Anasayfaya Dön

En

Ku

Hızlı Erişim
Web Mail
Kütüphane
Bilgi Edinme
İletişim Bilgileri
Telefon Rehberi

Genel Bilgiler

2007 yılında kurulan Batman Üniversitesinin, Fen-Edebiyat Fakültesi Matematik Bölümünün amacı Türk Milli Eğitiminin amaçları doğrultusunda matematik ile ilgili alanlarda daha ileri düzeyde çalışma yapmak isteyenlere temel bilgileri vermek, öğrencilerin eğilim ve yeteneklerine yönelik mezuniyet sonrası iş sahibi olabilecekleri programları uygulamak, profesyonel iş ve araştırma sürecinde; çağdaş düzeyde bilimsel düşünce ve araştırma yeteneğine sahip lisans düzeyinde matematikçi yetiştirmektir. Bu amaçla, Matematik Bölümünde genel anlayış itibariyle bilimsel düşünme yeteneğinin geliştirilmesine, özel olarak da soyut matematik ve uygulamalı matematik alanlarında akademik çalışmalar yapabilecek bilim adamlarının yetişmesini sağlamaya yönelik öğretim yapılmakta ve bölüm öğrencilerine bilgisayar kullanımı ve bilgisayar programlama dersleri de verilmektedir.

Matematik Bölümünde; Analiz ve Fonksiyonlar Teorisi, Cebir ve Sayılar Teorisi, Matematiğin Temelleri ve Matematik Lojik, Geometri, Topoloji ve Uygulamalı Matematik Anabilim Dalları bulunmaktadır.

Bölümde 2 Yardımcı Doçent ve 3 ü ÖYP li 4 Araştırma görevlisi bulunmaktadır.

Mtematik Bölümünde lisans eğitimi dört yıldır. Öğrencilerimizin lisans mezunu olabilmesi için 240 AKTS lik krediyi tamamlaması gerekmektedir. Programın diğer programlara göre en büyük avantajı Pür, Uygulamalı ve Bilgisayar Programı olmak üzere üç öğretim programından oluşmasıdır. Böylece bölümümüzden mezun olan öğrencilerin geniş bir iş yelpazesi olacaktır.

Bilgisayar Programlama Öğretim Programı'nda, ilk iki yılda sağlam  bir Matematik temeli kazanan öğrencilere, Matematiğin bilgisayara uygulanabilirliği öğretilerek, programcılık ve işletmenlik konularında öğrenciler yeterli bilgi düzeyine ulaştırılır. Bu öğretim programından mezun olan öğrenciler, ileri hesaplama işlemlerine gereksinim duyulan özel ve kamu kurumlarında, Hesap Uzmanı, Sistem Analisti, Sistem Geliştirme Uzmanı ve Bilgisayar Programcısı olarak görev alabilmektedir. Ayrıca, Tezsis Yüksek Lisansı tamamlayan öğrenciler, Orta Öğretim  kurumlarında Bilgisayar ve Matematik öğretmeni olabilmektedir.

Pür Matematik Öğretim Programında, matematiksel düşünceyi oluşturmayı ve bunun yanında matematik problemlere çözüm getirebilen öğrencilerin yetiştirilmesi sağlanır. Bu öğretim programından mezun olan öğrenciler, az sayı da olsada matematik kariyerine atılmakta, bazı özel kurumlarda ve Tezsiz Yüksek Lisans eğitimi aldıkları takdirde de, Orta Öğretim kurumlarında  öğretmen olarak görev yapabilmektedirler.

Uygulamalı Matematik Öğretim Programı, doğa ve sanayi problemlerini modelleme ve bu problemlere analitik veya nümerik çözümler getiren bir programdır. Bu öğretim programından mezun olan öğrenciler kamu ve özel krumlarda araştırmacı olarak çalışabilecekleri gibi, Tezsiz Yüksek Lisans eğitimlerini tamamladıkları taktirde de Orta Öğretim kurumlarında öğretmen olarak görev alabilmektedirler.