Anasayfaya Dön

En

Ku

Hızlı Erişim
Web Mail
Kütüphane
Bilgi Edinme
İletişim Bilgileri
Telefon Rehberi

Genel Bilgiler

Kimya bölümü, Batman Üniversitesi Rektörlüğü'nün önerisi üzerine Yükseköğretim Kurulu'nun 07.12.2007 tarihli toplantısında alınan kararla kurulmuştur. Kuruluş kararında :

Kimya, maddenin bileşimini, yapısını ve değişimini konu alan bir bilim dalıdır. İnsanlar doğada bulunan maddelerden yararlanabilmek için onların özelliklerini öğrenmeye ve araştırmaya çalışması insanlık tarihiyle beraber başladığı söylenebilir. İlk önceleri insanlar maddelerin yanabilirliği, üzüm suyunun ekşiliğinin giderilmesi gibi bazı kimyasal özelliklerini tesadüfen keşfederek bunlardan yaralanmışlardır. Zaman içinde altın, demir, gümüş, bakır, şap, amonyum tuzları, nitrik asit gibi bazı kimyasal maddeler ve alaşımlar teorik bir dayanağı bulunmayan ve simya adı verilen pratik çalışmalar sonucu elde edilmişlerdir. Daha sonra denemeler, teorilerle desteklenerek maddelerin yapıları aydınlatılmış ve günümüzdeki kimya bilimi oluşturulmuştur.

Başta gıda ve ilaç olmak üzere plastik, boya, kağıt, deterjan, sabun, zirai mücadele ilacı ve gübre gibi insanların kullanımına yönelik her çeşit madde üretimi yanında elektrolitik kaplama ve boyama gibi endüstriyel işlemler ile tıp ve biyokimya alanındaki araştırmalar kimya bilgisini gerektirir.

Çevremizde bulunan bütün cisimlerin canlılar da dahil olmak üzere maddelerden oluşması nedeniyle kimya bilimi bugüne kadar kaydedilen bütün gelişmelere ek olarak günümüzde yeni araştırma ve keşiflerin yapıldığı bir bilim dalıdır.

Misyon

Bölümümüz, ülkemizin bilimsel ve teknolojik gelişmesine paralel olarak sürekli gelişen kimya endüstrisi ve ilgili sektörlerde ihtiyaç duyduğu nitelikli işgücü olan, altyapısı güçlü, bilimsel yaklaşımın üstün niteliklerini özümsemiş, çağdaş, yenilikçi kimyagerleri yetiştirir; lisansüstü seviyede araştırmacılarına çok çeşitli ve güncel bilimsel çalışma ortamları sunarak onları evrensel bilimsel aktivitenin dinamik ve üretken birer üyesi haline getirir; pratik uygulama alanları bulan, kısa ve orta vadede endüstriyel gelişime açık bilimsel aktiviteleri öncelikli olarak destekler.

Vizyon

Bölümümüz, lisans öğrencilerine ülkemizdeki en nitelikli kimya eğitimini vermeyi hedeflerken, bir yandan da bilimsel araştırmalarının kalitesini sürekli artırarak ve yeni gelişmelere en hızlı bir şekilde uyum sağlayarak uluslararası bilimsel toplumdaki konumunu sürekli olarak daha ileriye taşımaya çalışır; bilimsel çalışmaların saygın ve üretken bir merkezi olmak için öğretim kadrosunu gerektiği şekilde takviyeye azami önem verir; en başarılı ve geniş ufuklu gençlerimizi geleceğin bilim insanları olarak yetiştirmek için eğitim, araştırma ve iletişim olanaklarını sürekli olarak çağın gereklerine göre ve en iyi durumda tutmaya çalışır ve yeni araştırma alanlarının açılıp geliştirilmesine, bilgi ve teknoloji transferine öncülük yapılmasını teşvik eder.

Mezunlarımız;

-Tarım, Gıda, Boya, İlaç, Tekstil, Cam, Temizlik, Kozmetik, Kağıt, Silah Sanayi… gibi çeşitli endüstri kuruluşlarının üretim basamaklarındaki kalite kontrolünde, üretim yöntemlerinin geliştirilmesinde (AR-GE) araştırıcı, uygulayıcı ve danışman olarak görev yapabilmektedirler.

-Hastane, Adli Tıp ve özel laboratuarlarda çalışabilmekte, kimyasal urun ve laboratuar cihazları satış ve servis şirketlerinde yetkili olarak hizmet sunabilmektedirler.

-Özel kuruluşlarda görev yapabildikleri gibi akademisyen ve araştırmacı olarak da çalışabilmektedirler.
 

Niçin Batman Üniversitesi Kimya Bölümü?

Batman Üniversitesi Türkiye'nin yeni kurulan üniversitelerinden biridir. Kimya Bölümü ise; bu üniversitenin, bilimsel gelişmeleri yakından takip eden öğretim üyesi ve yardımcıları kadrosu ve güncel ders programı ile en iyi bölümlerinden biridir. 2007 yılında kurulan Kimya Bölümünde 6 yardımcı doçent, 1 öğretim görevlisi, 6 asistan görev yapmaktadır. Kimya Bölümü yılda 80 (1. ve 2. öğretim) yeni öğrenci almaktadır ve 4 yıllık lisans programında yürütülmektedir. Analitik Kimya, Anorganik Kimya, Biyokimya, Fizikokimya ve Organik Kimya olmak üzere beş anabilim dalı bulunmaktadır. Anabilim dallarının her biri kendi araştırma laboratuvarına sahiptir. Bu anabilim dallarında birden fazla çalışma grupları bağımsız ve işbirliği içerisinde çeşitli araştırma projelerini yürütmektedirler. Lisans programı Türkçe'dir. Bölümümüz öğretim üyeleri tarafından çok fazla sayıda SCI de yer alan araştırma makaleleri yayınlanmıştır. Batman Üniversitesinin desteklediği çok sayıda araştırma projelerinin yanı sıra TÜBİTAK tarafından desteklenen çok sayıda proje sürmektedir.

Kimya Bölümünde, genel kimya laboratuvarı ve diğer araştırma laboratuvarlarında ileri düzeyde araştırmalarında yapılabildiği GC-MS, GC, HPLC sistemleri ve UV-VIS bulunmaktadır.

Kimya Bölümünde öğrenciler güncel ve endüstriyel konularda bilgi sahibi olmaktadırlar. Böylece mezunlarımız bölgemizde kurulu olan çimento, tekstil, yağ ve yağ ürünleri, deterjan ve gıda sanayi gibi işletmelerde rahatlıkla iş imkanı bulabilmektedirler.

ULUSAL VE ULUSLARARASI İLİŞKİLER


Öğrenciler İçin Değişim Programları

Erasmus: Erasmus programı, yükseköğretim kurumlarının birbirleri ile işbirliği yapmalarını teşvik etmeye yönelik bir Avrupa Birliği programıdır.

Farabi: Kısaca "Farabi Değişim Programı" olarak adlandırılan Yükseköğretim Kurumları Arasında Öğrenci ve Öğretim Üyesi Değişim Programı, üniversite ve yüksek teknoloji enstitüleri bünyesinde ön lisans, lisans, yüksek lisans ve doktora düzeyinde eğitim-öğretim yapan yükseköğretim kurumları arasında öğrenci ve öğretim üyesi değişim programıdır.

Anlaşma Yapılan Erasmus Üniversiteleri: Alexandru Ioan Cuza Üniversitesi, Romanya

TÜRKİYE VE DÜNYA'DA KİMYA SEKTÖRÜ

Kimya sanayi, otomotiv, deri ürünleri, cam, tekstil ve kağıt ürünleri gibi birçok sektöre girdi sağlamaktadır. Tekstil sektörü girdilerinin %15'i, deri ürünleri sektörü girdilerinin % 12'si, kağıt sektörü girdilerinin % 50'den fazlası kimya sektöründen temin edilmektedir. Kimya sanayiinin toplam imalat sanayi üretimindeki payı % 30'dur. Toplam imalat sanayiindeki firmaların yaklaşık % 3'ü kimya sanayiinde yer almaktadır. Sektörde 77 bin kişi istihdam edilmekte olup, toplam istihdam içindeki payı % 7 dir. Sektörde yaklaşık 4286 firma faaliyette bulunmaktadır. Bunların 95 adedi büyük ölçekli, 208'i orta, diğerleri ise küçük ölçekli firmalardır. Bu firmaların çoğu İstanbul, İzmir, Kocaeli, Adana, Gaziantep ve Ankara'da faaliyet göstermektedir.

Kimya sanayi üretimi içinde önde gelen sektörler, petrokimyasallar, gübreler, ilaçlar, sentetik elyaf ve iplikler, sabun ve deterjanlar ile boyalar olarak sayılabilir. Toplam üretim içinde petrokimyasalların payı % 30, gübrelerin payı ise % 25'dir.

Türkiye'de petrokimyasallar üretimine 1970'te başlanmıştır. Sektörde hammadde temini % 35 yerli üretimle karşılanmaktadır ve çoğu PETKİM- Petrokimya Holding A.Ş. tarafından üretilmektedir. Geri kalan miktar ise ithal edilmektedir. Şu anda PETKİM'in bünyesinde, petrokimyasallar üretimi yapan İzmir Aliağa Kompleksi ve TÜPRAŞ'a satılan Kocaeli Yarımca Kompleksi, polietilen, polistiren, polipropilen, polivinilklorür gibi temel plastik hammaddeleri ile etilen glikol, ftalik anhidrit, tereftalik asit, karbon karası gibi ana kimyasal hammaddeleri üretmektedirler.

Türk kauçuk sanayi, otomotiv sanayiindeki gelişmelere bağlı olarak, çok hızlı bir gelişme kaydetmiştir. Petkim Yarımca Kompleksi, ülkemizdeki tek sentetik kauçuk üretimi yapan kuruluştur. Bu kuruluş, 1 Kasım 2001 tarihinden itibaren TÜPRAŞ bünyesine katılmış olup, Tüpraş-Körfez Petrokimya ve Rafineri Müdürlüğü unvanıyla faaliyetine devam etmektedir. İç pazardaki toplam kauçuk tüketiminin % 49'u söz konusu kuruluş tarafından karşılanmaktadır.

Zengin bir tarım ülkesi olan Türkiye güçlü bir gübre sanayiine sahiptir. Gübre üretimine 1939 yılında Karabük Demir Çelik tesislerinde az miktarlarda başlanılmış; üretim 1954 yılından sonra artmıştır. Günümüzde, sektörde altı firma faaliyet göstermektedir. Başlıca üretilen gübreler AN26, AS, DAP, TSP, üre ve kompoze gübrelerdir. Fakat son yıllarda kompoze ve TSP dışında kurulu kapasite, ancak iç talebi karşılayabilmektedir. Özellikle, ülkemizin en büyük projelerinden biri olan GAP (Güneydoğu Anadolu Projesi) ile 1.7 milyon hektarlık tarım alanının da ortaya çıkması, gübre sanayiinde yeni yatırım ihtiyacını daha da artırmıştır.

İlaçlar, sabun ve deterjanlar, soda, krom kimyasalları, bor kimyasalları, boyalar, sodyum sülfat, yağ asitleri ve uçucu yağlar, kimya sanayi üretiminde önde gelen ürünlerdir.

Ülkemizde temizlik ürünleri pazarının % 88'ini deterjan % 12'sini ise sabun oluşturmaktadır. Temizlik ürünleri sanayi talebin çok üzerinde bir üretim kapasitesine sahiptir. Kapasite kullanım oranının % 55-60 arasında olduğu tahmin edilmektedir. Sabun ve Deterjan Sanayicileri kayıtlarına göre, sektörde deterjan üretim kapasitesi 1.3 milyon ton, sabun sektörünün toplam üretim kapasitesi ise 550 bin tondur. Sektörde 709 firma faaliyet göstermekte olup, toplam 10 bin kişi istihdam edilmektedir. Toz deterjan üretiminin % 90'ını 9 büyük firma gerçekleştirmektedir. Krem deterjanlarda ise aynı durum söz konusu değildir. Üretimin önemli sayılabilecek bölümü Gün eydoğu Anadolu bölgesinde faaliyet gösteren ufak işletmelerce sağlanmaktadır. Likit deterjanlarda da markalı ve kaliteli deterjan üreticilerinin sayısı az olmasına rağmen, bu sahada üretimlerini sürdüren birçok bölgesel firma mevcuttur. Sabun sektörünün toplam kapasitesinin % 72'sini 10 büyük firma gerçekleştirmektedir. Geri kalan üretim ise çok sayıda küçük firma tarafından yapılmaktadır.

İlaç sektöründe 85'i ilaç üreticisi, 11'i hammadde üreticisi, 38'i ithalatçı olmak üzere toplam 134 firma faaliyet göstermektedir. Bu kuruluşlardan Sosyal Sigortalar Kurumu İlaç ve Tıbbi Malzeme Müessesesi ile Milli Savunma Bakanlığı Ordu İlaç Fabrikası kamu sektörüne, diğerleri özel sektöre aittir. Sektörde 35 adet yabancı sermayeli firma bulunmakta olup, bunlardan 8'i üreticidir. Diğerleri ilaçlarını fason üretimle, ya da ithal ederek piyasaya vermektedir. İlaç hammaddesi üreten 11 adet firma mevcuttur. Bunlardan 10 tanesi özel sektör, bir tanesi ise kamuya aittir. Özel sektördeki firmalardan 1 tanesi yabancı sermayelidir. Sektörde antibiyotikler ve analjezikler başta olmak üzere fermantasyon, ekstraksiyon ve sentez yoluyla birçok ilaç etken maddesi üretilmektedir. İlaç üretiminde kullanılan hammaddelerin yaklaşık % 80'i ithalatla sağlanmaktadır.

Boya sektöründe, 9 büyük firmanın yanı sıra 350 atölye tipi, siparişe ve fiyata bağlı üretim yapan ve boya pazarının yaklaşık % 40'a yakın kısmını elinde bulunduran, küçük ve orta ölçekli üreticiler de bulunmaktadır. Boya sanayiinin % 63'ünü inşaat boyaları oluşturmaktadır. Son yıllarda oto ve toz boyalarında önemli ölçüde artış olmuştur. Oto boyaları pazarının, otomotiv sektöründeki gelişmeler paralelinde daha da büyüyeceği tahmin edilmektedir. Aynı gelişme toz boyalarında da devam edecektir. Türkiye Ortadoğu'daki en büyük soda fabrikasına sahiptir ve ülkemizdeki tek soda külü üreticisi olan Soda Sanayi A.Ş. 750.000 ton/yıl kapasitesi ile Dünya soda külü kapasitesinin % 1,67 sine sahiptir. Bu fabrikada sodanın yanı sıra, sodyum bikarbonat ve sodyum silikat de üretilmektedir. Ayrıca Ankara-Beypazarı'nda, dünyanın ABD'den sonra en büyük soda külü (trona) yatakları bulunmaktadır. Türkiye'deki trona rezervi 200 milyon tondur. Yer altı işletmecilik yöntemleri ile 1.8 milyon ton civarında trona madeni çıkartılıp, 1milyon ton doğal soda külü ve türevleri elde edilecektir. Bu proje ile ilgili çalışmaları Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü ve Park Holding konsorsiyumu tarafından oluşturulan Eti Soda A.Ş. yürütmektedir. Eti Soda A.Ş. çalışmalara başlamıştır.

Dünya krom cevheri ihracatının ilk sıralarında yer alan Türkiye, krom kimyasalları üretiminde de oldukça iyi bir yere sahiptir. Soda Sanayi A.Ş.'nin Mersin'de kurulu olan KROMSAN tesislerinde; sodyum bikromat, bazik krom sülfat, sodyum sülfür, kromik asit ve sodyum sülfat gibi kimyasallar üretilmekte ve ihraç edilmektedir. Türkiye, dünyadaki en büyük bor rezervlerine sahip ülkedir. Ülkemizde bor madenlerinin çıkarılması ve işlenmesi Eti Holding tarafından gerçekleştirilmektedir. Eti Holding'in, hem ham ürün olarak pazarlayabildiği hem de rafine ürün üretiminde kullandığı iki çeşit konsantre bor cevheri ( tinkal ve kolemanit) vardır. Elde ettiği başlıca rafine ürünler ise boraks pentahidrat, boraks dekahidrat, susuz boraks, borik asit ve sodyum perborat'tır. Eti Holding A.Ş. Genel Müdürlüğüne ait Eti Bor A.Ş.'ye bağlı olarak bor sektöründe faaliyet gösteren Kırka, Bandırma, Bigadiç, Kestelek ve Emet tesisleri 1.800.000 ton/yıl konsantre cevher v e yaklaşık 500.000 ton/yıl rafine ürün kapasitesine sahiptir.

Türkiye ekonomisine, doğrudan ve diğer sektörlere sağladığı ara malı ile de dolaylı olarak büyük katkıda bulunan Türk kimya sanayi 2003 yılı itibari ile 10 milyar $'lık bir büyüklüğe sahiptir. Kimya sanayi üretimi içinde, önde gelen ürün grupları, petrokimyasallar, ilaçlar, temizlik maddeleri, boyalar, gübreler, inorganik kimyasallar, sentetik ve suni elyaflar, organik kimyasallardır.

Türk kimya sanayiinin gelişimini sürdürmek, üretimini artırmak için mutlaka yatırım yapılması gerekmektedir. Son yıllarda kimya sanayiindeki yatırımlar oldukça düşüktür. Yatırımlardaki gerileme son yıllarda ekonomik nedenlere bağlansa da, karşımıza temel olarak sanayi için çok önemli olan yer seçimi ve mevzuat çıkmaktadır. Hammadde kaynaklarına, pazarlara ve limanlara yakın kimya organize sanayi bölgelerinin kurulması kimya sanayiinde yerli ve yabancı sermaye yatırımlarının arttırılmasında önemli bir unsur olarak görülmektedir.

Kimya Sanayiinde toplam 209 adet yabancı sermayeli firma faaliyet göstermektedir.

Kimya sanayiinde yabancı yatırım olmadan, büyük ölçekli yatırım ihtimali zayıf olup, sektörde dış ticaret dengesinin ithalat lehinde gelişmesi kaçınılmazdı.

Güncel veri bulunamamıştır