve üretken araştırmalara ağırlık vererek bilgi birikimini sağlamak ve bu yolla araştırmacıların sağlam bilimsel ve teknik altyapıya sahip olmasına katkıda bulunmak.

  • Öğrencileri lisansüstü eğitime teşvik edici bir araştırma ortamı ile güncel biyoloji konularını kapsayan özellikle Biyoteknoloji alanında yüksek lisans ve doktora programları sunmak.

Misyon

Konusunda güncel ve ileri bilgi düzeyine sahip, doğa bilimlerinin temel ilkelerine ve etik değerlere uygun araştırma yapabilen, sorun çözme yeteneği, çevre ve biyolojik zenginlikleri koruma bilinci gelişmiş, topluma önder, tercih edilen nitelikli biyologlar yetiştirmek, evrensel standartlarda araştırmalarla topluma ve insanlığa hizmet edecek bilgi ve teknolojileri oluşturmak, geliştirmek ve yaymak bölümümüzün ana görevlerini oluşturmaktadır.

Vizyon

Biyoloji bölümünün vizyonu; Ülkemizin bilimsel gelişimine hizmet eden, uluslararası düzeyde eğitim-öğretim ve araştırma faaliyetleri yürüten, sürekli gelişen, dünyadaki bilimsel gelişmeleri takip eden ve ona katkıda bulunan araştırmalar yaparak ulusal alanda ön sırada ve uluslararası alanda da tanınan bir birim olmaktır.

 

Biyoloji Bölümü Genel Bilgiler

Biyoloji Bölümü Genel Bilgi...