Anasayfaya Dön

Agahiyên Giştî

Zooloji anabilim dalında yürütülen araştırma konularından birisi hayvan sistematiğidir.

Bu anlamda öncelikle yöre faunasının belirlenmesi, yörenin biyoçeşitlilik açısından incelenmesi ve taksonların ortaya çıkarılması hedeflenmiştir.Zooloji çeşitli hayvan gruplarının sistematiği, ekolojisi, fizyolojisi gibi konularda bütünleştirici yaklaşımı belirgin ölçüde devam ettirmektedir.

Zooloji tabanlı bilim eğitimi, öğrencilerimize hayvanların gelişmesindeki temel prensipleri, sistematiklerini, çevreleriyle ilişkileri kadar yapıları ve fonksiyonlarını derinlemesine kavramaları için hazırlanmıştır.

Üniversitemizde Zooloji Alanında yapılan çalışmalar şunlardır:

•Periferik kan kültürü ile kromozom analizi,
•Kemik iliği ile kromozom analizi,
•Geometrik morfometrik çalışmaları,
•Serum protein analizleri,
•Hasankeyf’te memeli çeşitliliği ve dağılımının belirlenmesi,
•Batman ‘Herpetofaunası’ üzerinde çalışmalar