Anasayfaya Dön

En

Ku

Hızlı Erişim
Web Mail
Kütüphane
Bilgi Edinme
İletişim Bilgileri
Telefon Rehberi

Genel Bilgiler

5662 sayılı yasayla kurulan üniversitelerden biri olan Batman Üniversitesi'nin temel birimlerinden biri olan Fen-Edebiyat Fakültesi, üniversitemizin kuruluş yılı olan 2007 yılında açılmıştır. Batman Üniversitesi Rektörlüğü'nün önerisi üzerine Yükseköğretim Kurulu'nun 2547 sayılı Kanun'un 2880 sayılı Kanun'la değişik 7/d-2 maddesi uyarınca, Fakültede aşağıdaki Bölüm ve Anabilim Dallarının bulunması kabul edilmiştir.

 

Yöremiz, bölgemiz, ülkemiz ve dünyamız için bilime ve eğitime katkıda bulunacak, insanlığın refahı ve mutluluğu için bilgi üretecek, çağdaş eğitim ortamları oluşturacak; üretilen bilgi ve teknolojiyi toplumun menfaatine sunan, araştıran, sorgulayan ve kendisiyle barışık, genç, dinamik, çalışkan, ve ülkesini her şeyin üzerinde tutan gençler yetiştirmek hedefimizdir.

MİSYONUMUZ

 

Fen-Edebiyat Fakültemizin misyonu, Temel Fen Bilimleri ve Sosyal Bilimler alanında, uluslar arası standartlarda lisans ve lisans üstü düzeyde çağdaş bir eğitim-öğretim gerçekleştirerek; evrensel boyutta bilgi üretebilecek, bilimsel, teknolojik ve kültürel birikimin egemen olmasını sağlayacak ülke kalkınmasına ve toplumun gelişmesine katkıda bulunacak, aydın ve yaratıcı düşünebilen, kendisiyle barışık, genç, dinamik, çalışkan, kültürel olarak donanımlı bilim adamı, araştırmacı, öğretmen ve meslek adamları yetiştirmektir. 

VİZYONUMUZ
 

Fakültemizin vizyonu, uluslararası düzeyde nitelikli özgün bilimsel çalışmalarda adı olan, nitelikli, yetkin ve yeniliklere açık bireyler yetiştiren; Ülkemizin ve bölgemizin geleceğine yön verebilecek, eğitim-öğretim ve araştırma olanakları ile tercih edilen ve tüm değerleri ile öncü ve örnek bir kurum olmaktır.

 
TEMEL DEĞERLER
 

Evrensel hukuk ilkelerine bağlılık
Adil olmak
Katılımcı olmak
Ekip çalışması
Disiplinler arası çalışma
Şeffaflık
Etik olmak
Kalite ve deneyimi ilke edinmek
Yenilikçi ve yaratıcı olmak
Çevreci olmak
Bilimsel süreci takip etmek
Toplum yararını gözetmek