Anasayfaya Dön

En

Ku

Hızlı Erişim
Web Mail
Kütüphane
Bilgi Edinme
İletişim Bilgileri
Telefon Rehberi

Laboratuvarlar

ÖĞRENCİ LABORATUVARLARIMIZ

- Genel Fizik Laboratuvarı
- Hook Kanunu Deney Seti
- Moment Deney Seti
- Serbest Düşme Deney Seti
- Eylemsizlik Momenti ve Açısal Momentum Deney Seti
- Newton'un Hareket Kanunları Deney Seti

ARAŞTIRMA LABORATUVARLARI 
 

Yarıiletken Teknolojileri İleri Araştırma Laboratuvarı

- Keithley 4200 Yarıiletken karakterizasyon cihazı: Bu cihaz yarıiletken aygıtların akım-gerilim (I/V), kapasitans-gerilim-frekans (C/V/f) ve kondüktans-gerilim-frekans (G/V/f) karakterizasyonunu gerçekleştirmek amacıyla kullanılmaktadır.

- Jandel RM 3000 Four probe cihazı: 
Malzemenin iletkenliğini ve yüzey direncini ölçmek amacıyla kullanılmaktadır.

- Termal buharlaştırma sistemi: 
Yüksek vakum ortamında metal ince film kaplamalar oluşturmak için kullanılmaktadır.

- Solar simülatör: 
Güneş spektrumunu simüle eden ışık kaynağıdır.

- Kapalı Devre Helyum Cyrostat Sistemi: 
Malzemelerin düşük sıcaklıklardaki elektriksel ve optiksel özelliklerini tayin etmek için kullanılmaktadır.

- Döndürme Tekniği ile Kaplama Sistemi (Spin Coater): 
Sol-Jel yöntemiyle hazırlanmış çözeltileri belirli hızlarda döndürme yöntemiyle ince film elde etmek amacıyla kullanılmaktadır.

- Langmuir Blodgett İnce Film Kaplama Tankı:
 LB yöntemiyle tek tabaka ince film elde edilmesi amacıyla kullanılmaktadır.

- Püskürtme Sistemi (Spray Pyrolysis): 
Belirli sıcaklık altında püskürtme yöntemiyle oksit tabaka ince film tabakalar elde etmek için kullanılmaktadır.

- Daldırma Tekniği ile Kaplama Sistemi (Dip Coater): 
Sol-Jel yöntemiyle hazırlanmış çözeltileri belirli hızlarda daldırma yöntemiyle ince film elde etmek amacıyla kullanılmaktadır.

- İnce Film Kalınlık Ölçer: 
İnce Filmlerin kalınlıklarını belirmek için kullanılmaktadır.

- Yüksek Sıcaklık Tüp Fırını: 
Yüksek sıcaklıkta malzemelere ısıl işleme tabi tutmak veya kontak oluşturmak için kullanılır.

Radyasyon ve Çevre Fiziği İleri Araştırma Laboratuarı

- Radon ölçümü görüntüleme sistemi: 
Bu cihaz su, toprak ve havadaki radon gazını ölçmek için kullanılmaktadır.

- Gama Dedektörü: 
Bu cihaz, kaya,  toprak, su, inşaat malzemesi, kömür, gıda vb. gibi numunelerde doğal ve yapay radyoaktif çekirdeklerin aktiflik konsantrasyonlarını belirlemeye ve malzemelerin lineer/kütle soğurma katsayılarının tayin edilmesine olanak sağlar.

Güneş Enerjisi Araştırma Laboratuarı

- Piranometre Sistemi: 
Anlık olarak gelen güneş ışınım şiddetini ölçen sistemdir. Sistem aynı zamanda hava sıcaklığını, rüzgar hızını ve rüzgar yönünü ölçmektedir.

- Fotovoltaik Güç Sistemi: 
Tek (mono), çoklu (poli) ve ince film amorf silisyum tabanlı fotovoltaik güç sistemi ile modül performans karşılaştırmaları yapılmaktadır.