Anasayfaya Dön

En

Ku

Hızlı Erişim
Web Mail
Kütüphane
Bilgi Edinme
İletişim Bilgileri
Telefon Rehberi

Belgeler

Belgeler / Formlar

Mazeretli Ders Kayıt Dilekçe Örneği

30 KB DOC

FR-053-Sürekli Görev Yolluğu Talep Formu

30,64 KB DOCX

FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ BİRİM KALİTE KOMİSYONU

347,02 KB PDF

Muafiyet Başvuru Formu-

24,6 KB DOCX

YATAY GEÇİŞ BAŞVURU FORMU-MERKEZİ YERLEŞTİRME İLE YATAY GE...

604 KB DOC

Yatay Geçiş Dilekçesi-KURUMLAR ARASI YATAY GEÇİŞ

64,5 KB DOC

EK-3 PUANLAMA ŞABLONU (Akademik Yüksekltilme İçin)

15,9 KB DOCX

(Form-3)-Öğr.Gör.-Arş.Gör. Görev Süresi Uzatma Arşiv Belge...

27,86 KB DOCX

Görev Süresi Uzatım Formu-Form 2 (Bölüm Başkanı Dolduracak...

142,31 KB DOCX

Jüri Ücret Formu

15,73 KB DOCX

Taşınır Mal Teslim Tutanağı

55 KB DOC

Personel İlişik Kesme Formu

67,98 KB DOCX

Personel Nakil Bildirim Formu

53 KB XLS

Akademik Personel Yurtiçi Yuırtdışı Görevlendirme Talep Fo...

64 KB DOC

Sınav Ücreti Bildirgesi

35,5 KB DOC

Devam-Devamsızlık Formu-Öğrenci Bazında

11,91 KB XLSX

Devam-Devamsızlık Formu Ders Bazında

10,83 KB XLSX

Staj Defteri

293,75 KB DOCX

Kayıt Dondurma Başvuru Formu

88,57 KB PDF

Tek Ders Sınavı Başvuru Dilekçesi

69,29 KB PDF

Mazeret Sınavı Başvuru Dilekçesi

69,13 KB PDF

Sınav Sonuç İtiraz Dilekçesi

69,47 KB PDF

Özel Öğrenci Başvuru Formu

38,66 KB PDF

Yaz Okulu Başvuru Formu

85,28 KB PDF

Öğretim Üyesi Ön Değerlendirme Formu

43,48 KB DOCX

Dershane Çizelgesi

12,85 KB DOCX

Öğretim Elemanı Görev Bilgi Çizelgesi

15,01 KB DOCX

Öğretim Elemanı Yıllık Çalışma Raporu

125,5 KB DOC

Not Düzeltme Formu ve Dilekçe

14,85 KB XLSX

Görev Süresi Uzatma Formu (Form 1)

606,5 KB DOC

Eşdeğerlik Çizelgesi

53,5 KB DOC

Aile Durum Bildirimi Formu

46 KB DOC

39.Madde Dönüş Raporu Örneği

41,5 KB DOC

İş Akış Şeması

IA-426-Yönetimin Gözden Geçirilmesi İşlemleri İş Akışı

240,56 KB PDF

IA-425-İç Tetkik ve Değerlendirme İşlemleri İş Akışı

226,57 KB PDF

İA-374-Yeni Doküman Hazırlama İşlemleri İş Akışı

216,91 KB PDF

İA-370-Açıktan Atama ve Yeniden Atama İşlemleri İş Akışı

221,03 KB PDF

İA-369-Naklen Geliş İş Akışı

230,52 KB PDF

İA-363-Arsiv İşlemleri Süreci İş Akışı

218,48 KB PDF

İA-362-Hizmet Belgesi Talep Edilmesi İşlemleri İş Akışı

218,44 KB PDF

İA-360-Süreç Yönetimi İşlemleri İş Akışı

218,46 KB PDF

İA-358-Kesenek İşlemleri Süreci İş Akışı

218,38 KB PDF

İA-355-Ögretim Elemanı Görev Süresi Uzatımı İş Akışı

221,87 KB PDF

İA-353-Personel İşe Başlama İş Akışı

220,69 KB PDF

İA-351-Ders İçerikleri İle İlgili İşlemler İş Akışı

219,15 KB PDF

İA-348-Sınav Programlarının Hazırlanması İş Akışı

217,78 KB PDF

İA-346-Sosyal, Kültürel Faaliyet İşlemleri İş Akışı

220,89 KB PDF

İA-344-Birim Personeli Disiplin İşlemleri Süreci İş Akışı

220,9 KB PDF

İA-342-Açılan Bölum Programa Öğrenci Alınması İş Akışı

224,04 KB PDF

İA-314-Kıst Maaş Hazırlama İş Akışı

225,01 KB PDF

İA-312-Görev Yolluğu Ödeme İşlemleri İş Akışı

228,37 KB PDF

İA-311-Akademik Personel İzin İşlemleri İş Akışı

224,34 KB PDF

İA-310-Aylıksız İzin İşlemleri Süreci İş Akışı

223,75 KB PDF

İA-307-Öğretim Elemanı Sınav Ücreti İşlemleri İş Akışı

227,36 KB PDF

İA-306-Jüri Üyeliği Ödeme İşlemleri İş Akışı

225,64 KB PDF

İA-305-İstifa Askerlik Ücretsiz İzin İşlemleri İş Akışı

223,16 KB PDF

İA-304-Personel Dış Görevlendirme İşlemleri İş Akışı

220,46 KB PDF

İA-301-İdari Personelin İzin İşlemleri İş Akışı

217,85 KB PDF

İA-300-Bölüm Başkanı Atama Süreci İş Akışı

229,46 KB PDF

İA-299-Fakülte Yönetim Kurulu Üye Belirleme İş Akışı

228,24 KB PDF

İA-297-Personel İşten Ayrılma İş Akışı

220,38 KB PDF

İA-296-Sınav Gözetmen Görevlendirme İş Akışı

217,63 KB PDF

İA-295-Yurt İçi ve Yurt Dışı Görevlendirme İş Akışı

230,3 KB PDF

İA-294-Mezuniyet İş Akışı

252,19 KB PDF

İA-292-Ek Ders ve Fazla Mesai İş Akışı

227,44 KB PDF

İA-291-Ders Ekleme Bırakma Mazeretli Ders Kayıt İş Akışı

220,48 KB PDF

İA-290-Bütünleme Sınavı İş Akışı

219,85 KB PDF

İA-289-Öğrenci Askerlik Durum Belgesi İşlemleri İş Akışı

223,77 KB PDF

İA-288-Öğrenci Danışmanlık İşlemleri İş Akışı

217,93 KB PDF

İA-287-Ders Staj Uygulamaları Yönetimi İş Akışı

225,69 KB PDF

İA-285-Farklı Bir Yükseköğretim Kurumundan Yazokulunda Der...

224,71 KB PDF

İA-284-Ders Telafisi İş Akışı

219 KB PDF

İA-283-Öğretim Elemanı Ders Görevlendirmesi Yönetimi İş Ak...

220,02 KB PDF

İA-282-Ders Yükü Formu Hazırlanması İş Akışı

227,78 KB PDF

İA-281-Öğrenci Temsilciliği Seçimleri İşlemleri İş Akışı

221,21 KB PDF

İA-280-Ders Programı Düzenlenmesi İş Akışı

222,02 KB PDF

İA-277-Öğrenci Sehven Ders Değişikliği İşlemleri İş Akışı

227,2 KB PDF

İA-276-Müfredat Ders Planı Belirleme Değişiklik İş Akışı

224,36 KB PDF

İA-275-Sınav Tarihleri Belirleme ve İlan İş Akışı

219,3 KB PDF

İA-274-Öğrenci Mazeret Sınavı İş Akışı

261,7 KB PDF

İA-273-Ek Madde-1 Yatay Geçiş İşlemleri İş Akışı

227,83 KB PDF

İA-272-Öğrenci İntibak İşlemleri İş Akışı

269,99 KB PDF

İA-271-Öğrenci Disiplin İşlemleri İş Akışı

254,18 KB PDF

İA-270-Özel Öğrenci Giden İşlemleri İş Akışı

225,62 KB PDF

İA-269-Ders Sorumlularının Sisteme İşlenmesi İş Akışı

222,48 KB PDF

İA-268-Sınava İtiraz Maddi Hata İş Akışı

224,83 KB PDF

İA-267-Ders Kesin Kayıt Yenileme İş Akışı

261,11 KB PDF

İA-266-Öğrenci Kayıt Dondurma İş Akışı

256,68 KB PDF

İA-265-Satin Alma İşlemleri Yapılması İş Akışı

224,66 KB PDF

İA-264-Sürekli ve Geçici Görev Yolluğunun Hazırlanması İş ...

245,13 KB PDF

İA-262-Kurumlararası Yatay Geçiş Kayıt İşlemleri İş Akışı

224,9 KB PDF

İA-261-Kurumlararası- Kurum İçi Yatay Geçiş İşlemleri İş A...

227,38 KB PDF

İA-257-Bölüm Program Açma İş Akışı

227,03 KB PDF

İA-187-Ödenek Ekleme Aktarma İş Akışı

231,79 KB PDF

İA-180-Afiş Asma İş Akışı

216,56 KB PDF

İA-178-Salon Kullanım İzni İş Akışı

225,56 KB PDF

İA-177-Öğrenci Topluluğu Kurma İş Akışı

224,64 KB PDF

İA-167-Yolluk ve Yevmiye Ödemesi İş Akışı

227,39 KB PDF

İA-165-Üst Öğrenim Değerlendirme İş Akışı

223,11 KB PDF

İA-163-Öğretim Elemanlarının 2547 S.K. 39. Maddesi Uyarınc...

232,68 KB PDF

İA-162-Öğretim Elemanlarının 2547 S.K. 39. Maddesi Uyarınc...

232,29 KB PDF

İA-161-Muvafakat İşlemleri (İdari Personel) İş Akışı

219,96 KB PDF

İA-160-Mal Bildirim İşlemleri İş Akışı

221,04 KB PDF

İA-158-Maaş tahakkuk işlemleri iş akışı

232,18 KB PDF

İA-156-Kesenek, Tahakkuk İşlemleri İş Akışı

238,42 KB PDF

İA-154-Dilek, Şikayet ve Öneri İşlemleri İş Akışı

222,56 KB PDF

İA-154-Dilek, Şikayet ve Öneri İşlemleri İş Akışı

222,56 KB PDF

İA-154-Dilek, Şikayet ve Öneri İşlemleri İş Akışı

222,56 KB PDF

İA-153-Ögretim Üyesi Dışında Akademik Kadrolarının İlan Sü...

220,5 KB PDF

İA-151-Ögretim Üyeleri Kadrolarının İlan Süreci İş Akışı

223,12 KB PDF

İA-149-Lisansüstü Eğitim Sonrası Üniversiteye Kadro İade S...

226,87 KB PDF

İA-148-Kendi İsteği ile Ayrlan Öğretim Üyeleri Yeniden Ata...

227,92 KB PDF

İA-147-İzin İşlemleri İş Akışı

229,47 KB PDF

İA-144-Görevlendirme İşlemleri süreci iş akışı

217,19 KB PDF

İA-136-2547 S.K. 37. Maddesi Uyarınca Üniversitemizden Gid...

228,17 KB PDF

İA-133-Yabancı Uyruklu Doktor Öğretim Üyesi İstihdamı İş A...

231,85 KB PDF

İA-132-Yabancı Uyruklu Doçent ve Profesör İstihdamı İş Akı...

230,14 KB PDF

İA-131-Yabancı Uyruklu Öğretim Üyesi Dışında Öğretim Elema...

224,94 KB PDF

İA-130-1416 S.K. Uyarınca Meb Hesabına Üniversitemiz ve Di...

240,51 KB PDF

İA-129-2547 S.K. 40-d Maddesi (Giden) İş Akışı

223,31 KB PDF

İA-128-2547 S.K. 40-d Maddesi (Gelen) İş Akışı

223,72 KB PDF

İA-126-2547 S.K. 40-b Maddesi (Gelen) İş Akışı

223,07 KB PDF

İA-125-2547 S.K. 40-a Maddesi İş Akışı

221,25 KB PDF

İA-124-Bölüm Başkanı Atama Süreci İş Akışı

223,94 KB PDF

İA-122-İdari Personelin Kurum İçi Naklen Atanma Süreci İş ...

222,51 KB PDF

İA-121-2547 S.K. 38. Maddesi Görevlendirme İş Akışı

225,67 KB PDF

İA-120-2547 S.K. 33. Maddesine Göre Yurt Dışı Görevlendirm...

222,58 KB PDF

İA-119-Emeklilik İşlemleri İş Akışı

225,3 KB PDF

İA-117-Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanlarının Atanm...

277,65 KB PDF

İA-115-Akademik Kadro Kullanma İzni İşlemleri Süreci İş Ak...

222,73 KB PDF

İA-094-Jüri Ücreti Ödemeleri İş Akışı

218,27 KB PDF

İA-092-Temizlik İşlerinin Yerine Getirilmesi İş Akışı

218,13 KB PDF

İA-089-Teknik Şartname Hazırlama İşlemi İş Akışı

221,06 KB PDF

İA-087-Taşınır Yıl Sonu İşlemleri İş Akışı

222,6 KB PDF

İA-086-Taşınır Sayım İşlemi İş Akışı

227,24 KB PDF

İA-085-Taşınır Girişleri İş Akışı

228,3 KB PDF

İA-084-Taşınır Çıkışları İş Akışı

225,96 KB PDF

İA-083-Tüketim Çıkış İşlemleri İş Akışı

225,96 KB PDF

İA-082-Yaklaşık Maliyet İş Akışı

219,06 KB PDF

İA-081-Taahhüd ve Ödeme Evrakı Hazırlama İşlemleri İş Akış...

223,5 KB PDF

İA-079-Avukat Vekalet Ücreti Ödemeleri İş Akışı

216,78 KB PDF

İA-078-Zimmetten Düşme İşlemleri İş Akışı

219,16 KB PDF

İA-077-Satın Alınan Mal ve Malzeme Giriş-Çıkış İşlemleri İ...

232,23 KB PDF

İA-075-Ön Ödeme İşlemleri İş Akışı

232,8 KB PDF

İA-074-Malzeme İsteği Süreci İş Akışı

218,92 KB PDF

İA-073-Kamu Zararı İşlemleri Hazırlama Süreci İş Akışı

220,5 KB PDF

İA-068-Hurdaya Ayırma Mal Malzeme Çıkış İşlemleri İş Akışı...

223,87 KB PDF

İA-061-Doğum Vefat Evlilik Doğal afet yardımı İşlemleri İş...

226,89 KB PDF

İA-060-Devir Yoluyla Malzeme Çıkış İşlemleri İş Akışı

220,44 KB PDF

İA-059-Devir İşlemleri İş Akışı

227,94 KB PDF

İA-058-Yıl Sonu Taşınır Yönetim Hesabı İş Akışı

228,41 KB PDF

İA-055-Birim Faaliyet Raporu Hazırlama İşlemi İş Akışı

141,56 KB VSDX

İA-054-Bağış ve Yardım Yoluyla Edinilen Taşınırların Giriş...

130,89 KB VSDX

İA-036-Bölüm Programa Öğrenci Alımı İş Akışı

231,1 KB PDF

İA-022-Personel E-posta Şifre Değiştime İş Akışı

215,44 KB PDF

İA-021-Personel E-posta İstek İş Akışı

215,09 KB PDF

İA-020-Öğrenci E-posta Şifre Değiştirme İş Akışı

212,8 KB PDF

İA-019-Öğrenci E-posta İstek İş Akışı

214,77 KB PDF

İA-018-Kişisel Web Alanı İş Akışı

216,04 KB PDF

İA-016-Yazılım İş Akışı

226,35 KB PDF

İA-015-Web Servis İstek İş Akışı

219,87 KB PDF

İA-014-Ağ ve Sistem Yönetimi İş Akışı

180,38 KB VSDX

İA-013-Otomatik Geçiş Sistemi(Araç) İş Akışı

222,25 KB PDF

İA-011-Kartlı Geçiş Sistemi (Öğrenci) Yönetimi İş Akışı

216,73 KB PDF

İA-012-Kartlı Geçiş Sistemi (Personel) Yönetimi İş Akışı

216,33 KB PDF

İA-008-Program Kurulumu İş Akışı

216,76 KB PDF

İA-006-Teknik Servis İş Akışı

215,75 KB PDF

İA-004-Web Hizmet Yönetimi İş Akışı

220,06 KB PDF

İA-003-Elektronik İmza Yenileme Süreci İş Akışı

218,68 KB PDF

İA-002-Elektronik İmza Başvuru İş Akışı

219,9 KB PDF

İA-028-Maaş Hazırlama İş Akışı

225,75 KB PDF