Anasayfaya Dön

En

Ku

Hızlı Erişim
Web Mail
Kütüphane
Bilgi Edinme
İletişim Bilgileri
Telefon Rehberi

Genel Bilgiler

Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü, Batman Üniversitesi Rektörlüğü'nün önerisi üzerine, Yükseköğretim Kurulunun 07.12.2007 tarihli toplantısında kurulmuştur. 2013-2014 Güz Döneminde Örgün ve İkinci Öğretim Lisans Programlarına öğrenci kabul edecek olan bölümümüz, Yeni Türk Dili, Yeni Türk Edebiyatı, Eski Türk Dili, Eski Türk Edebiyatı ve Halkbilim olmak üzere beş Anabilim Dalından oluşmakta, üç Yardımcı Doçent ve dört Araştırma Görevlisi olmak üzere yedi Öğretim Elemanı bölümümüzde görev yapmaktadır.

Türk Dili ve Edebiyatı alanında güncel ve ileri bilgi düzeyine sahip, sosyal bilimlerin temel ilkelerine ve etik değerlere uygun araştırma yapabilen, sorun çözme yeteneği, dil ve kültür zenginliklerini koruma bilinci gelişmiş, topluma önder, tercih edilen nitelikli mezunlar yetiştirmek, evrensel standartlarda araştırmalarla topluma ve insanlığa hizmet edecek bilgi ve teorileri uygulamak, geliştirmek ve yaymak bölümümüzün ana görevlerini oluşturmaktadır.  

Bölümümüz, eğitim-öğretim ve araştırma faaliyetlerini uluslararası düzeyde yürüten, dünyadaki bilimsel gelişmeleri takip ederek bu gelişmelere katkıda bulunan, ulusal alanda ön sıralarda yer alan ve uluslararası alanda da tanınan, özgür ve yaratıcı düşünebilen bireyler yetiştiren bir birim olma amacını taşımaktadır.   

Bölümümüzün hedefi, öğrencilerimizin dil ve edebiyat zevklerini geliştirerek alanlarında uzmanlaşmalarını sağlayacak temel eğitimi vermek; öğrencilere araştırma, eleştirme, çözümleme ve yorumlama yetenekleri kazandırmak olacaktır.